Digital Park – zvláštny komplex s podareným exteriérom

  • Rozmer a kvalita pracovného prostredia nie je ohraničená kanceláriou a zasadačkou. Nové, originálne riešenia prinášajú možnosti rozšírenia priestorových kvalít vo forme aktívneho, polyfunkčného, externého priestoru, ktorý má pozitívny dopad na efektivitu a vyvážený rytmus práce a oddychu. Nové riešenia sa netýkajú len priestorovo-funkčných kritérií, ale aj programovej náplne potrebnej k plnohodnotnému fungovaniu a spoločenskej integrácii.
cmsSiteBoxPhoto_20420-14335
  • Rozmer a kvalita pracovného prostredia nie je ohraničená kanceláriou a zasadačkou. Nové, originálne riešenia prinášajú možnosti rozšírenia priestorových kvalít vo forme aktívneho, polyfunkčného, externého priestoru, ktorý má pozitívny dopad na efektivitu a vyvážený rytmus práce a oddychu. Nové riešenia sa netýkajú len priestorovo-funkčných kritérií, ale aj programovej náplne potrebnej k plnohodnotnému fungovaniu a spoločenskej integrácii.

Ateliér Marko & Placemakers a 2ka v tímovej spolupráci navrhli revitalizáciu exteriérových priestorov Digital Parku v Bratislave. Zámerom bolo pretvoriť exteriér vhodným ,,nábytkom’’ a rastlinnými kulisami tak, aby si pracovníci a návštevníci administratívneho komplexu mohli viac užiť vonkajšie priestory a mali viac pohodlia. Tento park tak podporuje lokálnu inkluzivitu a vytvára podmienky na relax, spoločenské podujatia alebo neformálne pracovné či osobné stretnutia. Užívatelia verejných priestorov si aj vďaka minuloročnej revitalizácii už užívajú aj vizuálny aspekt revitalizácie napríklad aj v podobe rozkvitnutých výsadieb okrasných cibuľovín.

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.

„Pôvodný verejný priestor realizovaný v roku 2012 je atraktívnym krajinno-architektonickým riešením od Jakub Cigler Architekti. Jeho formálne tvarovanie umožnilo potenciálnu aktivizačnú zmenu bez zásadnej priestorovej transformácie, zmeny externých vstupných priestorov boli minimálne,“ hovorí Igor Marko, jeden z autorov projektu. Externý priestor je funkčne rozdelený do troch základných celkov: oddychové kruhové zóny, hlavná pešia komunikácia s lineárnou fontánou a otvorený tektonický priestor ‘zelených‘ terás.

„Práve tento zaberá najväčšiu časť riešeného územia a prešiel výraznou revíziou krajinno-architektonických úprav. Vytvorili sme “zelený matrix”, ktorý efektne zahŕňa všetky existujúce aj nové aktivizačné funkcie a prvky. S časti zostal pasívny, ale už na prvý pohľad získal viac dynamiky a najmä intimity použitím veľkoplošných výsadieb sezónnych i vždyzelených ornamentálnych tráv,“ hovorí Peter Pasečný, spoluautor revitalizovaného priestoru. Výber druhového zloženia zodpovedá aktuálnym trednom minimalizácie negatívnych vplyvov na životné prostredie so snahou redukovať nároky na dodatočné polievanie a lepšie využívanie dažďových vôd.

V spodnej časti územia umožnil existujúci “tektonický” výraz územia vybudovať tvarovo formálne a minimalistické, no funkčne neformálne sedenie amfiteátrového typu s pódiom.

Elegantné kapsulové posedenie s kruhovými stolíkmi je inšpirované princípmi najefektívnejšej tímovej socializácie. Kolegovia tak môžu „zdieľať“ svoje myšlienky. Sivá farba spevnených povrchov je vďaka svojej neutralite veľmi populárna a ani tu to nie je inak. V spoločnosti antracitovej fasády sa však žiadalo exteriér oživiť. V tomto prípade sa použila vyzývavá biela. Podnetné pracovné prostredie by jednak mohlo zvyšovať tvorivosť a produktivitu, čo je dôležitý ekonomický aspekt verejných priestorov, ale o to tu nešlo. Strohé územie získalo novú tvár, pritiahlo verejnosť do komplexu a vylepšilo jeho imidž.

Novovybudovaný mlatový povrch dnes slúži na petang, vzniklo tu i golfové odpalisko, exteriérové úpravy, budúci scenár Digital parku je potenciálne stále otvorený. Je čo upravovať, zmeny klímy totiž poznamenávajú všetky verejné priestory v Bratislave. Je potrebné riešiť tienenie v strešnom parku či nepriaznivé poveternostné vplyvy, ktoré vytvárajú nepríjemný vír na frekventovanom chodníku pri mostnom podchode.

Východiskové riešenie má čisté architektonické tvarovanie, ktoré je postavené na veľkorysej priestorovej mierke. Mierka verejných plôch je nastavená tak, aby vhodne dopĺňala monolitický architektonický výraz administratívneho komplexu budov.

Primárne a charakterovo trojuholníkové tvaroslovie ostáva zachované, ale jednotlivé časti  poskytujú menšiu mierku a umožujú lepšie priestorové využitie. Otvorená kompozícia je transformovaná na viacero vnútorných priestorov rôznej mierky, pričom sa neporušil jej primárny charakter.

Delenie zachováva priestorovú diverzitu a to od veľkých otvorených geometrických priestorov až po intímnejšie a opticky uzavretejšie priestory. Jednotlivé priestory vztvárajú sieť vzájomne prepojených a charakterovo rozdielnych exteriérových ‘izieb’, ktoré aktívne alebo pasívne určujú nový obsah a funkcie.

 

Priestorová a funkčná adaptibilita

Dôležitým transformačným princípom je priestorová flexibilita a časová adaptibilita. Jednotlivé nové funkčné možnosti by mali aktivovať externý priestor a priniesť širokú škálu možného využitia. Adaptibilné riešenie stimuluje uživateľov k celoročnému využitiu a to vo forme pracovného, rekreačného alebo športového využitia.

Funkčná diverzita externých verejných priestorov prináša žiadanú transformáciu existujúceho pasívneho priestoru na aktívny spoločenský priestor, ktorý má priamy dopad na lokálnych užívateľov a návštevníkov administratívneho komplexu.

Priestorová a funkčná adaptibilita - autorská skica

Priestorová a funkčná adaptibilita – autorská skica

Kontinuálna aktivita a program

Fyzické zmeny a transformácia externých priestorov vytvárajú predpoklady na aktívnu zmenu prostredia. Aby takéto zmeny mali plnohodnotný a dlhotrvajúci spoločenský efekt na kvalitu verejného prostredia, mali by byť kombinované s aktivitami, ktoré krátkodobo využívajú priestor k rôznym kultúrnym, vzdelávacím, komerčným a športovo-rekreačným podujatiam.

Jednotlivé akcie a podujatia by mali mať celoročný program, ktorý by bol kurátorsky riadený. Takýto program by mal za úlohu ‘zviditelniť’ komunitu administratívneho komplexu a zároveň zlepšiť používanie verejných priestorov. Programové zhodnocovanie verejného priestoru má priamy dopad na atraktivitu a efektivitu celého administratívneho komplexu.

Pôvodný verejný priestor realizovaný v roku 2012

Pôvodný verejný priestor realizovaný v roku 2012

zdroj: archinfo.sk, podklady: ateliér 2ka, autori fotografií: Peter Pasečný, Michal Bobošík

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech