iGu­ide: Sprie­vod­ca dizaj­nom mobil­ný­ch apli­ká­cií

Rišo Néveri / 20. júla 2014 / Business

Vzhľad pre­dá­va, nech už sa jed­ná o šat­stvo, autá, obuv ale­bo prá­ve mobil­nú app­ku. A prá­ve apli­ká­cie sú dnes čas­tou vizit­kou star­tu­pov. Kým na vývoj sa čas­to sústre­dí oso­ba ale­bo tím sto­ja­ci za nápa­dom, na dizaj­né­ra nie vždy zvý­ši kapi­tál. Ak sa v tej­to situ­ácii nachá­dza­te, pomô­že Vám naprí­klad slo­ven­ská apli­ká­cia iGu­ide.

Obsahovo aplikácia neponúkne romány a dokumentácie dizajnových praktík ale dáva jednoznačné a ľahko pochopiteľné rady, ktorých by sa mal každý vývojár držať. Sú v nej vysvetlené základné praktiky a dobré skúsenosti rozdelené do kategórií od poslania grafického dizajnu až po samotné odkazy pre čerpanie inšpirácie. Väčšina rád je doplnená o názornú ukážku s krátkym vysvetlením pre pochopenie problému.

 

Samotná aplikácia na mňa pôsobí ozaj jednoducho a sama je obrazom toho čo sa v aplikácii naučíte. Má jednoduché, intuitívne ovládanie a informácie poskytuje jasne a stručne. Menším prekvapením bolo, že na webe som v niektorých sekciách dostal trocha iný obsah, ktorý lepšie podal informáciu ale to len potvrdzuje zámer jasne a stručne.

 

 

Tvorcov chválim za bezplatné informácie pre komunitu, ale aj ušetrený čas a peniaze. Zdieľajú to čo sa iní musia naučiť formou pokus, omyl. Podobné appky by som privítal aj z iných oblastí. Ak poznáš nejakých vývojárov nezabudni sa s nimi o appku podeliť a zdielať im článok :).

 

Odkazy na stiahnutie:

 

iOS: https://itunes.apple.com/sk/app/scr-iguide/id599291971?mt=8 (anglická verzia)

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.teepee.iguide (slovenská verzia)

 

Zdroje: iguide.scr.sk

Pridať komentár (0)