Máš poslednú šancu stať sa obrancom Slovenska proti hybridným hrozbám. Štát ti dá najvyšší tabuľkový plat

  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zháňa človeka, ktorý by rád bránil demokraciu proti cudzím vplyvom a manipuláciám
  • Rezort sa rozhodol vytvoriť nový tím v Centre boja proti hybridným hrozbám
slovensko, vlajka, zastava, muž
Unsplash/Miquelena, Pixabay.com/ Leonhard Niederwimmer
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zháňa človeka, ktorý by rád bránil demokraciu proti cudzím vplyvom a manipuláciám
  • Rezort sa rozhodol vytvoriť nový tím v Centre boja proti hybridným hrozbám

V pláne je veľký národný projekt, ktorý má za cieľ zvýšiť odolnosť Slovenska voči rôznym formám hybridných hrozieb. Práve Centrum boja proti hybridným hrozbám MV SR je jeho kľúčovou súčasťou.

Zverejnené pozície sú ako ušité pre ľudí, ktorých zaujímajú analýzy, práca s dátami, verejnými politikami, vzdelávanie, dezinformácie, strategická komunikácia či bezpečnostná politika.

Aktuálne sú v hľadáčiku štyria senior analytici a piati junior analytici.

„Čakajú na vás zapálení a motivovaní kolegovia, možnosť profesného a odborného rastu v téme, ktorá naberá na dôležitosti a kontakt s poprednými európskymi a svetovými odborníkmi a inštitúciami,“ uvádza rezort vnútra.

Sľubuje aj nadpriemerné platové ohodnotenie s možnosťou prémií a bonusov. Očakávať môžeš aj rôznorodú pracovnú náplň s možnosťou sebarealizácie.

„Na novovytvorenom Centre boja proti hybridným hrozbám zriadenom v rámci Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz MV SR, budete mať možnosť podieľať sa tvorbe analýz, politík, koncepcií a stratégií s cieľom zvyšovať odolnosť verejnej správy ale i celej spoločnosti voči hybridným hrozbám a ich jednotlivým komponentom.“

Aktivity Centra sa zameriavajú na rôzne domény hybridných hrozieb spadajúcich do kompetencií MV SR. Ide napríklad o vnútornú bezpečnosť, ústavné zriadenie, extrémizmus, zbrane a strelivo, združovacie a zhromažďovacie právo, volebné procesy, krízové riadenie a podobne.

„Významnou zložkou aktivít bude zber indikátorov hybridných hrozieb a ich spracovanie do analytických výstupov.“ Ďalšie pracovné pozície napríklad pre odborníkov na komunikáciu či krízové riadenie budú v blízkej dobe postupne zverejňované.

Ak si podrobne pozrieš zverejnené pozície, konkrétny plat tu nenájdeš. Oslovili sme preto rezort vnútra, aby nám priblížil, akú výplatu môžu záujemcovia o pozície očakávať.

Gabriela Tuchyňová z tlačového odboru kancelárie ministra vnútra nám prezradila, že vo vzťahu ku zverejneným pracovným pozíciám ide o funkcie štátneho zamestnanca – generálny štátny radca v 9. platovej triede.

Súčasťou funkčného platu týchto štátnych zamestnancov bude podľa Tuchyňovej po ukončení trojmesačnej skúšobnej doby aj osobný príplatok podľa náplne práce. Ako môžeš vidieť v tabuľke platových taríf štátnych zamestnancov, v 9. platovej triede si dokážeš mesačne zarobiť 1 107,50 eur.

Pracovná pozícia generálneho štátneho radcu zastáva v rebríčku výšky platov v našej krajine 94. miesto. Zastúpenie žien na tejto pozícii je 29 % a priemerný vek respondenta na pozícii je 35 rokov.

Hrubý mesačný plat sa na tejto pozícii pohybuje v rozmedzí 1 516 eur ( 10 % zamestnancov) až po 2 611 eur ( v prípade 90 % zamestnancov), ukazujú to dáta portálu Platy.sk.

 

zdroj: zakonypreludi.sk

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky. Vyžaduje sa minimálne 5 rokov praxe v oblasti analýz, tvorbe politík, stratégií a koncepčných materiálov. U vybraného úspešného uchádzača sa po jeho prijatí vyžaduje aj stupeň utajenia „Vyhradené“.

Vítané je vzdelanie so zameraním na právo, verejnú správu, bezpečnostné štúdiá, medzinárodné vzťahy, komunikáciu, európske štúdiá či politológiu. Vítaná je skúsenosť s témou dezinformácií, informačných operácií, OSINT alebo prácou v zložkách bezpečnostného systému a analýzou verejných politík.

Hodiť sa ti bude aj schopnosť produkovať analytické výstupy rôzneho charakteru v slovenskom jazyku. V neposlednom rade sa vyžaduje vek najmenej 18 rokov, no menej ako 65 rokov, ovládanie štátneho jazyka a bezúhonnosť.

Medzi požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti patrí analytické, koncepčné a strategické myslenie, svedomitosť a spoľahlivosť. Chýbať by ti nemala ani adaptabilita a flexibilita, samostatnosť či schopnosť pracovať pod tlakom.

Zdroje: zakonypreludi.sk, open.slovensko.sk, platy.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie