Drop­pie: Slo­ven­ská sociál­na sieť, kto­rá chce kon­ku­ro­vať sve­to­vým gigan­tom

Richard Néveri / 9. decembra 2014 / Business

Pred­sta­vu­je­me vám slo­ven­skú apli­ká­ciu, kto­rá už stih­la zare­zo­no­vať svo­jou ambi­ci­óz­nos­ťou. Ešte sa totiž niko­mu zo Slo­ven­ska ani Euró­py nepo­da­ri­lo vybu­do­vať pria­mu kon­ku­ren­ciu sve­to­vým gigan­tom, ako je Ins­ta­gram, ale­bo Four­squ­are. Reč je o apli­ká­cií menom Drop­pie, kto­rá mení spô­sob akým komu­ni­ku­je­me s ľuď­mi.

 

Päť členný slovenský tím dnes púšťa do sveta novú mobilnú aplikáciu - Droppie. Je to unikátna sociálna sieť, ktorá spája ľudí prostredníctvom zdieľania fotiek priamo z miesta, na ktorom boli vytvorené.

Túto fotografiu užívateľ dropne /zanechá/ na mieste, kde sa práve nachádza,­ či už v bare, škole, na ulici, mhd alebo inde. V momente ak iný užívateľ prejde okolo tejto fotky, ktorú si na danom mieste zanechal, vyzdvihne ju a zábava sa môže začať. Keď raz zdvihneš niekoho "drop", môžeš naň reagovať vlastnou fotkou s textom. 

Aplikácia ti vždy prinesie zaujímavý obsah - a to ju netreba mať ani otvorenú. Jednoducho si chodíš ulicami, v pozadí zbieraš fotky so správami, ktoré niekto zanechal na tvojej trase - a pritom dotyčného nemusíš vôbec poznať.  Droppie totiž nechýba kľúčový moment prekvapenia – nikdy totiž nevieš, na akú fotku natrafíš.

 

''Po 10 mesiacoch vývoja, analýz a prieskumov sme pripravení s Droppie vyraziť do sveta a postaviť sa gigantom ako je Snapchat, Instagram alebo Foursquare", hovorí spoluzakladateľ Marek Šándor.

Chalani z Droppie mali počas posledných mesiacoch vývoja možnosť pracovať s vynikajúcimi mentormi zo Silicon Valley, Nemecka, Poľska, Izraela a Slovenska.

''Droppie sme testovali aj na amerických univerzitách ­Stanford a University of California, kde je veľké množstvo mladých ľudí, ktorí priamo vyhľadávajú trendové appky, cez ktoré môžu komunikovať úplne novým a zábavným spôsobom, kvôli čomu Droppie aj vzniklo. Američania sú blázni a slovenská geolokačná sociálna sieť Droppie ich zaujala, tvrdí Marek Šándor.’’

Desať mesiacov vývoja, analýz a prieskumov prináša svoje ovocie a tak je appka pripravená vyraziť do sveta a vstúpiť do boja medzi gigantov.

„Dnes spúšťame aplikáciu pre iOS aj Android. Pripravujeme aj modifikáciu pre Apple Watch, “ hovorí Martin Herman co-founder Droppie.

Originálnosť aplikácie jej predpovedá veľkolepú budúcnosť, o to lepšie, že ide o náš domáci produkt. Chalanom držíme palce a veríme, že po AeroMobil budeme mať ďalší dôvod sláviť svetový slovenský úspech.

 

Stiahni Droppie na Android TU.

Stiahni Droppie na iOS TU.

Zdroj: youtube, itnews

Pridať komentár (0)