CBRE Slovensko manažuje nehnuteľnosti v hodnote 915 miliónov EUR

  • Oddelenie Správy nehnuteľností (Property Management) realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko sa zaoberá komplexnou správou nehnuteľností s cieľom zabezpečiť optimálnu výkonnosť spravovanej nehnuteľnosti a zabezpečiť jej stabilnú trhovú hodnotu
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
  • Oddelenie Správy nehnuteľností (Property Management) realitno-poradenskej spoločnosti CBRE Slovensko sa zaoberá komplexnou správou nehnuteľností s cieľom zabezpečiť optimálnu výkonnosť spravovanej nehnuteľnosti a zabezpečiť jej stabilnú trhovú hodnotu

Za prvý polrok 2019 dosiahlo vynikajúce výsledky a v súčasnosti spravuje nehnuteľnosti v celkovej hodnote 915 miliónov EUR.

Správa nehnuteľností pre klientov je množinou služieb, ktorá zabezpečuje komunikáciu s nájomcami a dodávateľmi, orgánmi miestnej a štátnej správy. Zaoberá sa tiež organizáciou, koordináciou, administratívou, marketingom a zlepšovaním energetickej účinnosti budov. Poskytuje prevádzkové služby a koordinuje technickú správu. CBRE pre klientov spravuje nielen ich budovy, ale predovšetkým hodnotu daných nehnuteľností.

CBRE Slovensko, konkrétne v segmente retail (maloobchod, obchod), spravuje 25 nehnuteľností v hodnote 484 miliónov eur, z toho šesť objektov sú nákupné centrá, napríklad Polus City Center v Bratislave, SC Európa v Banskej Bystrici, Epéria v Prešove či Aquario v Nových Zámkoch, 15 retail parkov STOP SHOP a 4 ďalšie sú komerčné nehnuteľnosti s nájomníkmi. Segment office (administratívne nehnuteľnosti) zahŕňa 11 kancelárskych budov v hodnote 349 miliónov eur, napríklad Aupark Tower, Forum BC či CBC 3,4 a 5 v Bratislave a BCT2 v Košiciach a segment industrial (logistické a výrobne haly) 3 objekty v hodnote 120 miliónov eur, ktorými sú priemyselné parky DC1 a DC2 v Dubnici nad Váhom a logistické centrum v Seredi.

zdroj: Polus City Center (Wikimedia, Mister No)

Okrem spomenutých činností poskytuje Oddelenie Správy nehnuteľností klientom aj rôzne finančné služby, správu nájomných zmlúv, fakturáciu aj inkaso pohľadávok, manažment nákladov, účtovníctvo a konzultácie, vypracúva analýzy, reporty či ročné rozpočty. „V súčasnosti spravujeme vyše 940 nájomných zmlúv, pričom evidujeme aj rozsiahlu databázu podmienok uvedených v týchto zmluvách. Zárukou poskytovania profesionálnych služieb a výstupov je okrem odborníkov aj Integrovaný Real Estate Management systém iREMS, ktorý je vyvíjaný presne podľa požiadaviek spoločnosti CBRE. Využívame ho napríklad na automatizované spracovanie dát z nájomných zmlúv, vystavovanie faktúr a evidenciu platieb, workflow a správu nákladov, archiváciu dokumentov, reporting a budgeting. Výhodou systému je vysoká transparentnosť. Naši klienti majú priamy prístup do iREMS, ktorý je možné prepojiť s účtovným systémom,“ uvádza Drahomíra Englišová, MRICS, riaditeľka oddelenia Správy nehnuteľností, CBRE Slovensko.

„Výborné výsledky Oddelenia Správy nehnuteľností sú súčtom dlhoročnej profesionálnej práce kolegov a dôvery našich klientov. Aktivita CBRE na slovenskom realitnom trhu bola nedávno ocenená aj štvornásobným prvenstvom v medzinárodnom prieskume Euromoney´s Real Estate Awards,“ uviedol Tomáš Hegedűš, výkonný riaditeľ CBRE pre Slovensko.

Medzi dlhodobých a aktuálnych klientov CBRE patria spoločnosti IMMOFINANZ, CBRE Global Investors , 1. Pezinská, JTRE, Wood&Co, CAPITAL MARKETS, TAM, REICO, CRESCO, European City Estates, GLL Real Estate, Invest4SEE, Blackstone, ARKON, Vienna Insurance Group.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech