Goog­le vypim­po­val svoj Han­gout

Šandi / 9. októbra 2014 / Business

Je tu Han­gouts s novou apli­ká­ci­ou. Do tej­to chví­le sme moh­li využí­vať len dopl­nok pre Chro­me, ale teraz je k dis­po­zí­cii úpl­ne nová apli­ká­cia. Volá sa jed­no­du­cho Han­gouts a nain­šta­lu­je­te si ju z obcho­du Chro­me.


Ak aktívne používate verziu pre smartphony, bude vám pripadať veľmi podobná. Navyše si vypožičala funkčnosť z Facebooku Messenegera - jednotlivé chaty sú znázornené ľuďmi v krúžku. Medzi nimi sa môžete prepínať pomocou kláves CTRL + TAB. Okrem jednoduchého spracovania sa vždy dozviete, čo vám dotyčný napísal.

Objaví sa na malú chvíľu samotný text a následne zmizne. Zostane vidieť len notifikácia. kliknete na daný kontakt, objaví sa chatovacie okno. To je nový Hangouts.

Osobne si už dlhú dobu užívam jednoduchosť a funkčnosť celého Hangout a touto appkou, to môže byť už len lepšie. Good Job Google!

Pridať komentár (0)