Goog­le Stre­et View už aj v púš­ti

Kika Besedičová / 9. októbra 2014 / Tools a produktivita

Goog­le za posled­né roky vyslal svoj Stre­et View na kaž­dý zo sve­to­vý­ch kon­ti­nen­tov, pod mor­skú hla­di­nu, do budov, hôr… Všet­ko zau­jí­ma­vé už bolo nafo­te­né, teraz sa teda Goog­le pozrel na púšť. Enjoy!

 

Zdroj: google

Pridať komentár (0)