10 najväčších slovenských firiem, ktoré zarabajú obrovské sumy a ťahajú našu ekonomiku

  • Našu ekonomiku z veľkej časti držia pri živote početné automobilky, no v rebríčku tých najväčších slovenských firiem nefigurujú len tie
  • Dôležitou je aj finančná sféra a energetika
  • Rebríček podľa vlastnej metodológie aj tento rok priniesol magazín Forbes
collage123ň
Ilustračná fotografia, Unsplash/Facebook/Volkswagen Slovakia
  • Našu ekonomiku z veľkej časti držia pri živote početné automobilky, no v rebríčku tých najväčších slovenských firiem nefigurujú len tie
  • Dôležitou je aj finančná sféra a energetika
  • Rebríček podľa vlastnej metodológie aj tento rok priniesol magazín Forbes

Magazín Forbes (v spolupráci s PwC a FinStaton) každoročne zostavuje rebríček top 10 slovenských firiem a hodnotí ich počínanie si na trhu. Tentokrát opäť svoje prvenstvo potvrdil zamestnávateľ takmer 14 000 ľudí, automobilka Volkswagen. Na druhom mieste skončil prevádzkovateľ prepravnej siete zemného plynu Eustream a o tretiu priečku sa pobili hneď dve spoločnosti. Prehľad ich tržieb a ziskov nájdeš v infografike.

Pri zostavovaní rebríčka hrala najväčšiu úlohu výška dosiahnutých tržieb, aktíva a zisk, pričom údaje pochádzajú z roku 2017 a sú zaokrúhlené na celé milióny. Zatiaľ čo Volkswagen obhájil svoje prvenstvo, miesto si udržala aj Kia Motors Slovakia či deviata Západoslovenská energetika. Polepšili si Eustream, Slovnaft, U. S. Steel Košice a aj Continental, ktorého tržby prvýkrát presiahli miliardu eur. Naopak o niečo nižšie sa ocitli Slovenské elektrárne aj dve umiestnené banky.

Podľa prieskumov sa v biznise (a burzových trhoch) najlepšie darí rodinným firmám, hoci žiadna z nich sa v dnešnom rebríčku neobjavila. Sú zis­ko­vej­šie než os­tatní, pretože ich cie­ľom je za­me­ria­vať sa na dl­ho­dobé vý­sledky, zdroje, s kto­rými môžu ma­ni­pu­lo­vať väč­ši­nou ne­po­chá­dzajú z ex­ter­ných zdro­jov a vý­znamne in­ves­tujú do bu­dúc­nosti, a teda vý­voja a ino­vá­cií. Viac si na túto tému prečítaš v našom nedávnom článku TU.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: unsplash.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech