KVÍZ: Si dostatočne inteligentný na to, aby si mohol byť finančným sprostredkovateľom? Over si to v kvíze

 • Väčšine ľudí stačí obyčajné sporenie na účte, investícií sa boja
 • Správne finančné poradenstvo dokáže nasmerovať aj tých, ktorí sú v podmienkach a v svojich možnostiach stratení
 • Pre ľudí, ktorí svoje financie ovládajú na jednotku, ponúka Brokeria miesto vo svojom tíme
brokeria ilustrak3
Unsplash/Lena Balk a Hannah Nicollet
 • Väčšine ľudí stačí obyčajné sporenie na účte, investícií sa boja
 • Správne finančné poradenstvo dokáže nasmerovať aj tých, ktorí sú v podmienkach a v svojich možnostiach stratení
 • Pre ľudí, ktorí svoje financie ovládajú na jednotku, ponúka Brokeria miesto vo svojom tíme

Máloktorá stredná škola vzdeláva svojich študentov v oblasti financií. Dostatočné vedomosti získajú len tí, ktorí sa hlásia na vysokú školu so zameraním na financie. Navyše, zákony sa menia každú chvíľu a sledovať najnovšie aktuality si vyžaduje veľa času, ktorý ľudia dnes nemajú.

Správne finančné plánovanie je jedno z najdôležitejších vstupov do úspešného života. S tým, ako správne naložiť s nadobudnutými financiami a ako ich správne investovať, pomôžu klientom finanční poradcovia. Brokeria ponúka finančné sprostredkovateľstvo v rôznych oblastiach – od hypotéky cez poistenie až po investície.

Čo myslíš, si dostatočne rozhľadený, aby si svoje financie riešil sám, alebo potrebuješ poradiť? Skús odpovedať na otázky a sám uvidíš, či by si mal Brokeriu vyhľadať skôr pre pomoc, alebo tam rovno pracovať.

Čo je hedžový fond?

Správne! Nesprávne!

Prvý hedžový fond založil bývalý spisovateľ a sociológ Alfred Winslow Jones v roku 1949. Tieto investičné fondy sú drahé a veľmi rizikové.

Čo predstavuje ukazovateľ DTI pri posudzovaní hypoték?

Správne! Nesprávne!

Ukazovateľ DTI, čiže Debt-To-Income, vyjadruje úverový limit alebo maximálnu zadlženosť fyzickej osoby na základe čistého príjmu. DTI momentálne predstavuje 8-násobok čistého mesačného príjmu.

V poistení zodpovednosti vypláca náhradu škody poistiteľ...

Správne! Nesprávne!

Z poistenia zodpovednosti za škodu dostáva plnenie poškodený, teda osoba, ktorej vznikla škoda a za ktorú zodpovedá poistená osoba. Poškodený musí preukázať svoj nárok na plnenie.

Pri ktorom spôsobe sporenia sa časom neznižuje hodnota úspor?

Správne! Nesprávne!

Inflácia predstavuje rast cenovej hladiny a z dlhodobého hľadiska môžeme počítať s infláciou na úrovni 2,0 % ročne. Pri každom produkte, ktorý dosahuje priemerné zhodnotenie nižšie, ako je inflácia, dochádza z dlhodobého hľadiska k znižovaniu reálnej hodnoty úspor. Jedine v prípade investičného sporenia je možné dosahovať v priemere vyššie zhodnotenie úspor ako je inflácia.

Pre koho je výhodnejšie sporenie v indexovom fonde II. piliera?

Správne! Nesprávne!

Indexový fond je rizikovejší, preto sa oplatí pre tých, ktorí majú do dôchodkového veku ešte ďaleko. Pre starších ľudí je výhodnejšie, ak si sporia v garantovanom dlhopisovom fonde.

Ktorá z týchto vecí sa nedá považovať za cenný papier?

Správne! Nesprávne!

Cenný papier je listina, ktorá stelesňuje majetkové právo alebo iný právny nárok toho, kto listinu vlastní, voči tomu, kto ju vystavil. Vznik, trvanie, výkon, prevod a zánik právneho nároku je viazaný na tento papier. Cenný papier môže mať listinnú podobu alebo tzv. zaknihovanú, kedy ide o záznam v centrálnej databáze cenných papierov. Cenným papierom sú napríklad: akcie, dlhopisy, podielové listy, vkladné knižky, pokladničné poukážky, zmenky, cestovné šeky atď. List vlastníctva z katastra nehnuteľností nie je cenným papierom v zmysle zákona 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

Čo sa nepovažuje v zmluvách za vyššiu moc?

Správne! Nesprávne!

Vyššia moc je právny pojem uvádzaný v zmluvách, ktorý spočíva v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti spôsobujúcej škodu.

Ktorý typ investora zarába skôr na klesaní trhu?

Správne! Nesprávne!

Býk verí v rast a investuje do akcií a dlhopisov a somár je typ investora-nováčika či bojazlivého investora, ktorý sa dá ľahko chytiť do pasce alebo sa spolieha na šetrenie v rámci bežných účtov.

Vplýva počet vychovaných detí na vek mužov, v ktorom môžu ísť na Slovensku do dôchodku?

Správne! Nesprávne!

Limit poistného plnenia v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla je:

Správne! Nesprávne!

Minimálne limity poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti z prevádzky motorového vozidla (PZP) sú stanovené európskou aj slovenskou legislatívou nasledovne: a) 5 240 000 eur za škodu na zdraví a živote, b) 1 050 000 eur za škodu na majetku. Tieto limity môže poisťovňa nastaviť aj na vyššie hodnoty.

Má hypotéka horné vekové obmedzenie?

Správne! Nesprávne!

Hypotéku môže dostať, okrem splnenia iných podmienok, osoba od 18 do 65 rokov.

Platí sa za predčasný výber prostriedkov z termínovaného vkladu?

Správne! Nesprávne!

Prostriedky na termínovanom vklade sa úročia lepšie, ale nie je možné ich pred uplynutím lehoty vybrať bez poplatku. Po uplynutí lehoty je možné prostriedky vybrať alebo ich nechať na účte na ďalšie obdobie.

KVÍZ: Ako si na tom s vedomosťami z financií?
Dalo sa to aj lepšie.
Vyzerá to tak, že financie tvojím koníčkom vôbec nie sú – skúsiť pozíciu finančného sprostredkovateľa však predsa len môžeš. Tebe by však Brokeria mohla predovšetkým pomôcť maximalizovať svoje portfólio – na ich finančné radysa môžeš spoľahnúť do konca života.
Máš dobrý prehľad – nechceš skúsiť finančné poradenstvo?
Vyzerá to tak, že financie sú tvojím koníčkom – môžeš napríklad skúsiť pozíciu finančného sprostredkovateľa v Brokerii. Správne nakladanie s prostriedkami totiž dokáže ľuďom aj dobre zarobiť, ak vedia ako. Ak by si sa chcel ponoriť do financií ešte hlbšie, Brokeria si ťa rada pozve na pohovor.
Inšpirácie budeš mať dosť. Tím manažérov a obchodníkov Brokeria radí klientom už 10 rokov. Navyše, čakajú ťa aj rôzne benefity ako:
 • podiely na zisku spoločnosti a možnosť stať sa jej akcionárom
 • odmena až 2 300 eur a kvartálne bonusy
 • prémiové automobilové značky za výhodné ceny
 • podpora podnikania, vrátane príspevku na kanceláriu a marketing
Chcem viac informácií →
Fantastický výsledok – mohol by si financie spravovať aj druhým.
Vyzerá to tak, že financie sú tvojím koníčkom – môžeš napríklad skúsiť pozíciu finančného sprostredkovateľa v Brokerii. Správne nakladanie s prostriedkami totiž dokáže ľuďom aj dobre zarobiť, ak vedia ako. Ak by si sa chcel ponoriť do financií ešte hlbšie, Brokeria si ťa rada pozve na pohovor.
Inšpirácie budeš mať dosť. Tím manažérov a obchodníkov Brokeria radí klientom už 10 rokov. Navyše, čakajú ťa aj rôzne benefity ako:
 • podiely na zisku spoločnosti a možnosť stať sa jej akcionárom
 • odmena až 2 300 eur a kvartálne bonusy
 • prémiové automobilové značky za výhodné ceny
 • podpora podnikania, vrátane príspevku na kanceláriu a marketing
Chcem viac informácií →

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK