KOMENTÁR: Ako má odkaz Nežnej revolúcie prežiť, keď život v socializme velebia tí, ktorí ho zažili?

  • My, ktorí sme život v socializme nezažili, sa snažíme vcítiť do toho, aké ukrutné muselo byť v dobe neslobody žiť
  • V tomto bádaní nám však nepomáhate vy, ktorí tvrdíte, že za „za komunizmu sa žilo lepšie“ a úmyselne zamlčiavate zločiny, ktoré sa vtedy páchali
Startitup
  • My, ktorí sme život v socializme nezažili, sa snažíme vcítiť do toho, aké ukrutné muselo byť v dobe neslobody žiť
  • V tomto bádaní nám však nepomáhate vy, ktorí tvrdíte, že za „za komunizmu sa žilo lepšie“ a úmyselne zamlčiavate zločiny, ktoré sa vtedy páchali

My – mladí vieme o Nežnej revolúcii čoraz menej. Tí druhí – starší akoby zabudli na zverstvá minulého režimu. Padajú slová o tom, že sa pred rokom 1989 žilo lepšie, prípadne sa súčasné protipandemické nariadenia prirovnávajú k Ústave ČSSR.

Za komunistov sa žilo lepšie,“ povedal mi niekto, keď som mala asi 15 rokov. „Každý mal prácu, každý mal byt, neboli také drahé potraviny,“ vysvetľoval ďalej človek, ktorý v tom čase pracoval v zahraničí. 

Ako sa mohlo lepšie žiť v dobe, v ktorej hrozilo väzenie aj za nevhodný vtip? 

Napriek svojmu mladému veku a „mladým“ poznatkom som čakala na jeho „ale“.

„Ale“  malo symbolizovať perzekúcie, zastrašovanie ľudí, porušovanie ľudských práv, potláčanie náboženských slobôd, odpočúvanie, vládu jednej strany, obmedzovanie cestovania, neslobodné médiá, násilnú kolektivizáciu poľnohospodárstva či nedostatok tovaru.

„Ale“ neprišlo.

Dnes, v roku 2021, hľadím na tých, ktorí bojovali za slobodu, ako teraz velebia krajinu, ktorá sa ako demokratická len tvári a skôr vykazuje znaky totality. Počúvam o tom, ako sa kedysi žilo lepšie. Dokonca som sa stretla s názorom, že „súdruhovia“ by si COVIDom vedeli poradiť aj bez očkovania. 

Zamýšľam sa nad tým, ako môžeme my – mladí pochopiť zločiny minulého režimu, keď to už zľahčujete vy – tí, čo ste v tej dobe žili.

Ďakujeme

Vybojovali sme, respektíve vybojovali ste nám to. V školách sa už marxizmus-leninizmus neučí, na nákupy bez problémov chodievame do susedného Rakúska a nemusíme mať paranoje, že nás niekto odpočúva. (Navyše, aj Marian Kočner, ktorý si osvojil praktiky ŠTB, je aktuálne vo väzení.)

Eufóriu, ktorú ste vtedy zrejme zažívali, pre mňa najlepšie vystihuje vystúpenie Marty Kubišovej na Václavskom námestí. Jej verejný prejav signalizoval, že sa do vašich, potom aj do našich životov vracia sloboda. 

Zneužitá Nežná revolúcia

Slobodu sme si vybojovali, no znamená to, že všetci môžeme slobodne vykladať vlastnú definíciu slobody. A to môže byť nebezpečné, niektorí si ju totižto predstavujú ako anarchiu. A navyše, slobodu sa snažia definovať tí, ktorí naozaj prezliekli kabát. 

Mnohí politici dnešný deň využili na to, aby zorganizovali protesty proti vláde či proti pandemickým opatreniam za účelom získania voličských hlasov.

Nálada je však na nich úplne iná. Srší z nich presný opak odkazu „nechceme násilie“. Zdá sa mi, že sú tam úplne iní ľudia ako tí, ktorí si „sľubovali lásku“. Je absolútne absurdné porovnávať súčasné vládne reštrikcie s neľudskými pravidlami, ktoré platili počas Československej socialistickej republiky.

zdroj: TASR/archív

Odkaz Nežnej revolúcie je po 32 rokoch pokrivený. Zamýšľam sa nad tým, ako môžeme my – mladí zachovať odkaz Nežnej revolúcie, keď po ňom šliapete už aj vy – tí, čo ste Nežnú revolúciu zažili. 

Sľúbme si opäť lásku

Chcem žiť v takej krajine, za akú ste na námestiach štrngali kľúčmi. Nemyslím si, že je to utópia. Ale možno by na začiatok stačilo uznať, že to, čo sme zažili, bolo temné obdobie histórie Slovenska a nespochybňovať demokraciu, i keď sa nám v nej nie vždy žije ľahko. 

Želám si presne to, čo kedysi Marta Kubišová: „Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou.“ Rozdiel je však teraz v tom, že ja za tieto slová nebudem niesť žiadny postih. 

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie