Devínska Nová Ves a jej záhradná oáza

  • Práca s terénom a ambícia splynúť s okolitým prostredím sú charakteristickými črtami prezentovaného diela.
collageiytyit
Roman Ferstl
  • Práca s terénom a ambícia splynúť s okolitým prostredím sú charakteristickými črtami prezentovaného diela.

Úzka a svahovitá parcela. Južná orientácia. Materiály a členená forma kontextuálne reagujú na okolité prostredie. Čiastočné zapustenie do terénu znižuje tepelné straty. Veľké okenné otvory orientované smerom na juh maximalizujú tepelné zisky. Kolektory, rekuperácia, zdroj tepla na pevné palivo… optimalizujú efektívnosť využitia energie z obnoviteľných zdrojov. Vonkajšie povrchy sú z lokálnych materiálov – devínsky kameň, obklad z lisovaného mäkkého dreva a prvky z neupraveného kovu.

Foto: Roman Ferstl

Parcela je situovaná na spojnici medzi historickým Devínom a Devínskou Novou Vsou. Južne orientovaný svah sa zvažuje k rieke Morava. Dom obklopuje prírodné prostredie záhrad a bohatý porast svahu.

„Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.“

Foto: Roman Ferstl

Požiadavkou investora bolo využitie svahovitého terénu na otvorenie výhľadov do krajiny. Architektúra mala rešpektovať a dopĺňať charakteristické prírodné prostredie a definovať správny pomer medzi súkromím a otvorenosťou. Objekt ponorený do terénu nemal prvoplánovo pútať pozornosť. Dôraz mal smerovať na precízne detaily. Ďalším prianím bola energetická efektívnosť a udržateľná prevádzka objektu s využitím pasívnych a aktívnych technológií.

Foto: Roman Ferstl

Obytný priestor  je zložený z kubických blokov. Jednotlivé „bloky“ sú výškovo a priestorovo usporiadané tak, aby rešpektovali rastlý terén. Vzniká tak množstvo využiteľných terás, ktoré sú vzájomne prepojené prostredníctvom terénnych úprav. Citlivá kombinácia pevných a zelených terás bola riešená s dôrazom na spôsob užívania a životný štýl zadávateľa.

Pôdorys prízemia a úrovne 1

Pôdorys prízemia a úrovne 1Autor: Tomáš Jurdák

Pôdorys úrovne 2 a úrovne 3

Pôdorys úrovne 2 a úrovne 3Autor: Tomáš Jurdák

Stavba využíva miestne materiály a ich kombinácie v jednoduchej forme, bez povrchových úprav.

Foto: Roman Ferstl

K priaznivej energetickej bilancii objektu prispieva zapustenie stavby do terénu, retenčný a akmulačný potenciál zelených striech podporuje prirodzený vodný režim. Presklené plochy majú exteriérové tieneníe. Z aktívnych prvkov boli použité solárne kolektory a vetranie s rekuperáciou.

Foto: Roman Ferstl

Foto: Roman Ferstl

Foto: Roman Ferstl

Foto: Roman Ferstl

Foto: Roman Ferstl

Podklady: Tomáš Jurdák, zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech