Čo vznik­ne, keď dajú ľudia z MIT a Drop­box-u hla­vy doko­py?

Martin Kráľ / 9. júla 2014 / Business

Spo­loč­ný pro­jekt INBOX má byť novou gene­rá­ci­ou emai­lo­vý­ch apli­ká­cii, podob­ne ako nedáv­ne spus­te­ní Gmail API. Na roz­diel od Gmail API bude Inbox moder­nej­ší a hlav­ne neli­mi­to­va­ný len na Gmail, ale fun­gu­jú­ci aj s Yahoo, Mic­ro­soft Exchan­ge a ďal­ší­mi.

Google predstavil Gmail API na svojej Google I/O developerskej konferencii, vďaka ktorej môžu vývojári vytvoriť emailové aplikácie a nové tooly pre Gmail inbox. Dôvodom pre vznik Gmail API, ale aj Inboxu bola snaha obísť už zastaralé a archaické protokoly ako je IMAP, pretože aplikácie nemusia fičať cez tieto protokoly, narozdiel od ich starších kolegov. 

 

Inbox bol zaležený Michaelom Grinichom (bývalý inžinier Dropboxu a Nest-u) a Christine Spang (bývalou Linux inžinierkou), zbytok tímu sa skladá z hromady MIT absolventov - nedostatok IQ tomúto projektu asi chýbať nebude. 

"Práve som dopísal diplomovku na MIT na tému emailové tooly a až tu som si uvedomil, aké je ťažké pridať vôbec nejaké featury do emailových appiek" vysvetľuje Grinich na otázku, ako vôbec vznikol nápad Inboxu. "Jeden mega problém bol s protokolmi ako IMAP a MIME, Inbox tieto problémy odstraňuje".

 

 

Cieľ Inboxu však nie je len ponúknuť developerom nové možnosti a tooly, ale predovšetkým vytvoriť nový emailový štandard. Grinich by rád z Inboxu spravil fundamentálnu infraštruktúru a ponúkol ju ako open source.

"Sync engine je už zdarma stiahnuteľný na GitHube a my vítame všetky diskusie a návrhy". Momentálne funguje tento open soarce sync engine s Gmailom a Yahoo mailom, plánovaná je však expanzia aj na ďaľších providerov, ako som už v úvode spomínal.

Už dnes si môžete stiahnuť Inbox engine, synchronizovať account a začať vyvíjať na tejto očividne skvelej platforme. 

 

 

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)