Časť Slovákov pripravila koronakríza o celý príjem. Dala nám tvrdú lekciu, k peniazom sa správame inak (PRIESKUM)

  • Polovica Slovákov v súvislosti s koronakrízou zmenila svoj prístup k financiám, vyplýva to z nového prieskumu
  • Tretina respondentov uviedla, že koronakríza negatívne ovplyvnila výšku ich osobného mesačného príjmu
  • 6 % Slovákov prišlo o takmer celý príjem, niektorí si však aj polepšili
peniaze
Unsplash/Emkal
  • Polovica Slovákov v súvislosti s koronakrízou zmenila svoj prístup k financiám, vyplýva to z nového prieskumu
  • Tretina respondentov uviedla, že koronakríza negatívne ovplyvnila výšku ich osobného mesačného príjmu
  • 6 % Slovákov prišlo o takmer celý príjem, niektorí si však aj polepšili

Pandémia koronavírusu sa prejavuje aj na finančnom správaní Slovákov. Polovica opýtaných vo veku 18 až 60 rokov v prieskume agentúry Focus pre mBank uviedla, že v súvislosti s koronakrízou zmenila svoj prístup k financiám.

Najčastejšie tak, že obmedzili svoje výdavky a začali míňať menej peňazí, vyjadrilo sa tak 33 % respondentov. Ďalších 13 % respondentov si začalo pravidelne sporiť, 6 % začalo investovať vo fondoch a rovnako 6 % si zrušilo nejaký typ poistenia. O odklad splátok požiadali 4 % opýtaných a 3 % uzatvorili životné alebo neživotné poistenie.

Druhá polovica opýtaných nezaznamenala v súvislosti s pandémiou koronavírusu žiadnu zmenu. V porovnaní s výsledkami z roku 2020 je finančné správanie Slovákov podobné. Veľmi mierne sa znížil podiel tých, ktorí míňajú menej, a tých, ktorí si pravidelne sporia.

Pandémia ovplyvnila aj platy Slovákov

Koronakríza negatívne ovplyvnila výšku osobného mesačného príjmu takmer tretine opýtaných. O celý alebo takmer celý príjem prišlo 6 % Slovákov, 8 % prišlo o väčšinu svojho príjmu a takmer pätina uviedla, že prišla o menšiu časť svojho osobného mesačného príjmu.

O svoj celý alebo takmer celý príjem prišli najmä tí, ktorí pochádzajú z nízkopríjmových domácností. Odpovedalo tak 19 % respondentov z domácností s čistým mesačným príjmom do 600 eur a 13 % opýtaných s čistým príjmom v domácnosti od 601 do 900 eur.

Takmer dve tretiny Slovákov vo veku 18 až 60 rokov v súčasnosti disponujú finančnou rezervou. Viac ako pätina opýtaných má vytvorenú finančnú rezervu vo výške približne jedného mesačného platu a približne ďalšia pätina vo výške dvoch až troch mesačných platov.

Peniaze pre prípad núdze na úrovni štyroch až šiestich mesačných platov má odložené necelá desatina a 15 % Slovákov má dokonca financie vo výške viac ako šiestich mesačných príjmov.

Naopak, viac ako tretina obyvateľov nemá odložené žiadne peniaze. V porovnaní s rokom 2020 sa mierne znížil podiel tých, ktorí finančnou rezervou disponujú, a to o šesť bodov zo 69 % v roku 2020 na 63 % v roku 2021.

Niektorí si však prilepšili aj počas pandémie

Viac ako polovici respondentov pandémia príjem neovplyvnila a ostal približne rovnaký, ako bol pred začiatkom koronakrízy. Viac ako desatina opýtaných uviedla, že sa jej príjem dokonca zvýšil.

Oproti výsledkom z prieskumu z novembra 2020 sa znížil negatívny dopad koronakrízy na výšku mesačného príjmu opýtaných o osem bodov, a to zo 40 % v roku 2020 na 32 % v roku 2021.

Reprezentatívny kvantitatívny online prieskum agentúry Focus pre mBank sa uskutočnil v novembri 2021 medzi online populáciou SR vo veku od 18 do 60 rokov. Vzorku tvorilo 962 respondentov.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá