Čosko­ro budú mať všet­ci zrak ako super­hr­di­no­via

Martin Bohunický / 27. septembra 2015 / Business

Nose­nie oku­lia­rov môže byť minu­los­ťou skôr, ako by si si mož­no mys­lel. Bio­nic­ké šošov­ky, kto­ré vyna­šiel Dr. Garth Webb z Ocu­me­tics Tech­no­lo­gy Corp, sú pres­ne to, na čo všet­ci ľudia s poško­de­ným zra­kom čaka­jú. Bez boles­ti apli­ko­va­ný implan­tát ti zaru­čí orlí zrak po zvy­šok živo­ta. Webb totiž nej­de tvoj zrak len napra­viť, on ho dokon­ca ide “vytu­nin­go­vať” — s tou­to šošov­kou údaj­ne môžeš vidieť až trik­rát lep­šie ako bež­ný člo­vek!

 

Dr. Webb predstavil svoj vynález minulý mesiac, bionické šošovky vyvinul po ôsmych rokoch výskumu a experimentov. Náklady na projekt, ktoré zahŕňali výskum, medzinárodné patenty a testovanie vyčíslili na 3 milióny dolárov. No stálo to za to. Podľa Webba trvá celá aplikácia len osem minút, pri ktorých necítiš absolútne nič. A tvoj zrak? Tvoj zrak bude zázrak. Touto šošovkou dokážeš vyriešiť prakticky všetky problémy s videním, aké môžeš mať.

 

 

Miesto bežných kontaktných šošoviek využíva “Bionic lens” priamu aplikáciu na skutočnú očnú šošovku. Túto procedúru možno pritom vykonať prakticky kdekoľvek, nie je ani nutné navštíviť kliniku. Pri aplikácií sa zložená šošovka aplikuje s pomocou soľného roztoku do oka, kde sa po desiatich sekundách sama otvorí a automaticky sa aplikuje priamo na ľudskú šošovku. Webb tvrdí, že zrak je ostrý ako britva okamžite po procedúre. Existujú však aj určité obmedzenia, aplikáciu napríklad môžeš podstúpiť až po dovŕšení veku 25 rokov. To je práve vek, kedy sa štruktúra oka úplne vyformuje.

 

Ľudská šošovka by sa vďaka bionickej stane silnejšou a odolnejšou voči rozkladu. Celý vynález je pochopiteľne tvorený z materiálov, ktoré oku nijak neublížia a kvalita videnia sa v priebehu času nebude ani znižovať. Doktor avizuje, že takáto šošovka vydrží celých sto rokov. Predpokladaná cena aplikácie šošovky by sa mala pohybovať na úrovni okolo 1000 dolárov.

 

Webb dúfa, že celý patent by sa po nasledujúcej sérií testov mohol dostať do obehu v roku 2017.

 

zdroj: inhabitat.com

Pridať komentár (0)