Google je tou naj­hod­not­nej­šou fir­mou na svete

Dárius Polák / 1. februára 2016 / Tools a produktivita

Alp­ha­bet, mater­ská spo­loč­nosť Google, pre­ko­nala Apple a stala sa naj­hod­not­nej­šou fir­mou na svete. 

freshnews

Stalo sa tomu dnes, potom čo Alp­ha­bet zve­rej­nila svoj report za posledný kvar­tál, v kto­rom dosiahla neuve­ri­teľnú hod­notu $558 miliárd dolá­rov, čím pre­ko­nala trhovú hod­notu Apple, ktorá je vo výške $534 miliárd dolá­rov. Iné zdroje dokonca tvr­dia, že dosiahla dokonca výšku $570 miliárd dolá­rov.

Toto je prvý krát od roku 2010, čo Google (resp. Alp­ha­bet), pre­ko­nalo Apple. Môže to byť len dočasné, no i napriek tomu je to veľký deň pre Alp­ha­bet. g-is-for-google

kre­dit: yonescat.com

zdroj: businessinsider.com, theverge.com, titulná fotka: cncb.com

Pridať komentár (0)