Marek Madro: Aj útočníci v Miloslavove potrebujú odbornú pomoc (KOMENTÁR)

madro
FB/IPčko

Autor je riaditeľ združenia IPčko a psychológ angažujúci sa v Miloslavove po medializovanom incidente.

Na začiatku roka 2022 nás zavalili informácie o násilnom útoku mladých ľudí v Miloslavove. Cez sociálne siete a média sa šírili cenzurované aj necenzurované videá, fotografie, články, vyjadrenia a hodnotenia k tomuto činu. Áno, zábery boli plné krutosti, bolesti a nedôstojného správania sa človeka k človeku. O to viac to v nás zarezonovalo, pretože išlo o skupinu mladých ľudí.

Hľadanie vinníka

V Miloslavove bola prekročená čiara zákona a ľudskosti. Bolo ublížené slabšiemu a mladšiemu človeku, a toto sa nemalo stať. Je prirodzené, že potrebujeme ako spoločnosť označiť vinníka a preniesť na neho zodpovednosť.

Počuli sme o tom, že za to mohol alkohol, rodičia, sociálne siete aj pandémia, ale k tomu, aby sme mohli vyniesť relevantné závery, potrebujeme vedieť viac a porozumieť tomu, čo sa v osudný večer udialo.

Najzraniteľnejšia skupina

Fakt je ten, že ako spoločnosť už príliš dlho fungujeme v neprirodzenej situácii, o ktorej sme si mysleli, že nikdy nemôže nastať, že nikdy nikto nemôže ohroziť tie najbežnejšie veci, ktoré v živote máme, a stalo sa to.

Na dlhé mesiace nás „odstavilneviditeľný vírus. Mladí ľudia podľa viacerých výskumov zvládajú pandemickú situáciu najťažšie zo všetkých vekových skupín. Sú v tom najcitlivejšom období svojho života a prežívajú ho v neštandardných podmienkach, ktoré im bránia chodiť do školy, byť so svojimi rovesníkmi a napĺňať si prirodzené vývinové potreby v prirodzených životných situáciách.

Spúšťače šikany

Násilie tu, žiaľ, bolo aj pred pandémiou, ale aktuálne napätie, agresivita a polarizácia spoločnosti sú jednoznačne sekundárnymi následkami pandémie. Ako konzumenti videí a správ sme videli utrpenie, krv, bolesť, smiech, ponižovanie, ale čo sa pod toto správanie podpísalo?

Aká bola dynamika celej skupiny? Aké tam boli vzťahy? Aká je história skupiny? Na konanie detí a mladých ľudí vplýva mnoho faktorov, ktoré ovplyvňuje ich správanie, konanie a uvažovanie. Dôvody a príčiny šikany sú rôznorodé.

Môže to byť túžba po moci, snaha ovládnuť a ovládať niekoho iného, osobnostné charakteristiky a temperament, rodinné prostredie aj atmosféra v ňom, snaha o odplatu, tlak kolektívu, úzkosť, napätie, strach, citová deprivácia, túžba po pozornosti, túžba po zážitkoch, odplata, pocit menejcennosti, frustrácia, agresivita. 

Každý z nás je iný, odlišne reagujeme na rôzne situácie, a preto nie je možné určiť len nejaký jeden dôvod, príčinu či spúšťač šikanovania. Správanie v skupine ovplyvňuje množstvo faktorov: ciele, štruktúra, pravidlá, hodnoty, atmosféra, dynamika a mnoho ďalšieho.

Tieto faktory ovplyvňujú aj správanie jej členov, teda vplývajú a určujú to, čo je očakávané, a čo nežiadúce správanie. V rámci skupín funguje fenomén sily v množstve, teda že je jednoduchšie realizovať nejaké sociálne interakcie, správanie či konanie v skupine v porovnaní s tým, že by sme to mali realizovať ako jednotlivci. To platí v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle. 

Aj útočníci potrebujú odbornú pomoc

V deň, keď sa prípad z Miloslavova dostal do našich telefónov a domácností, sme v IPčku odsúdili tento čin, ale odsúdili sme aj to, čo sa udialo po ňom.

Upozornili sme na to, že obeť tohto agresívneho činu potrebuje okamžitú odbornú pomoc, aby sa eliminovali traumatické dopady, že zúčastnení a zainteresovaní potrebujú rovnako odborný prístup z dôvodu ohrozenia ich budúceho vývinu a zvládnutia tlaku, ktorý sa v dôsledku medializácie vytvoril.

Neprimeraný tlak

Taktiež aj na to, že šírenie videa môže retraumatizovať a znovu zraniť ľudí, ktorí zažili alebo zažívajú niečo podobné, ale aj na to, že mediálny tlak, ktorý vznikol okolo mladých ľudí označených za agresorov, bol neprimeraný a plodil iba ďalšie násilie.

Bojovať proti násiliu násilím nie je cesta a aj napriek tomu, že urobili niečo, za čo budú musieť niesť zodpovednosť, a to vyšetrovania potvrdia, vyvinuli sme na nich ako spoločnosť taký obrovský tlak, ktorý by s ťažkosťami ustál dospelý človek, ktorý už má vybudovanú určitú zásobu zvládacích stratégií.

Citlivé obdobie návratu do škôl

Celý incident sa udial pár dní pred návratom detí a mladých ľudí do škôl po prázdninách a dištančnom vzdelávaní. Sám o sebe si návrat do škôl po takom dlhom čase vyžadoval mimoriadne citlivý a rešpektujúci prístup, o to viac, keď sa vás dotkne situácia, ku ktorej sa vyjadrujú politici, influenceri, odborníci a pozornosť celého Slovenska je zrazu upriamená na Miloslavov, o ktorom mnohí Slováci ani netušili, že existuje.

Potrebu odborne túto situáciu vyriešiť a zabezpečiť pokojný návrat do škôl vnímalo aj vedenie základnej školy v Miloslavove. Vo vedení školy sú odhodlaní ľudia, ktorí chceli situáciu stabilizovať, eliminovať jej dopady a plynulo sa vrátiť do školského života.

Pozvánka od školy

Na pozvanie vedenia školy sme spoločne s ďalšími odborníkmi na krízovú intervenciu realizovali s triedami II. stupňa stretnutie, zamerané na pomoc, podporu, na stabilizáciu, zvládanie tlaku a stresu. Venovali sme sa stabilizácii emócii, podpore zvládacích mechanizmov a zdrojov, zisťovaniu a pomenovaniu potrieb, ktoré žiaci a aj učitelia aktuálne mali.

Ako odborníci sme na základe intervencie navrhli škole konkrétne riešenia, opatrenia a nástroje na pomoc pre žiakov a celkové bezpečie. Samozrejme, že v upokojení situácie a podpore plynulého návratu do bežného spôsobu života a školskej rutiny boli veľmi nápomocní a potrební aj rodičia, pre ktorých sme aj s ďalšími odborníkmi na krízovú intervenciu zrealizovali online stretnutie, ktorého cieľom bolo poskytnúť informácie o krízovej intervencii a odpovedať im na prípadné otázky o tom, ako pomôcť svojim deťom.

V súvislosti s prípadom v Miloslavove sa hovorilo aj o tom, že takéto násilie sa medzi mladými ľuďmi deje, nie je ničím výnimočným, len „mali smolu“, že neodhadli riziko úniku videí na internete, a tým došlo k prevaleniu celého incidentu.

Niečo nie je poriadku

Je zrejmé, že fyzické útoky vykonali títo mladí ľudia a nemôžeme pred tým zavrieť oči a tváriť sa, že sa to neudialo. Práve naopak, vnímajme to ako apel na to, že niečo nie je v poriadku a poďme to systémovo a spoločensky riešiť.

Od januára sa nám vynárajú otázky, nad ktorými by sme sa mali zamyslieť my všetci. Aký podiel na tom máme práve my všetci? Je v poriadku, že my, dospelí, sa správame k sebe agresívne, urážame sa na internete, píšeme si nenávistné komentáre, zosmiešňujeme sa a masívne zdieľame všetko, čo je namierené proti človeku s iným názorom?

Ak vnímajú mladí ľudia, ktorí sa formujú a „učia chodiť“ vo veľkom svete, že medzi dospelými je toto OK, tak prečo sa tak veľmi čudujeme, keď si ublížia oni medzi sebou? Ako sa z toho ako spoločnosť poučíme a ako dáme násiliu najavo naše rázne Nie?

Kultúra správania dospelých

Táto situácia je naozaj zrkadlom pre nás všetkých. Nie je možné ospravedlniť násilie, ktoré sa udialo, ale nie je možné, aby sme proti násiliu bojovali ďalším násilím, ako sa to udialo v tomto prípade.

Potrebujeme určite nejaké systémové zmeny, potrebujeme byť viac vnímaví a tiež potrebujeme zlepšiť kultúru správania nás dospelých v offline aj v online svete, pretože deti sa učia od nás.

Text nie je autorským textom Startitup.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá