Krízový štáb dostal žiadosť, aby boli všetky obchody jeden deň v týždni zatvorené

  • Obchodníci, potravinári a poľnohospodári žiadajú, aby bol vymedzený jeden deň v týždni, kedy by boli zavreté všetky obchody vrátane predajní s potravinami a drogériou
  • Toto opatrenie žiadajú len na obdobie trvania mimoriadneho stavu na území Slovenska
  • Opatrenie by podľa nich pomohlo pri logistike a distribúcii a umožnilo zamestnancom načerpať novú energiu
tukk
wikimedia.org-Zelenymuzik, unsplash.com
  • Obchodníci, potravinári a poľnohospodári žiadajú, aby bol vymedzený jeden deň v týždni, kedy by boli zavreté všetky obchody vrátane predajní s potravinami a drogériou
  • Toto opatrenie žiadajú len na obdobie trvania mimoriadneho stavu na území Slovenska
  • Opatrenie by podľa nich pomohlo pri logistike a distribúcii a umožnilo zamestnancom načerpať novú energiu

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu Slovenskej republiky si dobre uvedomujú svoju dôležitú rolu pri zásobovaní ľudí na Slovensku potravinami ale aj drogériou. 

Zároveň všetkých ľudí ubezpečujú, že každý deň robia všetko, čo je v ich silách, aby zabezpečili tieto produkty pre všetkých. Nie je to však ľahké, preto majú pre Slovákov jasný odkaz. 

„Aby sme dokázali túto službu verejnosti vykonávať aj naďalej, chceme spoločne apelovať na Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky, aby vymedzil jeden deň v týždni počas trvania mimoriadneho stavu na území Slovenskej republiky, kedy by boli zavreté všetky obchody vrátane predajní s potravinami a drogériou,” objasňuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v tlačovej správe.

zdroj: unsplash.com

Potravinári, poľnohospodári a obchodníci pracujú pod obrovským tlakom od začiatku krízy. Pre okolnosti vyplývajúce z mimoriadneho stavu na Slovensku čelia nedostatku pracovníkov v prevádzkach. Pre obmedzenia na hraničných priechodoch je tiež vyvíjaný veľký tlak na logistiku. 

„V tejto mimoriadnej situácii patrí veľké poďakovanie všetkým našim zamestnancom, vďaka ktorým zabezpečujeme potraviny a drogériu pre ľudí na celom Slovensku. Podporujeme ich, ako vieme a preto by sme im chceli dopriať deň oddychu. Pre zvýšený dopyt zo strany zákazníkov sú v práci vystavovaní veľkému tlaku,” uvádza komora.

Jednotné opatrenie žiadajú od Ústredného krízového štábu SR preto, aby nevznikol chaos pri individuálnych rozhodnutiach dotknutých subjektov. Navyše zákon o ochrane hospodárskej súťaže im nedovoľuje, aby sa na tom vzájomne dohodli. Zároveň chcú zdôrazniť, že toto opatrenie žiadajú len na obdobie trvania mimoriadneho stavu na území Slovenskej republiky. 

„Chceme opätovne zákazníkov uistiť, že potravín je dostatok a nie je dôvod na žiadnu paniku. Opatrenie, ktoré požadujeme, vyplýva výhradne z našej snahy znížiť tlak na zamestnancov a logistiku. Toto opatrenie by pomohlo pri logistike a distribúcii a umožnilo zamestnancom načerpať novú energiu,” dodáva SPPK.

Zdroj: SPPK

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech