Kicks­tar­ter zrej­me zís­ka sil­nú kon­ku­ren­ciu — Face­bo­ok

Rišo Néveri / 19. novembra 2015 / Lifehacking

Face­bo­ok sa postup­ne stá­va novým inter­ne­tom. Na sociál­nej sie­ti sa dá už tele­fo­no­vať, naku­po­vať, písať vlast­né člán­ky a mno­ho ďaľ­šie­ho sa už ozná­mi­lo a pri­pra­vu­je. Ten­tok­rát pri­chá­dza Mark a jeho tím s ďal­šou novin­kou, kto­rá by sa postu­pom času kľud­ne moh­la stať kon­ku­ren­ci­ou pre cro­wd­fun­din­go­vú plat­for­mu ako je naprí­klad sám veľ­ký Kicks­tar­ter.

 

Nová funkcionalita "Fundraiser" umožňuje neziskovým organizáciám vytvoriť stránku pre svoju kampaň, ktorá napríklad aj formou videa vysvetľuje ich ciel a umožňuje naň vyzbierať peniaze. Aby bolo prispievanie ešte jednoduchšie, každá stránka sa dá zdielať ako príspevok so zabudovaným tlačidlom na prispievanie. Čo to znamená? Ak tvoj kamoš zdieľa kampaň neziskovky, ktorá sa ti zobrazí ako príspevok v news feede(novinkách), nemusíš ani otvárať kampaň, môžeš prispieť priamo cez tlačidlo v príspevku. V prípade, že Facebook ostal pri tomto formáte podpory neziskoviek, táto funkcionalita a ich crowdfunding by výrazne konkuroval platformám ako je napríklad Crowdrise.

 

 

Vychádzajme však z minulosti a z faktov. Facebook tvrdí, že s týmto novým nástrojom sa zameriava čisto na neziskovky. To však tvrdil aj pri uvedení tlačidla "Donate" v roku 2013 a rok na to sa z neho stalo tlačidlo "kúpiť". Nové tlačidlo podpory neziskoviek vzniklo s jedným účelom, je však dosť pravdepodobné, že sa jednoducho pretransformuje na všeobecnú podporu projektov. Facebook má rozbehnuté mnohé projekty, potrebuje financie a netají sa úmyslami podporiť čím viac sľubných nápadov a inovácií svojich používateľov. V časoch, kedy sú navyše príjmy v značnej miere kanibalizované AdBlockom a podobným softvérom by to bol logický ťah. Aj keď siciálne siete nie sú hlavným zdrojom návštiev Kickstarteru a podobných portálov, zviditeľnením projektov priamo na sociálnej sieti a zjednodušením prispievania sa tento trend môže rozšíriť viac aj na Facebooku.

 

 

Príliš jednoduchým prispievaním však môže nastať problém podobný, ako vznikol aj v mobilných hrách, ktoré umožňovali až príliš jednoduché platby. Nikde nič a rodičom prišli faktúry za tisíce dolárov. Ak chce Facebook v budúcnosti zaviesť crowdfunding, tento problém musia vychytať, inak ich čaká tvrdá kritika a mnohé sťažnosti.

 

 

Zdroj: newsroom.fb

Pridať komentár (0)