Čo priniesla Správa o Slovensku 2018: Pochvala za zlepšovanie školstva, kritika korupcie

  • Európska komisia pozorne sleduje všetky členské štáty EÚ a pravidelne vydáva správy o stavoch jednotlivých krajín
  • Slovensko si tento rok odnieslo priemerné hodnotenie
  • Najhoršie je na tom oblasť netransparentnosti využívania verejných zdrojov, dobre našliapnuté vraj máme v školstve
sl
pixabay.com, unsplash.com
  • Európska komisia pozorne sleduje všetky členské štáty EÚ a pravidelne vydáva správy o stavoch jednotlivých krajín
  • Slovensko si tento rok odnieslo priemerné hodnotenie
  • Najhoršie je na tom oblasť netransparentnosti využívania verejných zdrojov, dobre našliapnuté vraj máme v školstve

Európska komisia pravidelne zverejňuje správy o stavoch krajín, pričom hodnotí množstvo oblastí. Sústredí sa na nové merania aj na odporúčania, ktoré krajina obdržala pri poslednom monitorovaní. Správa o Slovensku 2018 priniesla niekoľko zaujímavostí.

S včerajšími oslavami Medzinárodného dňa žien množstvo médií zverejnilo úryvok zo správy, ktorý sa týkal práve zamestnanosti nežnejšieho pohlavia. Podľa údajov Eurostatu sa Slovensko radí medzi krajiny, kde má materstvo omnoho väčší vplyv na zamestnanosť žien než v iných krajinách. Dlhá rodičovská dovolenka, ktorú si len málokedy vyberú za možnosť muži, pretože poberanie dávok oboch rodičov je nemožné, a nedostatok jaslí (u nás ich v roku 2016 navštevovalo len 0,9% detí, zatiaľ čo európsky priemer je 30%), sa pod tento fakt podpísali.

zdroj: Eurostat

Výrazným negatívnym zistením je aj neochota slovenského zamestnávateľa umožniť rodičom flexibilný pracovný čas či nedostatočné kapacity zariadení pre starostlivosť o deti. Navyše je tu veľký rozdiel medzi mzdovým ohodnotením mužov a žien, dokonca je jeden z najvyšších v Európe (19%, mimo nášho hlavného mesta dokonca 25%), ktorý sa podpisuje pod nevôľu matiek vrátiť sa na trh práce.

Podľa údajov Európskej komisie sme pohoreli pri odporúčaní zintenzívniť boj proti korupcii posilnením existujúcich právnych predpisov, pri zefektívnení činnosti súdnictva, zvyšovaní transparentnosti verejného obstarávania, pri zvyšovaní vzdelanosti Rómov aj kvality vzdelania ako takého. Pochvala za progres naopak prišla pri téme boja s dlhodobou nezamestnanosťou občanov, za zvýšenie pracovných príležitostí pre ženy a za snahu o rozšírenie cenovo dostupných a kvalitných možností starostlivosti o najmenších. Slovensko úspešne bojuje aj s administratívnymi bariérami podnikateľov. 

zdroj: Pexels

Nové odporúčania sme dostali aj do roku 2020. Je to samozrejme zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie HDP, zníženie emisií a skleníkových plynov, zameranie sa na obnoviteľné zdroje energie, zníženie predčasného odchodu mladých ľudí zo škôl, zvýšenie záujmu o terciárne vzdelávanie, boj s chudobou a tiež zníženie počtu obyvateľov, ktorí žijú na hranici chudoby.

Zdroj: europa.eu

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK