Mic­ro­soft kúpi Lin­ke­dIn!

Filip Mosnár / 13. júna 2016 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft sa roz­hodla pre obrov­skú inves­tí­ciu, aj na ich pomery. Spo­loč­nosť, kde má vyše 400 mili­ó­nov z pra­cu­jú­cej popu­lá­cie svoj pro­fil, totiž vyšla Mic­ro­soft pekne draho. 

26,2 miliardy dolá­rov, to je cena, za ktorú Mic­ro­soft dostane Lin­ke­dIn do svojho port­fó­lia. CEO Lin­ke­dIn však ostáva na svo­jej pozí­cii, jediný roz­diel nastáva v repor­to­vaní Satay-ovi Nadello-vi, CEO Mic­ro­softu. Podľa pod­mie­nok akvi­zí­cie si spo­loč­nosť Lin­ke­dIn vraj zachová svoju brand cul­ture ako aj “nezá­vis­losť”.

Uvi­díme aké zmeny to pri­ne­sie obom spo­loč­nos­tiam.

microsoft

zdroj článku a fotografie:businessinsider.com zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:searchenginejournal.com

Pridať komentár (0)