Matematik Kollár: Vysoká vlna tu bude už onedlho. Na jeseň si neplánujte veľké oslavy v interiéri

  • Slovensko už podľa matematika Richarda Kollára surfuje na pandemickej vlne, aj keď je zatiaľ len malá
  • Všetko sa má čoskoro zmeniť a ľudí prosí, aby si počas októbra až novembra neplánovali žiadne oslavy v interiéroch
pandemia, koronavirus
  • Slovensko už podľa matematika Richarda Kollára surfuje na pandemickej vlne, aj keď je zatiaľ len malá
  • Všetko sa má čoskoro zmeniť a ľudí prosí, aby si počas októbra až novembra neplánovali žiadne oslavy v interiéroch

Aj keď naša krajina v súvislosti s pandémiou stále eviduje pomerne nízke čísla, podľa matematika Richarda Kollára to už nestačí. Vysoká vlna sem podľa jeho slov príde čo nevidieť a zostávajú nám len dve otázky, na ktoré zatiaľ nepoznáme odpoveď.

V prvom rade nevieme, koľko mladých ľudí skončí v slovenských nemocniciach. Kollár konštatuje, že bude medzi nimi veľa infikovaných, no zaočkovaní budú hospitalizovaní len zriedka.

Natíska sa tiež otázka, koľko starých ľudí skončí v nemocniciach. „Budú to najmä nezaočkovaní, ale aj zaočkovaní so slabšou imunitou, prípadne tí, čo sa očkovať nemôžu. Budú to takmer bez výnimky tí, ktorých doteraz COVID-19 obchádzal len veľmi jemne, ak sa vôbec infikovali, tak mali len veľmi slabý priebeh. Tieto čísla sú dnes jedinými neznámymi,“ vysvetľuje.

Richard Kollár prosí ľudí, aby si na október až november neplánovali žiadne oslavy v interiéroch, nakoľko na to nebude vhodný čas. „Tak isto, od septembra si naozaj dávajte aspoň trochu viac pozor, vyhýbajte sa situáciám, kde by ste sa mohli nadýchať vírusom infikovaného aerosólu. Vetrajte všade, kde sa dá. Aj doma. Aj v škole. Ale aj v práci. Naši susedia sú v tomto s nami, začína byť jedno, či prichádzate do Nitry z Viedne alebo zo Stropkova.“

Konštatuje, že stretnutiam s vírusom sa asi nevyhneme, ale môžeme pomerne jednoduchými krokmi znižovať naše osobné riziko. „Jednoducho si vyberajme a otužilo jedzme radšej na terase. A nezabudnime sa normálne stravovať a normálne sa hýbať.“

Pripomína tiež, že COVID automat začne tento týždeň hýriť farbami a to aj po prípadných nevyhnutých zmenách, ktoré sa pripravujú a opravia ho do oveľa lepšej podoby.

Jeho nová podoba by mala presnejšie vyhodnotiť budúce riziko plných nemocníc v okrese. Upozorňuje tiež, že COVID automat je aj tak nepodstatný, ak nič, čo je v ňom, nedodržiavame.

„Majme na pamäti, že obmedzenia prináša preto, aby zabránil nebezpečenstvu preplnenia nemocníc a my sme sa nemuseli báť, že nás po dopravnej nehode nebude mať kto a kde poriadne ošetriť. Končí ďalšie slovenské pandemické leto (snáď už posledné), prichádza ďalšia slovenská pandemická jeseň.“

Matematik dáva do pozornosti príspevok infektológa Petra Sabaku, v ktorom zhrnul dôležitú britskú štúdiu. Ide o vedecký článok z British Medical Journal, v ktorom autori porovnávali výskyt trombóz a iných závažných cievnych príhod, ktoré vyžadovali hospitalizáciu u pacientov vo Veľkej Británii mesiac pred a mesiac po očkovaní.

Celkovo boli analyzované dáta takmer 20 miliónov ľudí očkovaných vakcínou od AstraZeneca a skoro 10 miliónov pacientov očkovaných vakcínou od firmy Pfizer. V štúdii nezistili žiadny nárast výskytu žilových trombóz a embólií u pacientov očkovaných Pfizerom a veľmi malý nárast po očkovaní AstraZenecou.

Na výskyt infarktu myokardu a na výskyt iných tepnových trombóz nemalo vplyv očkovanie ani jednou z vakcín. Ukázalo sa, že očkovanie AstraZenecou štatisticky významne zvýšilo výskyt tzv. trombóz mozgových splavov.

„To je známa vec a pre to sa u nás už AstraZeneca neočkuje, aj keď riziko tejto trombózy je veľmi malé a aj keď ho vynásobíte 2-krát, stále je veľmi malé. Pri vakcínach to ale hráme na bezpečnosť a preto sme sa rozhodli AstrouZenecou neočkovať. To ilustruje to, že táto štúdia bola dostatočne citlivá, aby kumuláciu nejakého z eventov odhalila,“ tvrdí Sabaka.

Pripomína, že nárast incidencie bol pozorovaný aj po mRNA ale štatistická významnosť nie je v tomto prípade jednoznačná. Autori štúdie navyše porovnali výskyt týchto príhod u pacientov, ktorí sa nakazili COVID-19.

„Incidencia všetkých pozorovaných príhod je u ľudí čo sa nakazili koronavírusom omnoho vyššia než u pacientov, ktorí boli len zaočkovaní. Napríklad konkrétne pri žilovej trombóze a embólii, očkovanie mRNA vakcínou výskyt tejto príhody nezvyšuje vôbec, kým infekcia koronavírusom ho zvyšuje 8-krát.“

Infektológ dodáva, že koronavírusom sa nakazí skoro každý, kto už nemá imunitu. „Veľmi by som chcel, aby tomu tak nebolo, ale žiaľ, taká je zrejme realita. Čo z toho vyplýva? Vyplýva z toho to, že očkovanie proti COVID-19 výrazne znižuje riziko trombóz, tým že znižuje riziko COVID-19, ktoré riziko trombóz výrazne zvyšuje.“

Zdroje: Facebook/ Richard Kollár, Facebook/ Peter Sabaka, British Medical Journal

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech