Väčšina Slovákov súhlasí s obmedzením predaja počas sviatkov. Obchodov v nedeľu sa však vzdať nechcú

  • Včera bol sviatok a po chýbajúce mlieko či vajíčka si si do obchodu skočiť nemohol
  • Od 1. júna 2017 totiž platí nová legislatíva, ktorá zakazuje maloobchodný predaj počas sviatkov
  • Percento Slovákov, ktorým to aj napriek ohlasom z médií nevadí, je vysoké
anna-dziubinska-348-unsplash
Unsplash
  • Včera bol sviatok a po chýbajúce mlieko či vajíčka si si do obchodu skočiť nemohol
  • Od 1. júna 2017 totiž platí nová legislatíva, ktorá zakazuje maloobchodný predaj počas sviatkov
  • Percento Slovákov, ktorým to aj napriek ohlasom z médií nevadí, je vysoké

Agentúra FOCUS v spolupráci s výskumným tímov vedcov v januári tohto roka skúmala vnímanie novej legislatívnej úpravy – obmedzenia maloobchodného predaja počas sviatkov, a to medzi tisíckou respondentov. Výsledky meraní boli prezentované na včerajšej tlačovej konferencii.

Odborníci zo Sociologického ústavu SAV, Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny (Univerzita Komenského v Bratislave) a Katedry marketingu (Ekonomická univerzita v Bratislave) predniesli niekoľko hlavných zistení:

 

Poďme sa na tieto výsledky pozrieť o niečo bližšie. V tlačovej správe k prieskumu sa uvádza, že spotrebitelia na Slovensku nakupujú prevažne vo veľkometrážnych maloobchodných predajniach typu hypermarket, nákupné centrum (42 %) a supermarket (34,2 %). Približne každý šiesty respondent (14,3 %) najčastejšie nakupuje v menších samoobslužných obchodoch. Výrazne menšiu obľubu majú rozlohou menšie pultové obchody, v ktorých nakupuje 3,8 % spotrebiteľov. Úplne marginálne postavenie z hľadiska nakupovania potravín, drogérie a iného bežného tovaru dennej spotreby majú internetové obchody (0,5 %) a trhoviská (0,2 %). Približne 5 % respondentov osobne nenakupuje, resp. nakupujú za nich iní.

Pre viac ako dve tretiny spotrebiteľov (68,8 %) na Slovensku sa nákupné zvyklosti súvisiace s obmedzením maloobchodného predaja počas sviatkov nezmenili (najmä u starších ľudí bývajúcich v menších obciach). Viac ako pätina opýtaných (22,8 %) uviedla, že „je to menej pohodlné, ale výraznejšie to nakupovanie našej rodiny nezmenilo”. Takmer 8 % opýtaných uviedlo, že obmedzenie predaja počas sviatkov narušilo (dosť a veľmi výrazne) ich nákupné zvyklosti (najmä u spotrebiteľov vo veku 18 – 24 rokov).

Ako sú slovenskí spotrebitelia na dni bez nákupov pripravení?

Približne dve tretiny (67,9 %) spotrebiteľov na Slovensku súhlasia (rozhodne a skôr súhlasia) s rozšírením obmedzenia maloobchodného predaja aj na všetky nedele v roku. Naopak, takmer tretina (30,1 %) opýtaných s takýmto rozšírením obmedzenia predaja nesúhlasí.

Čo na zákaz maloochodného predaja počas sviatkov hovoríš ty?

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech