Chceš nadpriemerný plat? Bratislava už nie je najlepšia, dobre zarobiť môžeš aj smerom na východ

  • Západné Slovensko má mnohé zaujímavé miesta pre život aj prácu
  • Namiesto hodín v zápchach smerom do Bratislavy ponúkajú niektorí zamestnávatelia dopravu zdarma do práce vzdialenej len kúsok od bydliska
  • Veľa príležitostí na uplatnenie majú absolventi technických smerov a vďaka duálnemu vzdelávaniu majú potrebnú prax už pri ukončení školy
semikronfinal
Slovakia.travel/TASR/Pavel Országh
  • Západné Slovensko má mnohé zaujímavé miesta pre život aj prácu
  • Namiesto hodín v zápchach smerom do Bratislavy ponúkajú niektorí zamestnávatelia dopravu zdarma do práce vzdialenej len kúsok od bydliska
  • Veľa príležitostí na uplatnenie majú absolventi technických smerov a vďaka duálnemu vzdelávaniu majú potrebnú prax už pri ukončení školy

V Bratislave je síce výrazne viac príležitostí než v iných regiónoch, no tiež väčšia konkurencia. Vyšší plat sa zvyčajne minie na omnoho drahšie bývanie a v pandémii stráca Bratislava aj výhody spoločenského života, ktoré veľké mestá ponúkajú.

Hlavné mesto je navyše predovšetkým impérium kancelárií – firmy, závody a fabriky, ktorých hlavná činnosť sa nedeje v ofisoch, si tu nájdu miesto len ťažko. Určitú časť zaujímavých pracovných ponúk tak treba hľadať aj mimo Bratislavy.

Západné Slovensko nie je len Bratislava

Podľa údajov hlavného mesta z tohto roku dochádza denne do Bratislavy viac ako 130 000 ľudí a približne 33 000 áut. Predpokladá sa, že populácia Bratislavy bude rokmi ešte stúpať, pričom obyvateľov na ostatných územiach bude ubúdať. Zaujímavým údajom je aj to, že skoro tretina SIM kariet prítomných v Bratislave počas dňa prichádza z oblastí mimo mesta, čo znamená aj vysokú konkurenciu na trhu práce.

Faktom však je, že aj v okolitých mestách sa dajú nájsť obdobné ponuky. Navyše, keď sa človek vzdiali od Bratislavy, naskytne sa mu viac priestoru a možností, vrátane bývania a možností návštevy prírody.

Malé Karpaty ponúkajú množstvo príležitostí na prechádzky a blízke mestá a obce sú oveľa menej rušné a zaľudnené, ako Bratislava. Ak je však pre niekoho menšia obec príliš veľký skok, mestá ako Nitra, Trnava, Trenčín či Piešťany sú dobrým kompromisom.

zdroj: Facebook/Trenčín – Pekné miesta na život sa nájdu aj mimo Bratislavy.

Mimo Bratislavy sa žije výhodnejšie

Nech už sa človek usadí kdekoľvek na západnom Slovensku mimo Bratislavy, z výplaty mu zostane v peňaženke oveľa viac.

Príkladom sú ceny v reštauráciách. Všade na západnom Slovensku sa nájdu kvalitné gastronomické zážitky, no zvyčajne sú oproti Bratislave výrazne lacnejšie – podľa štatistík sú ceny v reštauráciách napríklad v takých Piešťanoch nižšie až o 41 %. V Trenčíne sa ľudia tiež najedia za menej – a to v priemere o približne 25 %.

Výhodnejšie vychádzajú aj samotné nákupy – napríklad v Piešťanoch ľudia zaplatia za potraviny o 11 % menej ako v Bratislave. Čo sa týka nájmov, tak oproti Bratislave je napríklad Nitra lacnejšia o 25 % a Trenčín o vyše 44 %, čo je naozaj veľký rozdiel. 

Aj v prípade kúpy nehnuteľnosti sú medzi Bratislavou a zvyšnými krajmi západného Slovenska nemalé rozdiely. Priemerná cena nehnuteľností na západnom Slovensku sa v priebehu rokov vyvíjala takto: 

zdroj: NBS

V roku 2020 stál meter štvorcový nehnuteľnosti v Bratislavskom kraji 2 333 eur, v Trnavskom kraji 1 196 eur, v Trenčianskom kraji 1 054 eur a v Nitrianskom kraji iba 951 eur.  

Celkovo teda vychádza život mimo Bratislavy výhodnejšie a keď sa k tomu pridá menšia konkurencia pri hľadaní práce, jasne vyhrávajú miesta za hranicami hlavného mesta. Jedným z najčastejších motivátorov pre zmenu bydliska však býva zamestnanie.

Pracovné príležitosti mimo Bratislavy?

Medzi firimy na západnom Slovensku, ktoré síce sídlia mimo Bratislavy, ale zamestnancom ponúkajú minimálne rovnako dobré podmienky, sa radí napríklad Semikron z Vrbového. Spoločnosť patrí medzi popredných výrobcov elektroniky pre odvetvia, ako sú napríklad energetika, obnoviteľné zdroje, automobilový priemysel či manipulačné zariadenia.

Pôvodne slovenskú firmu prevzal v roku 1999 nemecký podnik a teraz v závode neďaleko Piešťan zamestnáva približne 600 ľudí. Semikron má zastúpenie okrem Slovenska a Nemecka aj v Taliansku, Brazílii, Číne, vo Francúzsku či v USA a Indii.

Produkty firmy sa nachádzajú v elektronických zariadeniach na celom svete. Semikron je navyše členom Global Compact, najväčšej svetovej iniciatívy zameranej na zabezpečenie trvalej udržateľnosti.

zdroj: Semikron – Pohľad na pobočku firmy vo Vrbovom.

Do práce firemnou dopravou 

Semikron je stabilná firma, ktorá sa na trhu drží vďaka inováciám a odbornej spôsobilosti. Zamestnanci majú možnosť pracovať na nových projektoch na medzinárodnej úrovni a podieľať sa na vývoji nových produktov. Závod má najvyššie bezpečnostné štandardy a moderné priestory.

Firma ponúka zamestnancom okrem bežnej výplaty aj rôzne príplatky či bonusy. Prémie sa vyplácajú dvakrát ročne a k tomu sa pripočítavajú aj výkonnostné a prítomnostné bonusy. Zaujímavá je aj dovolenka navyše od 3 do 5 dní, podľa odpracovaných rokov v spoločnosti, či príspevky a darčeky pri rôznych jubileách.

Hromada benefitov ukazuje, že o kvalitných zamestnancov s otvoreným náručím nebojujú len firmy v predimenzovanom hlavnom meste, no podobný prístup je bežný aj ďaleko za Bratislavou.

zdroj: Semikron – Tradičného Vrbovského behu sa zúčastnilo až 12 zamestnancov a firma event navyše podporuje.

Šancu dostanú aj študenti  

Okrem voľných pozícií pre skúsenejších a absolventov spolupracuje Semikron aj so strednými a vysokými školami. V rámci duálneho vzdelávania podporuje študentov Strednej odbornej školy technickej a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch.

Vďaka tomuto prístupu k výučbe majú študenti veľkú šancu na zamestnanie hneď po škole v odbore, v ktorom sa vyznajú aj v praxi. Semikron zabezpečuje praktickú výučbu počas štúdia a ponúka aj možnosť letnej brigády.

Z vysokých škôl spolupracuje s STU v Bratislave, Žilinskou univerzitou, Technickou univerzitou v Košiciach a VÚT v Brne. Študentom ponúka odborné stáže vo viacerých oddeleniach firmy, konzultácie k bakalárskym a diplomovým prácam či brigády.

Firmy, ktoré ponúkajú dobré podmienky a starajú sa o zamestnancov, nemusia pôsobiť len v Bratislave, aj keď v hlavnom meste je pracovná kultúra vo všeobecnosti posunutá najďalej. Inšpiratívne príbehy progresívnych firiem však možno nájsť aj v menších mestách, v ktorých, po rozrátaní na drobné, môžu aj viaceré aspekty života dávať väčší zmysel.

zdroj: Semikron – Duálne vzdelávanie je dôležité pre prax študentov.

Firma má otvorených viacero pozícií

Pre profesionálov a absolventov:

Inžinier vývoja produktov – pre túto pozíciu je potrebné vysokoškolské vzdelanie technického smeru, znalosť anglického jazyka, MS Office. Výhodou je znalosť 3D CAD systému. Pozícia zahŕňa prácu na rôznych projektoch a vývoji nových produktov, zodpovednosť za tvorbu časového plánu, spravovanie technickej dokumentácie a aktívnu komunikáciu s medzinárodným tímom.

Inžinier vývoja procesov – osobnostné a profesijné predpoklady sú totožné ako pri prvej pozícii. Inžinier vývoja procesov sa ale stará namiesto produktov o procesy, preverovanie nových materiálov, vykonávanie skúšok či o prípravu rôznej dokumentácie.

Správca databázy – požiadavkami pre túto pozíciu sú stredoškolské vzdelanie, angličtina, znalosť MS Office a základná znalosť ERP alebo MRP systému. Náplňou práce zamestnanca na tejto pozícii je napríklad zodpovednosť za správu rozpisiek materiálu či vytváranie a upravovanie zoznamu produktov podľa požiadaviek oddelenia.

Inžinier kvality – toto zamestnanie môže vykonávať osoba s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa s technickým zameraním, angličtinou na komunikačnej úrovni a vodičským preukazom. Výhodou je predchádzajúca skúsenosť v priemyselnej výrobe. Do náplne práce spadá vypracovávanie rôznych dokumentov pre zákazníkov, spracovávanie reklamácií či návrhy zlepšení.

Produktový inžinier – požiadavky sú totožné ako pri predchádzajúcej pozícii, ale nevyžaduje sa vodičský preukaz. Táto práca zahŕňa zodpovednosť za výrobu produktov na pridelených výrobných linkách, riadenie pridelených projektov a návrh rôznych optimalizácií.

Pre profesionálov:

Projektový koordinátor – potrebné je vysokoškolské vzdelanie technického smeru, angličtina a skúsenosti s riadením projektov. Náplňou práce je celková koordinácia projektov vrátane následnej prípravy správ o ich stave.  

Produktový manažér – táto pozícia je vhodná pre absolventov elektrotechniky s niekoľkoročnými skúsenosťami. Okrem toho je potrebná angličtina a dobré komunikačné a prezentačné zručnosti. Produktový manažér vykonáva hlavne analýzy trhu a vie identifikovať nové požiadavky klientov. Na základe nich vie pripraviť vhodnú stratégiu.

Procesný inžinier – prax minimálne štyri roky a technický odbor na vysokoškolskej úrovni sú základom pre túto pozíciu. Podmienkou je tiež pokročilá znalosť angličtiny. Procesný inžinier je zodpovedný za pridelené procesy a optimalizáciu výrobných technológií a vykonávanie školení.  

Softvérový vývojár – potrebné je vzdelanie v IT, anglický jazyk a skúsenosti s používaním programovacieho jazyka C# a .NET Framework a aktuálnymi technológiami pre vývoj web aplikácií. Zamestnanec na tejto pozícii sa aktívne zapája do softvérových vylepšení, vedie projekty a navrhuje vylepšenia.

Zdroje: Opendata Bratislava, Pluska, Numbeo, NBS

Najnovšie videá

Trendové videá