Kičurove štátne rezervy porušili zákon, ÚVO im udelil najvyššiu možnú pokutu

  • Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil, že hmotné rezervy robili nevýhodné nákupy
  • Spoločnosť Lacorp, od ktorej rezervy nakupovali, sa nemala dostať ani do užšieho výberu
Kajetán Kičura
Bývalého riaditeľa Správy štátnych hmotných rezerv už v apríli zadržala polícia kvôli nevýhodným nákupom, FOTO: TASR/Ján Krošlák, Pixabay.com/Vesna Harni
  • Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil, že hmotné rezervy robili nevýhodné nákupy
  • Spoločnosť Lacorp, od ktorej rezervy nakupovali, sa nemala dostať ani do užšieho výberu

19:37: Doplnené o vyjadrenie Správy štátnych hmotných rezerv

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) pri nákupe zdravotníckych pomôcok porušila zákon. Išlo o nákup za viac ako 12 miliónov eur s DPH a pomôcky na základe kúpnej zmluvy mala dodať spoločnosť Lacorp, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skonštatoval, že SŠHR konala v rozpore s princípom transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, hospodárnosti a efektívnosti.

Za porušenia zákona úrad navrhol najvyššiu možnú pokutu. Keďže ale SŠHR v plnom rozsahu súhlasila so zisteniami úradu, v zmysle zákona jej úrad znížil túto pokutu o polovicu,“ uviedol predseda úradu Miroslav Hlivák. Za porušenie zákona tak SŠHR musí zaplatiť pokutu vo výške 15 tisíc eur.

Vyšetrovanie pokračuje

Ako informoval Hlivák, úrad zároveň svoje zistenia postúpil Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Protimonopolnému úradu SR a oboznámil s nimi aj Generálnu prokuratúru SR. Úrad v kontrole postupu SŠHR pokračuje, keďže v danom období podpísala aj ďalšie zmluvy na dodávky zdravotníckych pomôcok.

Napriek tomu, že SŠHR preukázala splnenie podmienky na použite priameho rokovacieho konania v dôsledku mimoriadnej udalosti, ktorá bola zapríčinená bezprecedentným šírením nového typu koronavírusu, nijakým spôsobom podľa Hliváka nebola zbavená povinnosti postupovať v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania.

Úrad má za to, že práve vzhľadom na rozsah vzniknutej mimoriadnej udalosti a jej dosahu na celú spoločnosť mal kontrolovaný dbať na dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania o to dôslednejšie,“ dodal predseda úradu.

Prezradili ich e-maily

Úrad zistil, že SŠHR postupoval netransparentne a neprehľadne. Príkladom je emailová komunikácia medzi SŠHR a víťazným uchádzačom.

SŠHR 11. marca o 20:55 hod. zaslala danej spoločnosti email s pozvánkou na osobné rokovanie, ktorá mala byť reakciou na ponuku od danej spoločnosti zasielanú emailom. Osobné rokovanie sa malo uskutočniť 12. marca o 9:30 hod. „Úrad v dokumentácii našiel niekoľko ponúk uchádzača Lacorp s.r.o., ale všetky sú datované buď 12. marca alebo 13. marca, z uvedeného dôvodu úrad nevie posúdiť, na základe akej ponuky dostal uchádzač Lacorp s.r.o. pozvánku na osobné rokovanie. SŠHR 13. marca podpísala so spoločnosťou Lacorp s.r.o. kúpnu zmluvu na zdravotnícke pomôcky,“ ozrejmil Miroslav Hlivák.

Ani len nespĺňali podmienky

Úrad tiež zistil, že SŠHR do podpisu zmluvy so spoločnosťou Lacorp viedla vo svojom sídle 14 osobných rokovaní s 12 rôznymi uchádzačmi schopnými dodať zdravotnícke pomôcky. Tento okruh si SŠHR podľa ÚVO samovoľne zúžila na štyroch, ktorých informovala o reálnych potrebách množstva tovaru, ktorý vláda svojim uznesením uložila SŠHR nakúpiť. Zo zápisnice z priameho rokovacieho konania tiež vyplynulo, že komisia neodporučila označiť spoločnosť Lacorp za úspešného uchádzača, keďže jednotlivé výrobky nespĺňali požiadavky.

Zo zápisnice z rokovania s inými uchádzačmi je zrejmé, že existovali spoločnosti, ktoré spĺňali požiadavky verejného obstarávateľa. SŠHR navyše vedela, že vybraný tovar ponúkali ostatní uchádzači za podstatne nižšie predajné ceny, avšak napriek tejto skutočnosti s nimi SŠHR následne nerokovala o možnostiach ďalších dodávok týchto tovarov, pričom ak by uzavrela zmluvu s ktorýmkoľvek z týchto uchádzačov, mohla dospieť k predloženiu ponúk s nižšou cenou,“ uzavrel predseda úradu.

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR požiadala listom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) o vysvetlenie zverejnenia medializovaných informácií. Médiá o tom informovala SŠHR v stredu. Zverejnené informácie považuje správa za nekorektné, neúplné a nesúladné s objektívnou skutočnosťou.

„Vzhľadom k tomu, že odmietame riešiť túto vec prostredníctvom médií, budeme verejnosť informovať až po vyjadrení ÚVO,“ dodala SŠHR.
      

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá