Foto­re­port: O star­tupy je čoraz väčší záu­jem

Marek Šándor / 12. februára 2014 / Startupy

V Spote opäť prí­jemné prek­va­pe­nie. Prečo? Množ­stvo nad­še­ných ľudí s ambí­ciou dozve­dieť sa viac a vyskú­šať niečo nové.

Opäť sme zaví­tali do Spotu na jednu z akcií, ktoré sa tu pra­vi­delne orga­ni­zujú. Veľmi prí­jemne ma prek­va­pilo množ­stvo ľudí, ktorí tam boli. Medzi nimi dokonca aj moji kama­ráti z det­stva, kto­rých som tu prvý­krát videl. 

Pridať komentár (0)