KOMENTÁR Matúša Bučka: Voľby v Nórsku vyhrala ľavica. Čaká ich budúcnosť plná kompromisov

norsko, voľby
TASR/Javad Parsa/NTB via AP

13. septembra sa v Nórsku konali parlamentné voľby. Vládnuca Konzervatívna strana (H) získala 20,5 % hlasov, zatiaľ čo favorizovaná ľavicová Strana práce (AP) získala 26,4 % hlasov, ktoré jej stačili na víťazstvo. Pravicovú koalíciu tak zrejme vystrieda ľavicová. Ernu Solbergovú tak v premiérskom kresle pravdepodobne vystrieda Jonas Gahr Støre. AP sa bude snažiť o vytvorenie koalície so Stranou stredu (SP) a Socialistickou ľavicovou stranou (SV). Gahr Støre vylúčil spoluprácu s ultraľavicovou Červenou stranou aj so Stranou zelených.

Rokovania o zložení novej vlády však môžu byť zložité a to najmä kvôli nejednotným postojom v oblastiach daní, životného prostredia, vzťahov s Európskou úniou a špecifických záujmov miest a vidieka. Naopak bodom, v ktorom sa AP, SV a SP pravdepodobne zhodnú, je oblasť vzdelávania. Je pravdepodobné, že vzdelávanie v Nórsku bude viac zamerané na prax a menej na testovanie vedomostí.

Všetky tri strany, ktoré sa snažia sformovať koalíciu sa zhodujú na zvýšení daní pre najbohatších. Problémom sú naopak „klimatické“ dane, čo je spôsobené aj rozdielnym prístupom strán k ochrane životného prostredia. SV v kampani zdôrazňovala nutnosť zvýšenia dane z CO2, čím by sa dosiahlo zvýšenie ceny benzínu a nafty.

To by malo za následok väčšiu motiváciu ľudí k prechodu na elektrickú energiu. Strana SP, ktorá má silnú podporu na vidieku však pravdepodobne s týmto opatrením nebude súhlasiť. Pravdepodobné sú tiež nezhody v otázke budúcnosti ropného priemyslu.

Zatiaľ čo SV presadzuje ukončenie „doby ropnej“ a odmieta ďalší prieskum za účelom ťažby ropy, AP a SP zastávajú miernejší postoj a chcú toto odvetvie utlmovať postupne. Ropný priemysel v Nórsku zamestnáva 160 tisíc pracovníkov a tvorí 14 % HDP krajiny a 40 % všetkého exportu. Je preto pravdepodobné, že sa ropný priemysel bude uberať podobným smerom ako za predošlej vlády, ktorá vo veľkom investovala do jeho ozelenenia.

Potenciálni koaliční partneri sa budú musieť dohodnúť aj na postoji voči EÚ, respektíve na členstve v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Európskom združení voľného obchodu (EFTA). SP ako euroskeptická strana chce nahradiť existujúce dohody novými.

SV tiež presadzuje odchod Nórska z EHP, chce však dosiahnuť širšiu dohodu, ktorá by umožnila prístup na spoločný trh EÚ. Naopak najsilnejšia strana AP chce pokračovať v členstve v EHP. Dá sa teda predpokladať, že jednania o novej vláde budú dlhé a zložité.

Text nie je autorským článkom Startitup. Vyjadruje názory autora, ktoré nereprezentujú názory redakcie.

Zdroje: politico.eu, lifeinnorway.net, lifeinnorway.net, sv.no, The Guardian, lifeinnorway.net

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech