Mic­ro­soft kupu­je Minec­raft za 2,5 miliar­dy dolá­rov.

Kika Besedičová / 15. septembra 2014 / Business

O čom sa minu­lý týž­deň len šep­ka­lo, to už je teraz ofi­ciál­ne. Mic­ro­soft ozná­mil akvi­zí­ciu švéd­ske­ho her­né­ho štú­dia Mojang v hod­no­te 2,5 miliar­dy dolá­rov. Obchod bude dokon­če­ný ešte ten­to rok. Mojang sa potom zara­dí do diví­zie Mic­ro­soft Stu­di­os, kto­ré už vlast­ní naprí­klad tímy 343 Indus­tries (Halo), Trun 10 (For­za Motor­sport), Black Tusk (Gears of War) ale­bo Lion­he­ad (Fab­le).

"Minecraft je viac než len skvelá herná značka, je to otvorený svet poháňaný živou komunitou, na ktorej nám záleží najviac," hovorí k akvizícii Satya Nadella, generálny riaditeľ Microsoftu. Firma zároveň sľúbila, že Minecraft rozhodne neuzavrie a okrem verzie pre Windows a Xbox 360 bude aj naďalej vyvíjať edíciu pre PlayStation, iOS a Android.

Minulý týždeň sa špekulovalo, že chce Microsoft začať točiť filmy a predávať hračky s tematikou Minecraftu. Ale všetci veľmi dobre vieme, že podobné plány mal aj Halo a doposiaľ žiadny film nevznikol.

Samotný Mojang bol zhovorčivejší. Potvrdzuje, že určite neukončí vývoj Minecraftu na platformách nepatriacich Microsoftu. Sám ale netuší, čo bude s ostatnými projektmami, na ktorých robili. Len na PC si Minecraft stiahlo už sto miliónov ľudí. K tomu tiež dodávajú, že naďalej budú podporovať tvorbu videí, módov a iných doplnkov, vďaka ktorým sa Minecraft sám rozvíja do nepredstaviteľných smerov


A prečo vlastne firmu predávajú? Oficiálnym dôvodom je, že Markus "Notch" Persson, ktorý Mojang založil a ktorý Minecraft vyvíja od samého začiatku, už nechcel byť zodpovedný za tak veľký, vplyvný a náročný projekt. Bolo toho na neho moc. Kupcom mohla byť len veľká firma s dostatkom zdrojov, ktorá by mohla Minecraft naďalej posilniť. S Microsoftom pritom Mojang spolupracuje od roku 2012, keď spoločne vyvíjali Minecraft pre Xbox.

Smutnou správou ale je, že z firmy odídu kľúčoví ľudia. Je to práve otec Minecraftu a majoritný akcionár Mojang Markus Persson, ale tiež ďalší spoluzakladatelia Carl Manneh (šéf Mojang) a Jakob "JahKob" Porser (game designer). Teraz sa budú venovať iným projektom nesúvisiacich s Minecraft.

Sám Markus prezradil, že robil hry pre zábavu. Nie preto, aby sa z nich stal hity a menili svet. To je to, o čo sa bude snažiť Microsoft. Sám teraz bude robiť menšie webové veci. A ak sa z nich opäť stanú hity, tak sa ich znova zbaví. Aké jednoduché :)

Pridať komentár (0)