Expert odhalil kľúčovú podmienku pre zisk stoviek eur na dieťa. Slováci zabúdajú na zásadný detail

  • Mihál upozorňuje na zásadné podmienky zisku stoviek eur na dieťa
  • Poukazuje na to, čo všetko treba vybaviť v prípade snahy dostať peniaze od štátu
mihál peniaze
Jozef Mihál Freepik, TASR - Jaroslav Novák
  • Mihál upozorňuje na zásadné podmienky zisku stoviek eur na dieťa
  • Poukazuje na to, čo všetko treba vybaviť v prípade snahy dostať peniaze od štátu

Bývalý minister práce Jozef Mihál je dlhoročným odborníkom na dane či príspevky od štátu. Najnovšie upozorňuje na to, ako postupovať v prípade, aby ste neprišli o tehotenské alebo materské. Ide o súčasť jeho novej knihy Materská 2024.

Nedávno sme ťa informovali o tom, že niektoré rodiny prichádzajú o 1 120 eur, na čo tiež prišiel Mihál.

„Kľúčovou podmienkou pre získanie nároku na tehotenské alebo na materské je mať najmenej 270 kalendárnych dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov,“ píše na svojom profile na sociálnej sieti.

V prípade tehotenského sa do požadovaného počtu 270 dní započítava nielen doba aktuálne nemocenského poistenia, z ktorého si žena uplatňuje dávku tehotenské, ale aj doba hocijakého iného už ukončeného nemocenského poistenia.

Alebo viacerých už ukončených nemocenských poistení, ktoré mala žena v sledovanom období posledných dvoch rokov pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Pozor, započítavajú sa len doby takých iných poistení, ktoré skončili najneskôr jeden deň pred dňom začiatku poberania tehotenského,“ varuje Mihál.

Viacero možných scenárov

V prípade materského pre matku sa do požadovanej doby poistenia najmenej 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom započítavajú všetky iné, už ukončené nemocenského poistenia, ale aj všetky ďalšie trvajúce nemocenské poistenia, z ktorých si budúca matka neuplatňuje materské (takto to platí od 13. 8. 2023).

Od 1.1.2024 sa ženám pri nástupe na materskú do požadovanej doby poistenia započítava aj doba ukončeného štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole,“ dopĺňa Mihál.

Ak materské poberá otec alebo iný poistenec, tak do požadovanej doby najmenej 270 dní nemocenského poistenia sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj doba prípadného iného, pred nástupom na materskú už ukončeného nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred nástupom na materskú“.

Mihál pripomína, že sa započítavajú len doby takých iných poistení, ktoré skončili najneskôr jeden deň pred dňom začiatku poberania materského.

Ako je to pri súbehu poistení

Europoslanec a bývalý minister na záver dopĺňa, že pre všetky prípady platí, že v prípade, ak ukončené nemocenské poistenie a aktuálne nemocenské poistenie, z ktorého sa uplatní nárok na tehotenské alebo na materské, istý čas trvajú súčasne, do doby nemocenského poistenia sa dni súčasného trvania započítajú dvakrát.

„Obdobne to platí v prípade súbežných troch, štyroch… nemocenských poistení. Sociálna poisťovňa takto v praxi reálne postupuje a v prípade súbehu viacerých nemocenských poistení skutočne započíta jeden a ten istý deň toľkokrát, koľkokrát bola v ten deň matka (otec) nemocensky poistená (poistený),“ uzavrel Mihál.

Netreba platiť poistné

Hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr pre RTVS nedávno pripomenul, že poberatelia materskej majú výlučnú povinnosť platiť poistné v období trvania materského. „Hovoríme o našich poistencoch, ktorí buď už poberajú túto dávku alebo by ju poberali, no Sociálna poisťovňa im ju nepriznala.“

„A to z dôvodu, že nespĺňali tých 270 dní poistenia za posledné dva roky. Aj tých sa to týka, že v období poberania materského, teda v období približne 34 týždňov, majú vylúčenú povinnosť platiť sociálne poistenie,“ uviedol Kontúr.

Zároveň dodáva, že o túto úľavu nemusia poberatelia žiadať. „Sú tam dve situácie. U tých, ktorí už poberali materské v roku 2023 a prehupli sa do roku 2024, ale aj u tých, ktorí by dávku materské poberali, ale nárok na ňu nezískali práve z toho spomenutého dôvodu nesplnenia 270 dní poistenia, táto zmena prebehne automaticky.“

„Nemusia nikam chodiť, o nič nemusia žiadať. V Sociálnej poisťovni to sprocesujeme automaticky,“ vysvetlil Kontúr.

Aktuálna výška materského na Slovensku podľa neho závisí od toho, ako sa matke alebo ďalšej poistenej osobe, ktorá požiada o materské pracovne darilo a aký bol jej vymeriavací základ. „Hovoríme o 75 percentách predpokladaného vymeriavacieho základu. Keby sme išli do tých všeobecných čísel, tak priemerná výška dávky materské v novembri minulého roka bola na úrovni 908,73 eura. Priemerne mesačne poberalo dávku materské v minulom roku vyše 32-tisíc poberateľov,“ dodal Kontúr.

Najnovšie videá

Trendové videá