V Dono­va­lo­ch má vyrásť lyžiar­ska hala ako v Duba­ji

Marianna Mikešová / 22. novembra 2016 / Zo Slovenska

Nie­že­by Dono­va­ly nema­li dosta­tok lyžiar­sky­ch zjaz­do­viek, no v porov­na­ní s tatrans­ký­mi stre­dis­ka­mi sú stá­le malým hrá­čom v slo­ven­skom turiz­me. Táto loka­li­ta má však obrov­ský poten­ciál, kto­rý chce využiť spo­loč­nosť Dono­val­ley a posta­viť tu prvú kry­tú lyžiar­sku halu v stred­nej Euró­pe. Slo­ven­sko sa tak zrej­me bude môcť porov­ná­vať s Duba­jom či Nemec­kom.

Donovalley resort je miliónový projekt, ktorého cieľom je výstavba všestranného areálu na ploche viac ako 140 000 metrov štvorcových. Rezort vyrastie v centre obce Donovaly a bude zameraný na rozšírenie cestovného ruchu v lokalite. Donovaly sú už dnes obľúbenou destináciou turistov a najmä Slovákov, ktorí sem prichádzajú hlavne kvôli zimnej lyžovačke, no stali sa aj obľúbeným rekreačným miestom pre slovenskú smotánku. Autori projektu chcú ponuku služieb ešte viac rozšíriť a skvalitniť.

Doteraz spoločnosť zverejňovala najmä informácie o výstavbe 33 luxusných rekreačných chát, ktoré propaguje aj hokejista Richard Zedník. Teraz firma prechádza do druhej fázy projektu, ktorou je výstavba modernej krytej lyžiarskej haly s rozlohou až 65 000 metrov štvorcových. Podľa informácií portálu reality.etrend.sk investor na realizácii už pracuje a dokonca sa spojil s partnerskou spoločnosťou z Holandska, preto nejde o žiadne plané sľuby.

2242839

Foto: kontio.sk

"Ide o unikátny projekt zážitkového cestovného ruchu, ktorý vo svojom rozsahu a rozmanitosti aktuálne nemá v Európe obdobu. Najväčším, ale zďaleka nie jediným lákadlom projektu je lyžiarska hala, kde budete môcť celoročne lyžovať,“ uviedol pre portál Trend Reality projektový manažér Donovalley Igor Obšajsník.

Projekt Donovalley sa snaží o skutočnú rozmanitosť služieb a okrem vyššie spomenutého chce poskytnúť aj wellness služby či priestory pre trénovanie hokejových klubov. Donovalley propagujú malebné horské prostredie ako protiklad k rušnému mestu, tradície okolitých slovenských osád a široké možnosti športového vyžitia v okolí. Spolu s budúcou lyžiarskou halou, obrovskou potenciálnou návštevnosťou aj z okolitých krajín, a vytvorením množstva nových pracovných miest má byť areál výrazným oživením tohto regiónu.

4f9814a7de5a7f35fc3ea1753c97940e

Foto: go2slovakia.eu

Lyžiarska hala Donovalley však nie je prvým projektom tohto druhu na Slovensku. Podobných zámerov už bolo viac, napríklad lyžiarska hala v Adamove, ktorej výstavba mala začať pred štyrmi rokmi a podobne, ako plány na výstavbu viacerých akvaparkov, sa ani tent nezrealizoval. Sme zvedaví, či budú Donovalley skutočne výnimkou a prinesú nový vietor do slovenského turizmu.

Zdroj titulnej fotografie: alux.com/donovalley.sk

Pridať komentár (0)