Klinické štúdie z pohodlia domova: Unikátne riešenia startupu Interestingsamples

Interestingsamples_startup_campus

Akýkoľvek liek, diagnostická metóda alebo lekárske zariadenie musí byť predtým, ako sa dostane na trh otestované na ľuďoch v rámci tzv. klinickej štúdie. Na testovanie sú však potrební dobrovoľníci, ktorých je nedostatok. Skupina mladých ľudí prišla so zaujímavou myšlienkou, ktorá výrazne uľahčuje proces klinických skúšaní. Inovácie prinášajú v spôsobe odberu vzoriek krvi aj v hľadaní samotných dobrovoľníkov.

Startup Interestingsamples je jedným z inovatívnych projektov, ktoré sa v rámci akceleračného programu HealthCare Lab dostali medzi šesť najlepších finalistov. Startupy, ktoré ponúkajú inovácie v oblasti zdravotníctva v spojení s digitálnymi technológiami absolvujú štvormesačný program pod vedením skúsených mentorov nielen zo spoločnosti Roche Slovensko.

zdroj: Archív Interestingsamples

Start-up Interestingsamples patrí medzi šesticu projektov, ktoré sú súčasťou akceleračného programu HealthCare Lab. Cestu start-upu Interestingsamples v programe si môžete pozrieť na podujatí Final Demo Day, 5. novembra 2020 od 18.30. K live-streamu sa môžete pripojiť po registrácii.

Interestingsamples je startup, ktorý sa zameriava na organizovanie virtuálnych klinických štúdií pre univerzity a farmaceutické spoločnosti. Klinické štúdie štandardne prebiehajú priamo v nemocniciach, čo znamená, že dobrovoľníci, zúčastňujúci sa na týchto štúdiách musia nemocnicu alebo lekára fyzicky navštíviť. Nemocničné prostredie však ľudí často odrádza zapojiť sa do klinického skúšania čo má za následok nedostatok dobrovoľníkov. „Nedostatok dobrovoľníkov má pritom priamy vplyv na náklady a rýchlosť uskutočnenia štúdie, a teda to, za akú cenu a hlavne ako rýchlo sa nový, potenciálne život zachraňujúci liek dostane na trh, závisí od ochoty dobrovoľníkov zúčastňovať sa na klinických štúdiách. Virtuálne klinické štúdie sú klinické štúdie uskutočňované z pohodlia domova dobrovoľníkov, nie je pri nich teda nutné navštevovať nemocnicu, čím výrazne zjednodušujú možnosť zúčastniť sa štúdie pre širokú verejnosť,“ vysvetľuje Maroš Mastrák z projektu Interestingsamples.

Takáto forma štúdie má vďaka decentralizovanému charakteru lepší geografický dosah a  je ideálna na výskum epidémií, pri ktorých sa neodporúča chodiť do nemocnice pokiaľ to nie je nevyhnutné. Dobrovoľníci zase nemusia prekonávať bariéry, ktoré sa často spájajú práve s osobnou návštevou lekára.

Interestingsamples je službou, ktorá v rámci organizácie virtuálnych štúdií pre univerzity a farmaceutické spoločnosti získava povolenia na uskutočnenie daných štúdií, hľadá dobrovoľníkov, ale aj organizuje zber dát a vzoriek krvi, ktoré sú nevyhnutné na vyhodnotenie, napríklad efektivity testovaného lieku v štúdii. „Odber vzoriek krvi a hľadanie dobrovoľníkov sú pritom oblasti, v ktorých prinášame najväčšie inovácie. Odber vzorky krvi je uskutočňovaný takzvanou mikrovzorkovacou metódou. Pri nej sa účastník štúdie pichne do prsta prostredníctvom špeciálnej mikroihly a prevedie 1 – 5 kvapiek krvi na nosič vzorky, ktorým je obyčajný filtračný papier alebo tyčinka podobná tyčinke na čistenie uší. Tento spôsob odberu je veľmi bezpečný, takmer bezbolestný a zvládne ho takmer každý. Vzorka je na nosiči chemicky a fyzikálne stabilná pri izbovej teplote 2-4 týždne, a teda môže byť jednoducho poslaná poštou do zberného laboratória na potrebné analýzy,“ hovorí Maroš Mastrák a približuje proces odberu krvi.

 

Ďalšou inováciou, ktorú Interestingsamples prináša, je užívateľsky priateľská platforma na hľadanie a nábor dobrovoľníkov. Jednotlivé štúdie sa snažia zatraktívniť využitím moderných nástrojov, YouTube videí, grafík či interaktívnych materiálov, prostredníctvom ktorých chcú vzbudiť záujem medzi ľuďmi a primäť verejnosť k tomu, aby sa virtuálnej klinickej štúdie zúčastnila. „Naša platforma taktiež poskytuje možnosť komunikovať priamo s vedcami, ktorí štúdiu robia a zdieľať svoj zážitok na sociálnych sieťach. Zdieľaním sa taktiež rozširuje povedomie o štúdii a zefektívňuje sa tak hľadanie nových dobrovoľníkov,“ dodáva Mastrák.

Interestingsamples je v súčasnosti v štádiu funkčného prototypu. Ten testujú v rámci pilotného projektu s Lekárskou univerzitou v Innsbrucku a kalifornskou firmou Neoteryx. „V tomto projekte hľadáme asi päťdesiat rekreačných užívateľov takzvaných nových psychoaktívnych látok ako sú rôzne párty drogy, dizajnérske drogy alebo bylinné prípravky, ktoré nespadajú do kategórie ilegálnych látok. Tieto drogy sú často produkované podomácky a pre svoju nekontrolovanú výrobu môžu mať ťažké nežiadúce účinky,“ objasňuje Maroš Mastrák z Interestingsamples. V danej štúdii sa Lekárska univerzita v Innsbrucku snaží nájsť metódy na rýchlu identifikáciu týchto drog v krvi a umožniť tak efektívnu intervenciu v prípade predávkovania alebo ťažkých nežiadúcich účinkov.

Startup Interestingsamples sa od svojho začiatku orientuje na krajiny Európskej Únie, ambíciou zakladateľov projektu je však postupne sa rozšíriť do USA a neskôr do celého sveta. Víziou Interestingsamples je stať sa globálnym poskytovateľom služieb v oblasti virtuálnych klinických štúdií, zatraktívniť vedu pre širokú verejnosť, umožniť komukoľvek zúčastniť sa na špičkových výskumných projektoch v oblasti zdravotníctva a zvýšiť tak efektivitu vývoja nových liekov, diagnostických metód a lekárskych zariadení. Vďaka akceleračnému programu lídovanému spoločnosťou Roche Slovensko môžu svoj startupový projekt ďalej rozvíjať na kvalitatívne vyššiu úroveň a to aj vďaka skúseným medzinárodným mentorom a podpore spoločnosti Roche Slovensko.

O HealthCare Lab

HealthCare Lab je akceleračný program pre startupy s riešeniami v oblasti digitálneho zdravotníctva. Cieľom HealthCare Labu-u je prepájať a podporovať rast komunity inovátorov, výskumníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zástupcov regulátorov, aby sme spoločne podporili rozvoj zdravotníckych inovácií v našom regióne. Program je iniciatívou Roche Slovensko a CIVITTA Slovensko. Prvý ročník programu HealthCare Lab vyvrcholí počas záverečného online Demo Day, ktorý sa uskutoční 5. Novembra medzi 18:30 – 20:30. Počas virtuálneho podujatia odborná porota vyhodnotí, ktorá zo 6 firiem z prvého ročníka programu zaznamenala najväčší progres a má potenciál výrazne prispieť k zlepšeniu zdravotníctva na Slovensku. Celé podujatie bude vysielané online a pre prístup k Live Streamu je potrebná registrácia cez Eventbrite.

O CIVITTA Slovensko

CIVITTA je poprednou konzultačnou firmou v oblasti strategického manažmentu v strednej a východnej Európe. Spoločnosť ponúka širokú škálu služieb v oblastiach stratégií, inovácií, zdrojov financovania ako aj digitálnej transformácie. CIVITTA v súčasnosti pôsobí v 15 krajinách. Misiou slovenského tímu CIVITTA je pomáhať startupom, zabehnutým firmám a výskumným inštitúciám vytvárať inovácie na svetovej úrovni. Služby spoločnosti pokrývajú viacero oblastí ako podpora startupov, komercializácia vedy a výskumu, korporátne inovácie, a služby zamerané na podporu inovačného ekosystému. Od roku 2017 je CIVITTA zároveň slovenským hubom pre EIT Digital – celoeurópsku sieť najlepších digitálnych firiem a startupov, ktorá podporuje digitálnu transformáciu aj v oblasti zdravotníctva. 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech