Letenky s cenami od 6 eur sú dnes realitou. Pelikán odštartoval „Black Friday“

  • Počas čierneho piatku je možné takmer všetko
  • Dokonca aj zakúpenie si jednosmerných leteniek za 3 eurá do lákavých európskych destinácií
leti
Pixabay
  • Počas čierneho piatku je možné takmer všetko
  • Dokonca aj zakúpenie si jednosmerných leteniek za 3 eurá do lákavých európskych destinácií

Black Friday je veľmi známym vďaka zľavám, ktoré počas tohto dňa siahajú až na 80-90 percent. Na toto slovné spojenei počuje“ prevažná väčšina Slovákov. Tí sú schopní v tieto dni plné zliav utratiť aj posledné našetrené eurá. Nie je však utrácanie ako utrácanie. Je rozdiel či si kúpiš za 10 eur ďalšie nové tričko alebo letenku do Paríža či Milána, v ktorých môžeš získať zážitky na celý život.

Najväčší predajca leteniek na Slovensku, spoločnosť Pelikán, len pred pár minútami spustila veľký výpredaj leteniek. Jednosmernú letenku napríklad do Španielska si tak môžeš kúpiť už za 3 eurá a to aj s pohodlným odletom z Viedne. Spiatočná letenka z Bratislavy, do krásneho Nišu stojí 8 eur. Za 13 eur sa určite oplatí zaletieť aj do Paríža, no k dispozícii sú aj letenky do Ammánu za 16 eur.

Pred­po­kladá sa, že o tieto letenky bude dnes ob­rov­ský zá­u­jem. Preto sa po­po­náh­ľaj, nech si uchmat­neš tú svoju skôr, ako padne ser­ver alebo sa tie naj­lep­šie kúsky vy­pre­dajú. Ak sa ti to po­darí, daj si po­zor na to, akú ba­to­žinu si so se­bou zo­be­rieš, na­koľko níz­ko­ná­kla­dové spo­loč­nosti v po­sled­nom čase ro­bia v tejto sfére veľké zmeny.

V prí­pade Lau­da­mo­tion/Ryanair platí, že po­kiaľ k le­tenke ne­máš za­kú­pené aj pred­nostné vy­ba­ve­nie, na pa­lubu si mô­žeš zo­brať jednu malú tašku v roz­me­roch 35x20x22cm a prí­ručná ba­to­žina do ma­xi­málne 10 kg bude od­lo­žená do pod­pa­lu­bia. Prioritní cestujúci si budú môcť i naďalej vziať dve príručné batožiny.  Tí, ktorí si želajú podať i druhú, väčšiu príručnú batožinu s hmotnosťou 10 kg, tak môžu spraviť v čase rezervácie letu za poplatok 8 €.

Ide len o ďalší skrytý poplatok Ryanairu?

„Zjednodušuje to pravidlá prepravy batožín a zlepšuje situáciu pri nástupných bránach a presnosť pre našich cestujúcich. Cestovné Ryanairu už bolo tento rok znovu znížené o 4 %, takže všetci cestujúci šetria. Všetky voliteľné poplatky sú viditeľné a transparentné na našej webstránke Ryanair.com. Ryanair nemá skryté poplatky – všetky voliteľné poplatky/služby cestujúci vidí už pred samotnou rezerváciou letu,“ zvôvodňuej Kenny Jacobs z Ryanair.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK