Emocionálna inteligencia lídra

Popis udalosti

Detaily workshopu:
„Buď vy ovládate vaše emócie alebo vaše emócie ovládajú vás.“ Emócie a spôsob, akým premýšľame, majú obrovský vplyv na všetky oblasti nášho života. Každý líder, ktorý chce viesť iných, musí najskôr zvládnuť sám seba. Je vôbec možné ovládať svoje emócie? Ak áno, tak ako? To sa dozviete na workshope s trenérkou a koučkou Jaroslavou Vaculčiakovou.

Obsahová náplň workshopu:

 • Emocionálna inteligencia: prečo je EQ > IQ.
 • Fungovanie mozgu a vzorce myslenia.
 • Emočná škála a ako sa na nej posúvať.
 • Základné piliere emocionálnej inteligencie.
 • Ako sa zbaviť negatívnych emócií a myšlienok.
 • Techniky na ovládanie a zvládanie emócií.
 • Dôležitosť pozitívneho myslenia.

Prečo sa workshopu zúčastniť:

Naše emócie majú vplyv na všetky oblasti nášho života. To, ako s nimi dokážeme pracovať, ovplyvňuje kvalitu nášho života, vzťahov, kariéru, úspech a v neposlednom rade zdravie. Podľa najnovších vedeckých výskumov a princípov psychosomatiky je duševné a fyzické zdravie prepojené. Nespracované negatívne emócie sú spúšťačom rôznych fyzických ochorení. Čiže ten, kto chce byť nielen úspešný, ale aj zdravý a šťastný, musí sa naučiť pracovať so svojimi emóciami. A to nie je vôbec jednoduché… Najvyšší čas začať.

Ako bude workshop prebiehať:

Interaktívnym prepojením teoretických vedomostí, najnovších poznatkov o výskume mozgu s praktickými cvičeniami, sebakoučovaním, riadenou diskusiou a trénovaním konkrétnych NLP techník (NLP = Neuro – Lingvistické Programovanie).

Ciele workshopu:

 • Pochopiť ako a kde vznikajú emócie a ako funguje náš mozog.
 • Naučiť sa rozpoznávať jednotlivé emócie.
 • Osvojiť si základné techniky na zvládanie emócií.
 • Oboznámiť sa so základnými piliermi emocionálnej inteligencie: Sebauvedomenie, Sebaregulácia, Motivácia, Empatia, Sociálne zručnosti.

O koučovi:

Ing. Jaroslava Vaculčiaková, PhD. je skúsenou trénerkou, koučkou a konzultantkou v oblasti komunikácie, soft skills, leadershipu a zvyšovania výkonnosti a spokojnosti zamestnancov. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know-how z oblasti efektívnej komunikácie, emočnej inteligencie, zvyšovania ľudského potenciálu a dosahovania cieľov. Je tiež absolventkou certifikovaného tréningu the American Board of NLP v Londýne a certifikovanou trénerkou osobnostnej typológie DiSC.
Cena: 79,- Eur

Kapacita: 8-25 ľudí.

Workshop je súčasťou NewLeaders Academy.