Chceš sa sústre­diť viac? Rie­še­nie je jed­no­du­ché: snaž sa menej

Henrieta Balázsová / 15. mája 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Nie­ke­dy inves­tu­ješ všet­ku svo­ju ener­giu do sústre­de­nia sa čin­nosť, kto­rú prá­vu robíš (ale­bo by si chcel robiť). Ino­ke­dy ju zas inves­tu­ješ do toho, aby ti pomoh­la vyhrať boj nad prok­ras­ti­ná­ci­ou. Je však doká­za­né, že keď to robíš, svo­ju vôľu tým až pri­veľ­mi „vyčer­pá­vaš“. Čím viac sa budeš sna­žiť, tým viac budeš una­ve­ný, vyčer­pa­ný a demo­ti­vo­va­ný. Čo teda robiť, ak sa ti do nie­čo­ho nech­ce? Odpo­veď je jed­no­du­chá, no mož­no ťa prek­va­pí: nič. 

Skúmaniu sily vôle sa venoval psychológ Roy Baumeister už v roku 1996. Jeho experiment síce bol trochu krutý, ale svoj účel splnil. Jeho cieľom bolo totiž pomocou jedla preskúmať to, ako funguje sila našej vôle.

Výskumu sa zúčastnilo celkom 67 účastníkov. Tí boli usadení do miestnosti, ktorá bola celá naplnená arómou čerstvo upečených čokoládových koláčikov. Následne boli koláčiky do miestnosti aj prinesené.

Výskumníci udelili niektorým z účastníkov „povolenie“ na to, aby sa koláčmi ponúkli. Ostatní participanti dostali príkaz, aby namiesto koláčov jedli reďkovku. Koláčov sa však mohli dotýkať, mohli sa na ne pozerať, niektorí si k nim dokonca privoniavali. Jesť ich však nemohli.

Zdroj: pexels.com

Po zjedení koláčov a reďkoviek rozdali výskumníci účastníkom testy s rôznymi hlavolamami a hádankami. Participanti však nevedeli, že majú jeden háčik - sú neriešiteľné. Cieľom bolo odpozorvať, po koľkých minútach sa jednotliví účastníci výskumu vzdajú.

Výsledky boli veľmi prekvapivé. Ľudia, ktorí mali dovolené jesť koláče, sa vzdávali v priemere po 20 minútach, zatiaľ čo ľudia, ktorí sa museli uspokojiť s reďkovkami, vydržali úlohy riešiť len v priemere 8 minút. Sila ich vôle bola teda výrazne nižšia. Všetku „silu“ si totiž prečerpali pri tom, ako museli odolávať čokoládovým koláčikom.

Čo z tohto experimentu vyplýva? Pevná vôľa je ako svaly. Môžeš ju síce trénovať, ale má svoje limity. V momente, kedy ich prekročíš, sa vyčerpá a ty pocítiš okamžitú únavu, ktorú môže odstrániť len regenerácia a oddych.

Ak teda budeš „plytvať“ svojou pevnou vôľou a 2 či 3 hodiny budeš myslieť len na to, že nesmieš vziať do rúk mobil, aby si si na 5 minút skontroloval maily, alebo si nesmieš dať ten čokoládový koláč, v podstate si tým viac škodíš, než pomáhaš. Čím viac sa totiž o niečo snažíš, tým rýchlejšie sa tvoja vôľa a tvoja motivácia vytrácajú. Ak však na všetko pôjdeš malými, ale istými krokmi, môžeš toho dosiahnuť oveľa viac. Aj keď sem-tam „zhrešíš“.

Zdroj: lifehack.org

Pridať komentár (0)