KVÍZ: Mohol by si robiť na stavbe? Zarobíš viac než v office, no je to výzva

  • Remeslá sú dnes oceňované viac ako bežné kancelárske pozície
  • Dobrým príkladom je práca v stavebníctve, kde momentálne chýba kvalifikovaná pracovná sila na každej úrovni
  • Kombináciu teoretických a manuálnych zručností dokážu ľudia zúročiť na vedúcich pozíciách so štedrým ohodnotením
metrostav kviz – kópia
Metrostav
  • Remeslá sú dnes oceňované viac ako bežné kancelárske pozície
  • Dobrým príkladom je práca v stavebníctve, kde momentálne chýba kvalifikovaná pracovná sila na každej úrovni
  • Kombináciu teoretických a manuálnych zručností dokážu ľudia zúročiť na vedúcich pozíciách so štedrým ohodnotením

Stavebné firmy poskytujú vo všeobecnosti stabilné pracovné pozície, preto často patria medzi najatraktívnejších zamestnávateľov. Čoraz modernejšie a inovatívnejšie stavebné projekty si však vyžadujú aj kvalifikovaných zamestnancov.

Podobne  je to aj vo veľkej stavebnej firme Metrostav, ktorá má za sebou už viacero úspešných projektov bývania aj na Slovensku a teraz hľadá do svojho tímu nových ľudí. Okrem Autobusovej stanice Nivy v Bratislave vybudovala projekty Kopčianka a City Park. V Prahe postavila napríklad linku metra A a na Islande zase firma budovala diaľničné tunely a mosty.

Metrostav najnovšie hľadá šikovného stavbyvedúceho či asistenta stavbyvedúceho. Tieto pozície patria k vyšším pozíciám v stavebníctve, preto im prislúcha aj adekvátne ohodnotenie.  

Medzi znalosti stavbyvedúceho patrí napríklad čítanie výkresov, organizovanie pracovníkov na stavbe, vedenie stavebného denníka, preberanie rôzneho stavebného materiálu a všeobecne plánovanie prác. Okrem odborných zručností sa oceňujú aj dobré komunikačné schopnosti. Máš vedomosti na to, aby si sa uplatnil na stavbe?

Kto nemôže byť poverený ako koordinátor bezpečnosti na stavbe?

metrostav Metrostav
Správne! Nesprávne!

Stavbyvedúci môže vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti len v tom prípade, ak na tom istom projekte nie je zároveň aj stavbyvedúcim.

Čo je to váhorys?

Správne! Nesprávne!

Na čo slúži hĺbkové vibračné zhutňovanie?

metrostav Metrostav
Správne! Nesprávne!

Pod jedným objektom projektu Kopčianka, ktorý je momentálne stále vo výstavbe, bolo realizovaných vyše 200 bodov.

Na aký čas po kolaudácii objektu je objednávateľ-stavebník povinný uchovať stavebný denník?

Správne! Nesprávne!

Do stavebného denníka sa zapisujú všetky dôležité údaje a dennej situácii na stavbe, vrátane napríklad postup prác, odchýlky od projektovej dokumentácie vrátane zdôvodnenia či údaje o počasí.

Cena betónu sa zvýšila dvojnásobne. O koľko % sa zvýšila?

Metrostav Metrostav
Správne! Nesprávne!

Kto môže byť poverený ako koordinátor dokumentácie?

Správne! Nesprávne!

Jednoduché stavby nesmú podľa stavebného zákona prekročiť zastavanú plochu...

metrostav Metrostav
Správne! Nesprávne!

Okrem rozlohy do 300m2 môžu mať jednoduché stavby jedno nadzemné, jedno podzemné podlažie a podkrovie.

Stráca stavebné povolenie platnosť vždy, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť?

Metrostav Metrostav
Správne! Nesprávne!

Stavebný úrad môže v stavebnom povolení v odôvodnených prípadoch povoliť aj dlhšiu lehotu na začatie stavby.

Koľkoročná záručná doba platí pri stavbách zhotovených na zákazku podľa Občianskeho zákonníka?

Správne! Nesprávne!

Čo nie je obsiahnuté v jednotkovej cene stavebnej práce podľa zaužívaného kalkulačného vzorca?

Metrostav Metrostav
Správne! Nesprávne!

Okrem týchto dvoch položiek obsahuje jednotková stavebná cena aj náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení, ostatné priame náklady, výrobnú réžia výrobná, réžiu a zisk.

Máš na to byť stavbyvedúcim?
Na vedúcu stavebnú pozíciu zrejme takýto výsledok stačiť nebude. Práca v stavebníctve je však čoraz zaujímavejšia a voľné pracovné pozície Metrostavu sú dostupné na Profesii.
Takáto úroveň vedomostí je zaujímavá pre každú stavebnú firmu. Metrostav aktuálne ponúka niekoľko zaujímavých pozícií priamo na stavbe:

Okrem pozícií, ktoré zahŕňajú aktívnu účasť na stavbe, Metrostav ponúka prácu aj pre tých, ktorí by radšej zostali v kancelárii, ale chceli by prejsť do odvetvia stavebníctva.

Medzi ne patrí napríklad pozícia Ekonóm/Investičný účtovník, ktorý sleduje vývoj ekonomiky, spracováva rôzne podklady či vystavuje faktúry. Všetky pracovné pozície sú k dispozícii tu →

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie