IBM: Super­po­čí­tač Wat­son už aj varí!

Techepedia: Harry Gavendová / 20. augusta 2014 / Business

Spo­loč­nosť IBM vyvi­nu­la v spo­lu­prá­ci s časo­pi­som Bon Appe­tít apli­ká­ciu „Chef Wat­son s Bon Appé­tit“, kto­rá umož­ní všet­kým záu­jem­com o kuchy­ňu tvo­riť nové recep­ty a kom­bi­ná­cie chu­tí. Apli­ká­cia spá­ja schop­nos­ti učiť sa super­po­čí­ta­ča Wat­so­na a kuli­nár­ske zna­los­ti Bon Appé­tit. Apli­ká­cia bude zatiaľ prí­stup­ná v beta ver­zii.

Nová aplikácia predstavuje krok vpred pri vývoji IBM superpočítača Watson. Ten sa už s kulinárskymi zručnosťami predviedol začiatkom apríla v Austine (Texas). „V Bon Appétit sme boli prekvapení, čo všetko dokáže superpočítač Watson objaviť a ako pomáha rozvíjať kreativitu šéfkuchárov,“ hovorí séfredaktor magazínu Bon Appétit Adam Rapoport. „Práve na príklade tejto aplikácie môžeme vidieť prienik medzi technológiami a potravinami, ktorý prináša nové myslenie a kreativitu nielen do našej vlastnej testovacej kuchyne, ale aj do kuchýň v domácnostiach našich čitateľov,“ vraví šéfredaktor Bon Appétit.

 

 

A ako môže sperpočítač vlastne variť? Aplikácia totiž umožní všetkým doslova prekročiť hranice svojich schopností počas prípravy jedál, pretože ponúka nový typ kreativity – netradičná kombinácia prísad, ktorá je založená na vedeckých poznatkoch kognitívnych technológií. „V spolupráci s Bon Appétit sme dali novú aplikáciu najskôr do rúk malej skupine užívateľov, s vášňou pre varenie, ktorí chceli byť súčasťou tohto prelomového projektu".

 

 

"Našim cieľom je pomôcť ľuďom objaviť potenciál kognitívnych výpočtových systémov. Tieto systémy dokážu veľmi ľahko pochopiť a zanalyzovať veľké množstvo dát, zlúčenín a vzorcov a rovnako získavajú obrovské množstvo nových vedomostí na základe interakcie s ľuďmi a informáciami, s ktorými prichádzajú do styku,“ povedal pri tejto príležitosti Mike Rhodin, senior viceprezident IBM Watson Group.

 

 

Zdroj: techpedia.sk

 

Pridať komentár (0)