Získanie licencie Uberu v Londýne je znamením aj pre Slovensko. Aká je šanca na podobný scenár u nás?

  • Uber dostal zákaz prevádzkovania v Londýne na jeseň 2017
  • Licenciu získal na skúšobnú dobu 15 mesiacov
  • Musel však prijať niekoľko ďalších kompromisov
app-cab-hand-34239
Freestock.org
  • Uber dostal zákaz prevádzkovania v Londýne na jeseň 2017
  • Licenciu získal na skúšobnú dobu 15 mesiacov
  • Musel však prijať niekoľko ďalších kompromisov

Uber dostal zákaz prevádzkovania svojich služieb v Londýne v septembri 2017. Po dvojdňovom súdnom pojednávaní získal dočasnú 15-mesačnú skúšobnú licenciu. Uber však musel urobiť aj veľa ústupkov vrátane súhlasu s pravidelným auditom každých 6 mesiacov, ktorý bude nezávisle overený. Po uplynutí skúšobnej lehoty Transport for London (TfL) regulačný orgán zodpovedný za reguláciu dopravy v Londýne rozhodne, či opäť obnoví Uberu licenciu.

Po polročnom zákaze je Uber opäť na koni

Dôvodov, prečo Uberu bola odobraná licencia bolo viacero. Regulačnej autorite sa celkovo nezdalo ako Uber prevádzkuje svoju činnosť vrátane toho, ako si overuje svojich vodičov, spôsobu nahlasovania zločinov a využívania softvéru, ktorý kryl nezákonné operácie pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Toto všetko sa dialo pod bývalým vedením Travisa Kalanicka. Potom ako do vedenia firmy nastúpil Dara Khosrowshahi, prisľúbil, že príjme opatrenia na nápravu všetkých prešľapov a chýb, ktorých sa Uber dopustil.

Sypanie si popoľa na hlavu a prijatie kompromisov

Celé súdne pojednávanie sa nieslo v duchu sypania si popolu na hlavu. Kritika sa na firmu a bývalé vedenie valila z každej strany. Predstavitelia firmy, ktorí boli vypočúvaní, priznali pochybenie firmy a predošlého vedenia a zároveň opísali zmeny, ktoré pod novým vedením prijali na riešenie vzniknutých situácií.

Medzi zmenami, ktoré Uber v Londýne prijal bola zmena vedenia, prijal 2 nových nezávislých členov dozornej rady, zabezpečenie bezpečnostného školenia pre nových aj existujúcich šoférov. Zároveň bude firma povinná informovať TfL, ak bude narušená bezpečnosť dát používateľov služby. Firma ako aj firemná kultúra sa pod novým vedením zmenila a svitá jej na je lepšie časy, teda ak dodrží to, k čomu sa zaviazala

Na Slovensku dostal stopku tiež, dôvod bol iný

My na Slovensku sme bez Uberu od marca. Ale u nás bola genéza celého problému iná. Občianske združenie koncesovaných taxikárov podalo žalobu na Uber. Kameňom úrazu pre združenie bol fakt, že Uber ako taký nespĺňal zákonné náležitosti na prevádzkovanie alternatívnej taxi služby, čím boli členovia združenia podľa ich tvrdenia značne znevýhodnení. Oni ako taxikári s licenciami tieto náležitosti musia spĺňať.

Medzi tieto náležitosti patrí koncesia, ktorú taxikár musí mať, dokázanie finančnej spoľahlivosti, taktiež musí absolvovať psychotesty aj lekársku prehliadku a musí spĺňať ďalšie rôzne podmienky. Na rozdiel od taxikárov, vodiči Uberu sú povinní spĺňať len podmienky Uberu. 

Vráti sa Uber naspäť na Slovensko?

Možnosť tu je, ale najskôr až na jar budúceho roku. Štát momentálne jedná o legislatíve, ktorá by sa mala prispôsobiť práve takýmto alternatívnym internetovým taxi službám. Avšak to neznamená, že Uber a podobné služby dostanú automaticky zelenú. Štát je síce ochotný robiť kompromisy, ale očakáva ich aj ad poskytovateľov služieb.

To sa odzrkadľuje aj v návrhu nového zákona. Šoféri Uberu budú musieť vlastniť doklady, ktoré ich oprávňujú poskytovať taxislužby. Čiže pôvodný spôsob fungovania, kde sa vodič zaregistroval podľa pravidiel Uberu už nebude dostačujúci. Za ústupok sa dá považovať fakt, že štát zrušil vekovú hranicu na získanie preukazu taxislužby.

Zmien, ktoré navrhuje nový zákon je viacero. Aplikácia sa bude napríklad považovať za istú formu dispečingu, a cena ktorú zobrazuje by mohla byť určená vopred, tým pádom by taxameter nebol potrebný. Nakoľko aplikácia zobrazuje ceny, tak sadzobník nie je potrebný a vytratí sa z interiéru aj exteriéru vozidla. Autá síce označené budú, ale nemusí to byť tradičným žltým označením. Na potvrdenie platby by stačilo elektronické potvrdenie vydané aplikáciou. Súčasťou návrhu bude aj úprava pravidiel na získanie preukazu taxislužby.

Čo sa týka kontroly ako takej, tak kontrola prevádzkovateľov bude klasicky pod záštitou slovenskej obchodnej inšpekcie. Kontrola vozidiel by mala byť vďaka rozšíreným kompetenciám prácou mestskej polície. Tá by kontrolovala či vozidlá spĺňajú všetky náležitosti a predpisy zákona o cestnej premávke.

Zdroj: Nasadoprava.sk, New York Times, Quartz, Business Insider

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK