KVÍZ: Máš na to robiť finančného sprostredkovateľa? Zisti, či ľuďom môžeš pomáhať s peniazmi

  • Pozícia finančného sprostredkovateľa zahŕňa nielen dobrú znalosť finančného sveta, ale aj prácu s ľuďmi
  • Čím viac verných klientov získa a čím lepšie rady je schopný dať, tým lepšie bude aj jeho ohodnotenie
  • Finanční sprostredkovatelia sú aktuálne veľmi žiadaní, nových spolupracovníkov dnes hľadá napríklad aj známa spoločnosť NN
nn
Unsplash/Luana Azevedo a Ali Morshedlou
  • Pozícia finančného sprostredkovateľa zahŕňa nielen dobrú znalosť finančného sveta, ale aj prácu s ľuďmi
  • Čím viac verných klientov získa a čím lepšie rady je schopný dať, tým lepšie bude aj jeho ohodnotenie
  • Finanční sprostredkovatelia sú aktuálne veľmi žiadaní, nových spolupracovníkov dnes hľadá napríklad aj známa spoločnosť NN

Práca finančného sprostredkovateľa so sebou prináša veľkú zodpovednosť – jeho rozhodnutia totiž priamo ovplyvňujú financie jeho klientov. Práve na jeho úsudku tak záleží, aké poistenie si klient kúpi či akým spôsobom si bude odkladať na dôchodok.

Finančný sprostredkovateľ pomáha klientom v rôznych životných situáciách a cieľom je nadviazať dlhodobú spoluprácu. Práve preto by mali byť sprostredkovatelia spoľahliví, nápomocní a radiť tak, aby klienti využívali svoje finančné prostriedky čo najefektívnejšie.

Spoločnosť NN práve takýchto ľudí hľadá po celom Slovensku – na to, aby však sprostredkovateľ mohol ostatným pomáhať s financiami, musí mať najprv nejaké vedomosti sám. Over si preto v kvíze nižšie, či by si mohol robiť na tejto pozícii aj ty.

Musí klient (zamestnanec) prispievať do III. piliera rovnakou sumou ako zamestnávateľ?

Správne! Nesprávne!

Zamestnávateľ môže prispievať zamestnancovi na doplnkové dôchodkové sporenie, ak to ponúka v benefitoch. Nie je to však pre zamestnávateľov povinné. Zamestnanec nemusí prispievať rovnakou čiastkou ako zamestnávateľ. Napríklad zamestnanec môže prispievať každý mesiac sumou 1 euro a zamestnávateľ môže prispievať sumou 15 eur.

V akom prípade kryje životné poistenie aj COVID-19?

Správne! Nesprávne!

Adam v tábore triafal vzduchovkou na terč. Z piatich striel zasiahol terč štyrikrát. Aká je jeho úspešnosť vyjadrená v percentách?

NN Unsplash/Neonbrand
Správne! Nesprávne!

V roku 2019 Európska únia schválila Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), týkajúcu sa zverejňovania určitých informácií v sektore finančných služieb s názvom SFDR. Aký má význam a čo skratka znamená?

Správne! Nesprávne!

Nariadenie vyžaduje zverejňovať informácie o prístupoch vybraných finančných inštitúcií (účastníkov finančného trhu) k začleneniu rizík ohrozujúcich udržateľnosť a o zohľadnení nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť.

Do ktorého fondu sa oplatí investovať starším občanom, ktorí sú v II. pilieri?

Správne! Nesprávne!

Pre mladších ľudí je lepšie skúšať zhodnotiť svoje príspevky v indexových fondoch. Ak je už človek starší, je lepšie zmeniť na garantovaný, keďže pri nich je menšie riziko, že o časť svojich prostriedkov klient príde.

Tretia odmocnina z 8 je...

Správne! Nesprávne!

Prognóza vývoja obyvateľstva na Slovensku je, že počet obyvateľov v produktívnom veku sa do roku 2060 výrazne zníži – kým starších ľudí bude čoraz viac, počet mladých ľudí bude viac menej stagnovať. Je to pravda?

NN Unsplash/Jacek Dylag
Správne! Nesprávne!

Do roku 2060 sa očakáva zníženie produktívnej pracovnej sily na Slovensku z približne 3,5 miliónov na zhruba 2,5 miliónov.

Ktorá inštitúcia má povinnosť dohliadať na správne fungovanie poisťovníctva?

Správne! Nesprávne!

Úlohou dozoru je hlavne kontrola dodržiavania zákona o poisťovníctve a ochrana záujmov klientov poisťovní.

Aké druhy životného poistenia ponúkajú klientom poisťovne?

Správne! Nesprávne!

Rizikové poistenie je základným produktom životného poistenia. Okrem neho si klienti môžu vybrať aj kapitálové poistenie, ktoré okrem krytia rizika smrti obsahuje aj sporiacu zložku, alebo investičné poistenie, ktoré rozširuje poistenie o možnosť aktívne ovplyvňovať hodnotu výnosu.

Pred ôsmimi rokmi bola pani X sedemkrát staršia ako jej dcéra. Dnes je trikrát staršia ako jej dcéra. Koľko rokov má pani X?

NN Unsplash/Mathilde Langevin
Správne! Nesprávne!

KVÍZ: Mohol by si robiť finančného sprostredkovateľa?
Výsledok je horší, no dobrá správa je, že Spoločnosť NN, ktorá aktuálne hľadá sprostredkovateľov po celom Slovensku, ponúka aj kompletné zaškolenie – stačí vyplniť formulár na webe NN.
Rola NN sprostredkovateľa ponúka možnosť rastu, flexibilné finančné ohodnotenie, a možnosť výberu vlastných klientov. Viac informácií je dostupných na kariérnej stránke NN.
Na prácu finančného sprostredkovateľa máš dostatok vedomostí. Spoločnosť NN aktuálne takýchto sprostredkovateľov hľadá po celom Slovensku – stačí vyplniť formulár na webe NN.
Rola NN sprostredkovateľa ponúka možnosť rastu, flexibilné finančné ohodnotenie, a možnosť výberu vlastných klientov. Viac informácií je dostupných na kariérnej stránke NN.

NN je medzinárodná poisťovňa pôsobiaca v 19 krajinách s 15 000 zamestnancami a s vyše 18 miliónov zákazníkov, vrátane tých zo Slovenska. Ponúka životné poistenia, starobné dôchodkové sporenia aj doplnkové dôchodkové sporenia.

História poisťovne s holandskými koreňmi siaha až do roku 1845, teda ponúka stabilitu pre klientov, ale aj pre spolupracovníkov. Už tretí rok po sebe získala prestížne ocenenia Top Employer Slovakia a Top Employer Europe 2021, ktoré udeľuje The Top Employers Institute. Tento rok firma skúša aj zaujímavú novinku a zavádza 4-dňový pracovný týždeň. NN ponúka pozície pre absolventov aj skúsených profesionálov.

NN má momentálne otvorené viaceré pozície sprostredkovateľov po celom Slovensku.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie