Ekologická katastrofa na Malom Dunaji: Kto môže za uhynuté ryby a znečistenie výkalmi?

  • Na životné prostredie a ekológiu sa kladie čoraz väčší dôraz
  • Sú však situácie, ktoré dokazujú, že sme sa ďaleko nepohli
  • Malý Dunaj bojuje so znečistením a odniesli si to desiatky rýb
  • O vinníkovi ekologickej katastrofy sa zatiaľ vedú len dohady
befunky-collage-20
Flickr
  • Na životné prostredie a ekológiu sa kladie čoraz väčší dôraz
  • Sú však situácie, ktoré dokazujú, že sme sa ďaleko nepohli
  • Malý Dunaj bojuje so znečistením a odniesli si to desiatky rýb
  • O vinníkovi ekologickej katastrofy sa zatiaľ vedú len dohady

Malebné rameno Dunaja zvané Malý Dunaj je obľúbeným miestom rybárov. Tí však teraz majú oči pre plač, pretože vody tejto rieky vyplavujú stále viac uhynutých rýb. Obyvatelia žijúci v okolí a rybári si pred pár dňami všimli siného znečistenia, ktoré na tomto mieste nie je žiadnou novinkou. Teraz sa však vyšplhalo do obludných rozmerov a sprevádzal ho nielen zápach šíriaci sa z vody, ale aj množstvo uhynutých rýb – kaprov, zubáčov, sumcov či mreny. Ľudia sa začali pýtať, kto stojí za týmto ekologickým nešťastím, ktoré sa udialo hneď po minulotýždňových prívalových dažďoch.

Žalostnú situáciu a rozkladajúce sa mŕtvoly rýb natočil obyvateľ Bratislavy Andrej, ktorý svoje video okamžite zdieľal na Facebooku. Pod príspevkom píše: „K prvému úhynu došlo vo štvrtok v ranných hodinách, kedy bola táto katastrofa aj nahlásené Inšpekcii životného prostredia. Merania potvrdili výskyt fekálii v v extrémnych číslach, čo sa prejavilo na rapídnom poklese kyslíka a ryby sa podusili. Najväčšia „vlna“ bola v priebehu štvrtka a v noci zo štvrtka na piatok, prognóza ukazuje, že k ďalšiemu úhynu by už dôjsť nemalo. Merania ešte teraz ukazujú zlé čísla. Teraz už ostáva iba čakať, čo voda v plaví.“

Po zverejnení príspevku začali ľudia prstom ukazovať na miestnu čističku vôd ÚČOV Bratislava Vrakuňa, ktorá podľa mnohých Bratislavčanov už dlhší čas prispieva k horšej kvalite tejto vody. Starosta a poslanci Vrakune dokonca poslali predsedovi Dozornej rady BVS list so žiadosťou o vysvetlenie situácie. Vrakunská aj petržalská čistička pritom len pred dvomi rokmi prešli modernizáciou za takmer 29 miliónov eur, ktorá mala prispieť k čistote Dunaja a obmedzeniu vypúšťania tzv. nutrientov do vody. Čistička by preto mala byť natoľko moderná a výkonná, aby ani pri prívalových dažďoch nehrozil únik splaškov do rieky.

Bratislavská vodárenská spoločnosť sa včera k incidentu vyjadrila a poprela akúkoľvek zodpovednosť: „Úhyn rýb zaznamenaný na toku Malého Dunaja nebol spôsobený činnosťou ÚČOV Bratislava Vrakuňa. Situácia bola prešetrená obhliadkou recipientu (vodný tok Malý Dunaj) pod výusťou z ÚČOV Bratislava Vrakuňa. Úhyn rýb na týchto miestach nebol zaznamenaný. Obdobne ani rybári, ktorí lovili ryby v oblasti pod výusťou ÚČOV úhyn rýb v týchto miestach neevidovali (úhyn rýb bol zaznamenaný až na úseku toku pri Tomášove). Zo strany BVS, a.s., neboli do vodného toku Malého Dunaja vypustené fekálie ani žiadne iné znečistenie – čistiareň odpadových vôd ÚČOV Bratislava Vrakuňa bola prevádzkovaná v súlade s prevádzkovým poriadkom, manipulačným poriadkom a vodoprávnym rozhodnutím.“

Ponúka sa teda otázka: Kto je na vine a kto ponesie zodpovednosť za zamorenie rieky, ktorá sa bude zo znečistenia ešte spamätávať? Ako argumentujú aj diskutujúci pod príspevkom, za pytliactvo a ulovenie jedinej ryby bez povolenia sú vysoké pokuty až odňatie slobody. Za úhyn rýb takýchto rozmerov zrejme obíde vinník bez potrestania. Veríme však, že aj vďaka pozornosti, ktorú incidentu začali venovať verejne činné osoby, to bude inak a k nášmu životnému prostrediu sa začneme správať zodpovednejšie.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK