Ministerstvo zruší tisíckam „mŕtvych duší“ poistenie. Rezort tak ušetrí cez 7 miliónov eur

  • Riešenie problému „mŕtvych duší“ ušetrí štátu milióny eur
  • Na Slovensku je evidovaných viac ako 10-tisíc ľudí nad 105 rokov
  • Pre vyradenie sú prísne pravidlá
Mŕtve duše poistenie
Ilustračný obrázok Reprofoto: TASR/Michal Svítok, Unsplash/@stefanopollio
  • Riešenie problému „mŕtvych duší“ ušetrí štátu milióny eur
  • Na Slovensku je evidovaných viac ako 10-tisíc ľudí nad 105 rokov
  • Pre vyradenie sú prísne pravidlá

Slovensko sa zbaví „mŕtvych duší“. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje zmeny k tomu, aby štát nemusel ďalej prichádzať o milióny eur na poistnom. Na návrh zákona upozornil portál oPeniazoch

Kto sú „mŕtve duše“?

Problém takzvaných „mŕtvych duší“ pretrváva v systéme verejného zdravotného poistenia na Slovensku dlhodobo. Týmto spojením sa označujú poistenci, u ktorých sa vzhľadom na ich vek, dlhodobé nečerpanie zdravotnej starostlivosti a tiež absenciu zmluvného vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dá predpokladať, že už nežijú. O týchto poistencoch taktiež neexistujú údaje o úmrtí v príslušných registroch, teda register fyzických osôb, matrika. Primárnym dôvodom sú nedostatky v evidencii údajov o úmrtí fyzických osôb z minulosti.

Na týchto, pravdepodobne dávno zosnulých poistencov, platí štát ročné poistné v sume niekoľkých miliónov eur. Ako informuje portál oPeniazoch, od budúceho roka by sa to malo zmeniť. Ministerstvo zdravotníctva totiž pripravuje zmeny s cieľom vyriešiť problematiku tisícov osôb v extrémne vysokom veku evidovaných v Centrálnom registri poistencov.

Prečo je to problém? 

Problém „mŕtvych duší“ hlboko zasahuje do fungovania verejného zdravotného poistenia. „Štát za týchto poistencov uhrádza zdravotným poisťovniam poistné ako za poistencov štátu, títo poistenci sú zohľadňovaní v procese prerozdeľovania poistného,“ upozorňuje rezort na problém evidovania poistného vzťahu medzi zdravotnou poisťovňou a poistencami, ktorí už, pravdepodobne, nežijú. 

„Mŕtve duše pochováme“ 

Ministerstvo zdravotníctva začalo problém neexistujúcich poistencov riešiť  prostredníctvom novely zákona o zdravotnom poistení. Novelu momentálne predložilo do pripomienkového konania. Pripravované zmeny by mali začať platiť už začiatkom budúceho roka, kedy by sa z príslušných registrov mali „mŕtve duše“ vyradiť.

Taktiež by sa mal od budúceho roka zaviesť nový dôvod zániku poistného vzťahu. Konkrétne vo vzťahu k poistencom, u ktorých je možné, vzhľadom na vysoký vek a dlhodobé nečerpanie žiadnej zdravotnej starostlivosti, že už nežijú. Týmto poistencom by mala účasť na verejnom zdravotnom poistení zaniknúť od účinnosti novely. Aby však nedošlo k omylu, novela zákona prináša presné pravidlá.

Na to, aby bol poistenec z evidencie vyradený, a teda aby sa poistný vzťah skončil, bude musieť byť splnených päť podmienok. Prvou podmienkou bude vek poistenca, konkrétne nad 105 rokov. Ďalšou podmienkou bude nečerpanie zdravotnej starostlivosti za posledných 5 rokov.

duch
zdroj: Unsplash/Jr Korpa

Ďalšími troma podmienkami budú: neexistencia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so všeobecným lekárom, neexistencia komunikácie zdravotnej poisťovne s týmto poistencom a dlhodobý poistný vzťah k jednej zdravotnej poisťovni. Všetky tieto podmienky pritom budú musieť byť splnené hromadne, a to z toho dôvodu, aby sa znížilo riziko toho, že zanikne poistný vzťah poistenca, ktorý ešte žije.

Rezort zdravotníctva pre istotu pripravil aj „plán B“. Ak by sa totiž zistilo, že poistenec, ktorý splnil všetky spomínané podmienky, stále žije, jeho poistný vzťah sa znova obnoví. Tento poistenec teda bude znova verejne zdravotne poistený bez potreby jeho súčinnosti.

Štát ušetrí milióny eur

Podľa informácií oPeniazoch by malo byť od začiatku budúceho roka z registrov vymazaných až 10-tisíc ľudí. V súčasnosti je podľa údajov od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v Centrálnom registri poistencov evidovaných neuveriteľných 10 415 ľudí s vekom nad 105 rokov. Údaje Štatistického úradu SR z posledného sčítania obyvateľstva v roku 2022 však hovoria, že na Slovensku žije 401 osôb vo veku 100+ rokov.

„Je preto veľmi pravdepodobné, že po aplikovaní navrhovanej zmeny dôjde k vyradeniu cca 10-tisíc osôb z centrálneho registra poistencov,“ cituje portál rezort zdravotníctva. Všetci títo poistenci sú poistencami štátu, čo znamená, že ich odstránenie z registra bude mať pozitívny vplyv na rozpočet. Pretože sa o sumu, ktorá zodpovedá týmto poistencom, znížia výdavky – platba za poistencov štátu. V budúcom roku 2025 by tak mal štát ušetriť na poistnom za týchto ľudí viac ako 7,7 milióna eur.

Zdroje: oPeniazoch, slov-lex.sk

Najnovšie videá

Trendové videá