Fire Pho­ne vyze­rá ako poriad­ny pre­pa­dák! Pre­da­ný­ch je len nie­koľ­ko tisíc kusov.

Peter Kováč / 27. augusta 2014 / Business

Reklam­ná sieť Chi­ti­ka, kto­rá moni­to­ru­je kanad­ský a ame­ric­ký inter­ne­to­vý trh, píše, že 20 dní od pre­mi­é­ry Fire Pho­ne pre­dal Ama­zon len nie­koľ­ko tisíc kusov toh­to smart­fó­nu. Podieľ na webo­vej pre­vádz­ke tvo­rí iba 0,015%. Kon­ku­renč­ný LG G3 má za rov­na­kú dobu asi 0,055% podieľ.

Podľa agentúry comScore je v USA okolo 175 miliónov aktívnych smartphonov, s 0,015% podielom = asi 26 000ks Fire PHONE. Samozrejme je to len odhad a Amazon čísla nechce komentovať. Len ťažko ale budú výsledky skokovito lepšie. Fire Phone je totiž zatiaľ dostupný len v USA, a to len u operátora AT&T. S dvojročným viazanosťou stojí 199/299 dolárov (32/64 GB), bez viazanosti je telefón za 649/749 dolárov (32/64 GB). Trošku drahý špás na to, že je to pre Amazon ich prvý pilotný smartphone. 

Presadiť novú značku na preplnenom trhu je ťažké. Amazon preto neoslňuje papierovými parametrami, ale dvoma kľúčovými funkciami. Prvou je Firefly, univerzálna nákupná appka a vizuálny vyhľadávač. Druhou potom Dynamic Pespective, virtuálny 3D displej, ktorý sľubuje lepšie mapy a hry.

Amazon je veľmi silný hráč a nepredpokladám, že neúspech Fire Phone nebude definitívne znamenať neúspech ich snahy stať sa relevantným hráčom na trhu smartfónov. Veď kvôli čomu to všetko Amazon vôbec robí? Je to podpora ich vlastného app store, ktorý dokáže generovať veľmi veľmi zaujímavé čísla.

 

Pridať komentár (0)