Iniciatívy Lido Lagúna a Nové Lido predstavili výsledky štúdie a vizualizácie nábrežia Lido

  • Štúdia odporúča vytvoriť medzi Starým mostom a Prístavným mostom verejnú pláž, promenádu a prírodný park.
04_lido_plaz_01
Nové Lido
  • Štúdia odporúča vytvoriť medzi Starým mostom a Prístavným mostom verejnú pláž, promenádu a prírodný park.

Na pravom brehu Dunaja, medzi Starým mostom a dnešným Prístavným mostom, sa kedysi rozkladala už zaniknutá verejná pláž Lido. Bolo to obľúbené výletné miesto Bratislavčanov, kde sa plávať dalo aj priamo v Dunaji.

V roku 2016 iniciatíva Lido Lagúna realizovala petíciu za obnovenie pláže Lido, a tiež za zachovanie tradičnej činnosti vodákov, ktorí v tejto lokalite pôsobia.

Širšie vzťahy

Širšie vzťahy

„Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.“

Situácia

Situácia

Petícia bola úspešná a minulé leto ju prerokovalo Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vypracovali iniciatívy Lido Lagúna a Nové Lido spoločnú “Štúdiu športovo-rekreačnej zóny Lido”, ktorá prináša konkrétny koncept revitalizácie tejto časti petržalského nábrežia.

Športovo rekreačná zóna

Športovo rekreačná zóna

Spoločná štúdia iniciatív navrhuje tieto konkrétne riešenia:

Vytvorenie verejnej pláže

Iniciatívy navrhujú vybudovanie verejnej pláže na mieste pôvodného kúpaliska Lido.

Mestská pláž

Mestská pláž

Vybudovanie prírodného parku a nábrežnej promenády

Pri Starom moste navrhujú iniciatívy neformálny prírodný park, ktorý má slúžiť na šport, oddych a prechádzky. Okrem toho navrhujú vznik súvislej nábrežnej promenády. Ďalšia promenáda pôjde aj po hrádzi, čím sa územie napojí na chodníky a cyklotrasy v okolí.

Nábrežný park

Nábrežný park

Zachovanie lodeníc vodáckych klubov v území

Štúdia navrhuje zachovať v území lodenice vodáckych klubov. Okrem toho navrhuje vytvoriť malý prístav pre niekoľko rekreačných člnov.

Lodenice vodáckych klubov

Lodenice vodáckych klubov

Prístav pre malé plavidlá

Prístav pre malé plavidlá

Oživenie Ovsišťského ramena v pôvodnej trase

Štúdia navrhuje oživiť Ovsišťské rameno v jeho pôvodnej trase. Toto rameno Dunaja bolo pred desiatkami rokov prerušené kvôli výstavbe Prístavného mosta a iným faktorom a nikdy sa neobnovilo.

Soví les

Soví les

“Štúdia športovo-rekreačnej zóny Lido” ucelene spracovala pohľady odborníkov a petíciou formalizované požiadavky verejnosti na toto územie. Iniciatívy odprezentovali a odovzdali štúdiu ako koncepčný návrh Hlavnému mestu SR Bratislava, ktoré má kompetenciu o vývoji územia rozhodovať.

Tento koncept nábrežia nadväzuje na predošlú štúdiu okolitého územia – Urbanistickú štúdiu (UŠ) zóny časti celomestského centra CMC – Petržalka, v ktorej bolo nábrežie navrhnuté ako športovo-rekreačná zóna pre širokú verejnosť.

Letecký pohľad

Letecký pohľad

Lido pláž

Lido pláž

Ďalšie kroky

Iniciatívy budú pokračovať v prebiehajúcej koordinácii štúdie s vedením hlavného mesta, vedením MČ Petržalka, aj s odbornými útvarmi Magistrátu hl. mesta Bratislava a Miestneho úradu MČ Petržalka. Posunutie štúdie smerom k realizácii je v kompetencii mesta, pričom prvým krokom je zapracovanie navrhovaného riešenia do platnej územnoplánovacej dokumentácie.

V prípade úspešného zapracovania zmien a doplnkov do územného plánu je možné pristúpiť k príprave realizačných fáz, ktoré autori štúdie navrhujú v týchto logických celkoch:

  • Realizácia verejnej pláže
  • Vytvorenie verejného prírodného parku pri Starom moste
  • Realizácia vodnej plochy pre vodné športy, malý prístav rekreačných člnov
  • Realizácia nábrežnej promenády
  • Rekonštrukcia lodeníc vodáckych klubov

Predpokladaná účasť na realizácii podľa špecifík jednotlivých celkov: štát, samospráva, súkromní investori, dotknuté organizácie, a to formou združenia vlastných zdrojov, vhodných dotácií, príspevkov a grantov.

Lido park

Lido park

Malý prístav

Malý prístav

Podklady: Iniciatíva Nové Lido, zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech