Jedi­neč­ná mož­nosť ako pomôcť nevi­dia­cim!

Kika Besedičová / 21. januára 2015 / Business

Keď sa v nedáv­nej minu­los­ti zme­nil spô­sob akým komu­ni­ku­je­me, pri­nies­li smart­fó­ny so sebou tak­tiež nový eko­sys­tém. Vďa­ka apli­ká­ciám sa zme­ni­lo veľa vecí. Vzde­lá­va­nie, zába­va, ume­nie, ale aj zdra­vot­níc­tvo, to všet­ko sú odbo­ry, kto­ré boli ich záslu­hou posu­nu­té vpred.

 

Teraz sa objavila zaujímavá správa o aplikácii ktorá dovolí komukoľvek s chytrým telefónom alebo tabletom (teda presnejšie zatiaľ len tým s iPhonom a iPadom) zlepšiť svet nevidiacim. To je fantastická informácia sama o sebe. Ešte lepšia správa však je, že je to skutočne jednoduché.

Ako to teda presne funguje?

Nevidiaci človek sa prepojí s tým bez handicapu pomocou aplikácie na iPhone alebo iPade. Ak ste nevidiaci, môžete kontaktovať svojich pomocníkov, tí budú upozornení push notifikáciou. Po prijatí žiadosti o pomoc sa zobrazí pop-up okno s videom, ktoré človeku bez problémov so zrakom zobrazí, čo nevidiaci natáča. Obaja užívatelia spolu komunikujú pomocou video chatu. Ak v danú chvíľu zrovna nemôžete pomôcť, notifikácia sa jednoducho zobrazí ďalšiemu užívateľovi.

Tvorcovia stojaci za aplikáciou s názvom Be My Eyes informovali prostredníctvom svojej webovej stránky, že je v nej teraz zapojených viac ako 24,000 ľudí bez problémov so zrakom a cez 4,300 nevidiacich. Služba je zadarmo a Be My Eyes je nezisková appka. Ako sme už spomenuli, zatiaľ je služba len pre iOS však na Android verzii sa pracuje. Takže Startitupisti: Spread the word and change the world!

zdroj: techcrunch

Pridať komentár (0)