ESET, STU a UK otvorili za účasti nášho pána prezidenta VÝSKUMNÉ CENTRUM ESET!

  • Aj my sme boli pri tom. Ako sa vyjadrili všetci zúčastnení, je to dôležitý prvý krok ku viacerým cieľom na ktorých chcú i naďalej pracovať.
image_1424268758.jpeg
  • Aj my sme boli pri tom. Ako sa vyjadrili všetci zúčastnení, je to dôležitý prvý krok ku viacerým cieľom na ktorých chcú i naďalej pracovať.

 

Cieľom by malo byť, ako uviedol rektor UK Karol Mičieta: „Spustenie nového výskumného centra je typickou win-win situation. S profitom pre študentov, učiteľov a pre ESET. Ale aj pre Bratislavu, celú našu spoločnosť a Slovensko. Výskumné centrum je prvým krokom, na ktorý chceme nadviazať, uvedomujúc si význam informačnej bezpečnosti pre spoločnosť. V spolupráci so štátnymi orgánmi, akademickou obcou i komerčnou sférou chceme preto vybudovať širšie koncipované Centrum excelencie pre informačnú bezpečnosť.“ 

 

 

Digitálna bezpečnosť je dnes dôležitejšia ako kedykoľvek v minulosti, a keď k tomu pridáme i spájanie študentov s praxou EŠTE počas štúdia (pretože skončiť školu a nemať žiadnu prax je dnes pomaly kariérnou samovraždou – ešte pred samotným naštartovaním kariéry), dostaneme veľmi silný odkaz a misiu, na ktorú ESET, STU a UK spolu vykročili.

 

Rektor STU Robert Redhammer zdôraznil, že slávnostným otvorením sa napĺňa ďalšia časť jeho sna, vybudovať v Mlynskej doline Mekku slovenského znalostného priemyslu. 

 

Pán prezident Andrej Kiska hrdo pripomenul, že aj on je „odchovancom“ STU, pretože vyštudoval jej niekdajšiu Elektrotechnickú fakultu. Určite si získal všetkých prítomných, pretože so šarmom jemu vlastným odložil vopred pripravenú reč, ktorú dostal od členov svojho tímu, a hovoril tak, ako to on má najradšej: od srdca! 

 

 

Pre úplnosť dodajme, že za ESET vystúpil generálny riaditeľ Ing. Richard Marko, za domácu STU, kde sa centrum nachádza (na FIIT STUBA, v Mlynskej Doline), sa prezentoval rektor, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., a za UK sa zúčastnil rektor, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Výskumné centrum ESET bude viesť pán Juraj Malcho, riaditeľ výskumu a vývoja spoločnosti ESET. Všetky zúčastnené inštitúcie podpísali na mieste aj memorandum o spolupráci. 

 

Podľa informácii ESET-u, prednášky predmetu Základy reverzného inžinierstva budú prebiehať v priestoroch Univerzity Komenského, cvičenia vo Výskumnom centre ESET v priestoroch FIIT STU. Predmet budú vyučovať bezpečnostní experti spoločnosti ESET. V letnom semestri 2014/2015, ktorý sa v týchto dňoch začína, sa budú venovať 24 študentom.

 

 

Aj mňa osobne teší tento krok v pred, a ESET (a špeciálne jeho spolumajiteľov) môžeme, myslím, skutočne vyhlásiť za vlajkonosiča pomyselného hnutia na podporu rozvoja podnikania, startupov a výskumu (hlavne v oblasti IT) u nás. Bolo by skvelé vidieť ďalšie takéto obdivuhodné činy, ktoré prebudia aj ďalšie slovenské firmy k väčšej aktivite v tomto smere. Ako hovorí jedno múdre príslovie: príboj dvíha všetky lode v prístave. Čím viac „esetov“ bude robiť svoju trošku, tým viac „lodí“ pôjde hore, čo v konečnom dôsledku bude znamenať posun Slovenska v pred. Povedal to už aj Brad Feld a ja ho budem dnes parafrázovať: „ekonomiku krajiny nezlepšia politici, ale podnikanie obyčajných jednotlivcov, ktorí budú makať.“ Sú to ľudia ako Ty alebo ja.

Obzvlášť ma teší vidieť startupy a jednotlivcov, ktoré/í nie sú síce zatiaľ ešte ani na pol ceste k pozícii ESET-u, no ktoré sa snažia robiť pre Slovensko tú svoju pomyselnú trošku a dvíhať ďalších na svoju úroveň. Pretože, teoreticky stačí byť o 2-3 kroky popredu, a už môžeme k sebe potiahnuť tých, čo bežia za nami. Slovensko, len tak ďalej!

 

 

 

Zdroje: eset.comhttp://skolskyservis.teraz.sk, uniba.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech