Juraj Švec: Toto ma naučila kampaň na Indiegogo

  • O tom, ako viesť kampaň na Indiegogo existuje kopec článkov. Niektoré s praktickými radami, no väčšina len s obkecmi. V tomto článku som sa porozprávala s Jurajom Švecom, ktorý pred časom bojoval na Indiegogo. A nakoniec aj bodoval. Kampaň s produktom Keygoes:chili nepatrila medzi tie s najväčšou vyzbieranou čiastkou, ale Juraj musel urobiť niekoľko ťažkých rozhodnutí, a práve tie ho napokon doviedli do úspešného konca. Rozhodol sa podeliť o svoje skúsenosti, aby sa z nich mohli poučiť aj iní.
collage chili
  • O tom, ako viesť kampaň na Indiegogo existuje kopec článkov. Niektoré s praktickými radami, no väčšina len s obkecmi. V tomto článku som sa porozprávala s Jurajom Švecom, ktorý pred časom bojoval na Indiegogo. A nakoniec aj bodoval. Kampaň s produktom Keygoes:chili nepatrila medzi tie s najväčšou vyzbieranou čiastkou, ale Juraj musel urobiť niekoľko ťažkých rozhodnutí, a práve tie ho napokon doviedli do úspešného konca. Rozhodol sa podeliť o svoje skúsenosti, aby sa z nich mohli poučiť aj iní.

Jurajov produkt je malá kľúčenka, ktorá sa napĺňa chili korením. Samozrejme vyrobená z kvalitného materiálu a obsahuje to najlepšie chili rôznych druhov. Nie je to žiadny svetoborný produkt, ani super high-tech vychytávka, ktoré majú väčšinou v crowdfundingových kampaniach ohromný úspech. A práve preto sú Jurajove rady a postrehy cenné!

foto: keygoes.com

Dalo by sa povedať, že na crowdfundingových platformách môžu nastať 3 základné situácie. Prvá situácia tvorí perfektné combo. Skvelý produkt, lákavý sám o sebe, v kombinácii so skvelou kampaňou – jasný úspech.

Druhá situácia nastáva, keď má best produkt katastrofálnu kampaň. Môže sa stať, že produkt vystúpi z tieňa kampane a bude úspešný. Ale skôr by som povedala, že zlá kampaň pochová aj najlepší produkt.

A možnosť tri, je tá o ktorej hovoríme v tomto článku. Klasický produkt, ktorý popravde nie je svetlom na konci tunela, ale v kombinácii s parádnou kampaňou si našiel priaznivcov.

foto: techcrunch.com

Pri tvorbe článku som vychádzala z niekoľkých rád o Indiegogo kampaniach, ktoré som našla v rôznych zdrojoch na internete. Potom sa nad nimi zamyslel Juraj Švec a povedal, čo fungovalo v prípade Keygoes:chili. A keďže samochvála smrdí, poukazujeme aj na veľmi nepríjemné chvíle, ktoré Juraj musel riešiť. Napríklad na to, ako dospel k rozhodnutiu znížiť radikálne očakávanú sumu.

 

Očakávaná suma je tvoja vysnívaná čiastka, ktorú chceš vyzbierať.

Čo hovorí Internet: Je dobré, ak sa očakávaná suma naplní aspoň na 30% do konca prvého týždňa kampane, najlepšie počas prvých troch dní.

Čo na to Juraj: Je to presne tak. Dôležitou súčasťou prípravy každej kampane musí byť „nábor“ prvých zákazníkov. Znamená to teda, osloviť čo najviac známych, kamarátov a poprosiť/požiadať ich o podporu projektu v prvých hodinách/dňoch kampane. Ideálne je takto vyzbierať minimálne 15-20 % cieľovej sumy. Keď sa pridajú aj neznámi podporovatelia sme presne na spomínaných 30 %. Na začiatku sme mali nastavený cieľ na sume 30.000 USD. Po 3 dňoch sme mali 1000 USD, po týždni 3000 USD. To znamená, že sa nám to nepodarilo.

 

Po tom, ako si videl, že odvážne stanovená očakávaná suma sa ani zďaleka nenapĺňa, si sa rozhodol ju radikálne znížiť. Ako si pri tomto kroku uvažoval?

Bol to pre mňa ťažký a nepríjemný krok. Ten moment, kedy si človek zloží ružové okuliare. Na druhej strane to bol oslobodzujúci pocit. Pred kampaňou som veľa času strávil rôznymi výpočtami toho, ako nastaviť cieľovú sumu. Suma 30.000 USD by vedela pokryť všetky náklady na výrobu, marketing a distribúciu. Keďže realita bola iná – vyzbieraná suma nižšia, museli sme okresať náklady na marketing, znížiť počet kľúčeniek v prvej výrobnej dávke, hľadať úspory vo výrobe a obale výrobku.

Vždy je lepšie pridať ´stretch goals´ ako čeliť tomu, že sa cieľ nepodarí dosiahnuť. Tu som sa popálil aj ja s mojou kampaňou. Pôvodne som chcel vyzbierať sumu 30.000 USD a na túto sumu sme mali rozpočítané a naplánované aj náklady kampane, t.j. plánovali sme väčšie peniaze minúť na reklamu, alebo dať vyrobiť viac kľúčeniek. Realita po prvých dňoch kampane však ukázala, že to jednoducho nedáme.

Musel som spraviť ťažké rozhodnutie a požiadal som Indiegogo o zníženie sumy na 6.000 USD, čiže radikálne zníženie (podľa pravidiel Indiegogo pri Flexible Funding je možné raz požiadať o zvýšenie alebo zníženie cieľovej sumy). Nakoniec sme vyzbierali cca 8000 USD.

foto: archív J.Š.

Čo hovorí Internet: Indiegogo ponúka dve možnosti fundingu – Flexible Funding, kedy si projekt ponechá vyzbieranú sumu aj keď nedosiahla požadovanú výšku. A Fixed Funding, kedy si ponecháte peniaze len v prípade, že dosiahnete cieľovú sumu.

Čo na to Juraj: Od začiatku som veril tomu, že moja kľúčenka si nájde svojich zákazníkov a bude viac či menej úspešná a teda bez ohľadu na vývoj kampane som chcel pracovať na tom, že ju vyrobím a budem predávať. Preto som jednoznačne šiel do Flexible Funding, nakoľko akákoľvek suma by mi pomohla produkt vyrobiť rýchlejšie / lepšie. Každá kampaň je však iná. Na Kickstarteri existuje iba Fixed Funding a funguje im to perfektne. Myslím si, že komplikovanejšie projekty vyžadujúce množstvo peňazí by mali ísť cestou Fixed Funding.

A je otázka, či tí, ktorí idú cez Flexible Funding majú zodpovedanú otázku, či by vedeli vrátiť peniaze prispievateľom, ak by sa rozhodli nič nevyrobiť, keď nedosiahnu požadovanú sumu.

Prototype_logo1

< foto: keygoes:chili

 

Prejdime bližšie ku kampani, teda samotnej prezentácii produktu. Odohráva sa priamo na Indiegogo, ale aj mimo neho, napríklad prostredníctvom sociálnych sietí.

Čo hovorí Internet: Kampaň by mala byť pútavá a zaujímavá. Celá kampaň by mala byť spracovaná kvalitne, čo sa týka obrázkov, fotiek, videa a textov.  Samozrejme, všetko musí byť pripravené tak, aby pôsobila dôveryhodne.

Čo na to Juraj: Kampaň by mala byť vo vizuálnej stránke perfektná, bezchybná, konzistentná a jednoduchá. Snažili sme sa k tomu priblížiť. S limitovaným rozpočtom to ale bolo skôr o hľadaní kompromisov. Kampaň som si pripravil a riadil sám. Tam, kde som potreboval pomoc, našiel som odborníkov. Takto som outsourcoval prípravu videa a infografiky, prípravu PPC kampaní a finalizáciu produktového dizajnu.

Prototype_logo2_1

foto: keygoes:chili

 

Tu by som každému poradil, nech konzultuje svoje myšlienkové pochody a prípravu kampane s čo najviac ľuďmi. Každý jeden rozhovor prinesie nový uhol pohľadu a často krát sa nájdu riešenia na problémy, ktoré sa dovtedy zdali ako neriešiteľné. Úspech a dobré rozhodnutia sú často nedosiahnuteľné, keď je človek zakuklený vo svojej „neobjektívnosti“.

Úloha videa v kampani: Video je veľmi dôležité. Kampane s videom sú jednoznačne úspešnejšie ako tie bez neho. To hovoria všetky crowdfundigové štatistiky. Dobré video však nemusí znamenať drahé video. Ale väčšinou to asi je drahé video :).

Reklama na kampaň mimo Idiegogo: Mali sme PPC reklamu cez Google a Facebook. Prvotný plán bol cieliť na krajiny, kde má Indiegogo najlepšie predaje, t.j. USA, Kanada, Austrália, UK a Nemecko, plus Slovensko a Česko. Zistili sme však, že veľké trhy ako USA a Kanada majú vysoké ceny za preklik na našich kľúčových slovách. Viac sme sa potom sústredili na menšie krajiny.

Perks je to, čo dostane prispievateľ za svoje peniaze. Väčšinou je to samozrejme promovaný produkt a rôzne jeho kombinácie.

Čo hovorí Internet: Ľudia, ktorí si kúpia produkt cez crowdfundingový portál sú v podstate early adopters a preto si zaslúžia nižšiu cenu.

Čo na to Juraj: Takto som sa na to nepozeral. Finálnu cenu pre zákazníka som od začiatku nadväzoval na náklady spojené s výrobou. Podstreliť cenu pre účely kampane mi nedávalo zmysel, nakoľko sme potrebovali maržu na financovanie fixných nákladov a ďalší rozvoj. Ak by sme dali cenu nižšie a predali aj niekoľko násobne viac výrobkov,  je dosť možné , že by nás to položilo.

Čo hovorí Internet: Zmeny v ponuke Perks počas kampane sa môžu využívať ako dobrý marketingový nástroj. Samozrejme tento proces musí byť s jasným cieľom a mať ucelenú koncepciu.

Čo na to Juraj: Pravda je, že práca s Perks v mojom prípade nebola ideálna. Prvý nástrel nebol dobrý (zle zvolené typy chili), musel som reagovať na podnety a meniť veci na rýchlo. Dnes máme produkty a sady nastavené oveľa lepšie. Viac by som si dal pozor na konzistenciu našej ponuky Perks, ktoré sme v kampani predávali. V priebehu kampane sme ich obmieňali a nie vždy to zákazníci pochopili. Bolo treba vysvetľovať a doplňovať informácie.

1 keygoeschili

 

Jedna otázka s veľkým prečo. Prečo si vybral Indiegogo a nie inú platformu, napríklad Kickstarter?

Kickstarter a Indiegogo sú najväčšie. No a Kickstarter neumožňuje registrovať kampaň zo Slovenska, takže voľba bola jasná :). Okrem toho som preferoval možnosť Flexible Funding, ktorá na Kickstarteri neexistuje.

key_chili_2

foto: keygoes.com

 

Ešte zopár „ako otázok“. Ako hodnotíš spoluprácu s  Indiegogo?

V podstate neboli žiadne problémy, nebolo čo riešiť.Výšku poplatkov vnímam ako adekvátnu. Indiegogo si zobralo 4,5 percenta a cca rovnako aj poplatky platobným bránam.

 

Ako hodnotíš svoje pôsobenie na Indiegogo?

Pôsobenie hodnotím v podstate dobre. Ani dnes by som to nespravil inak. Určite by som však niektoré drobnosti poňal inak, niektorým venoval viac času a niektorým zase menej. Aby som bol konkrétny, napríklad by som inak uvažoval o sídle. Ako sídlo stratupu sme na Indiegogo zvolili Toronto odkiaľ je náš člen teamu James.

Rozhodnutie bolo jasné, Toronto ľudia vo svete poznajú, Bratislavu nie. Chceli sme byť dôveryhodní. Dnes by som asi hrdo stál za Bratislavou. Jednoducho si už nemyslím, že by nám to uškodilo. Možno práve naopak…

Ako by si kampaň zhodnotil po finančnej stránke. Oplatilo sa Ti to celé vôbec?

Kampane bývajú veľmi nevyspytateľné. A ten kto do toho chce ísť, by mal byť schopný si v predstihu vedieť zodpovedať aj to, ako sa zachová ak bude objednávok a teda aj peňazí málo alebo práve naopak veľmi veľa. Oba extrémy prinášajú problémy, či už finančné alebo realizačné. V našom prípade to bolo tak, že peniaze z kampane, t.j. 8000 USD nestačili na pokrytie nákladov spojených s prípravou kampane a zadanie do výroby. Ak by to bolo tak 15000 USD boli by sme na nule.

To vôbec nepočítam svoju mzdu za toto obdobie. Medzi najväčšie nákladové položky u nás patrili:

 

Prezentačné video – cca 3000 EUR

 

PPC kampane – cca 3000 EUR

 

Forma na výrobu plastového komponentu – cca 3000 EUR

 

Poštovné z Číny – 1000 EUR

 

Korenia, Kľúčenky – tajomstvo :)

 

Čo Ťa najviac prekvapilo pozitívne a čo negatívne?

Negatívne ma prekvapilo to, ako sa celá skupina ľudí snaží priživiť na startupoch, ktoré skúšajú šťastie CF kampaňami. Tým, že sa otvoríte svetu, začnete dostávať veľa veľa mailov od ľudí, ktorí sa vám snažia pomôcť spropagovať kampaň, priniesť zákazníkov a podobne. Na 99 percent sú to podvodníci, treba si všetko 5 krát preveriť. Je to dosť veľa práce a berie to čas. Šmejdi sú po celom svete, nielen na Slovensku.

A pozitívne ma prekvapili reakcie od zákazníkov, ktorí v posledných dňoch dostali svoje produkty. Veľmi sa im páčia a prajú nám všetko dobré do ďalších aktivít. Musím povedať, že zatiaľ sme nemali ani jednu reakciu, kde by zákazník povedal, že ľutuje že si objednal nejakú hovadinu :).

 

Ako sa vám teraz darí? Čo prinesie značka keygoes:chili v tomto roku?

Teraz sa hlavne potrebujeme finančne skonsolidovať. Prevádzkujem dva eshopy – jeden „svetový“ www.keygoes.com a druhý česko-slovenský www.chillimarket.sk. Okrem toho študujem, ako sa stať predajcom cez Amazon v US a UK (nenormálne komplikované) a venujem sa teraz veľkoobchodnej ponuke na kľúčenky, oslovujeme partnerov z celého sveta. Tiež rozmýšľame nad ďalšími produktmi. Rozšírenie portfólia bude pre udržanie firmy nevyhnutné.

A samozrejme občas rozmýšľam nad tým, čo ďalšie by sa dalo prefinancovať cez crowdfunding :). Bola to super skúsenosť a rád by som si to zopakoval! Inak, ak by hocikto z čitateľov zháňal nejaké rady ohľadom kampaní, nech sa mi pokojne ozve, rád poradím ak budem vedieť.

Toľko o crowdfundingu prostredníctvom platformy Indiegogo z pohľadu Juraja Šveca, ktorý bojoval s Keygoes:chili.

Ďakujeme!

foto: keyygoes.com, zdroj titulnej fotografie: pixabay.com 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech