Key­Me: Pozor na vaše kľú­če

Kika Besedičová / 29. júla 2014 / Business

Zámok nebol pre skú­se­ný­ch zlo­de­jov nikdy žiad­nou pre­káž­kou. S apli­ká­cia­mi ako Key­Me ale­bo Keys Dup­li­ca­ted ale doká­že kľúč sko­pí­ro­vať aj malé die­ťa. Sta­čí k tomu iPho­ne, bie­ly pod­klad, kľúč a asi pol minú­ty času. Počas nej kľúč vyfo­tí­te z obo­ch strán, čím sa vytvo­rí jeho digi­tál­na kópia. 

Priamo v aplikácii je možné rovno zadať objednávku na zhotovenie, v niektorých amerických mestách už fungujú aj kiosky, ktoré kľúče vytvoria na počkanie. Podobné služby majú uľahčiť život. Nemusíte navštíviť zámočníka, ak chcete kópiu. Prípadne môžete rýchlo skočiť urobiť kópiu, ak si zabuchnete dvere do bytu. 

Zároveň je však ďalším bezpečnostným rizikom, s ktorým musíte počítať. Foťák alebo mobil má dnes pri sebe každý. Frézu na kľúče síce nie, ale kópiu vytvorí aj 3D tlačiareň. Keď kľúč stratíte alebo vám ho ukradnú, tak rýchlo vymeníte zámky. Pokiaľ sa ale žiadny kľúč nestratil, ani vás nenapadne, že si niekto potajomky naskenoval kópiu. Bacha na to. 

Zdroj: wired

Pridať komentár (0)