Mnohí Slováci ju vyslovene nenávideli, vznikla aj petícia. Na Štrbskom Plese skolaudovali vyhliadkovú vežu

  • Na Štrbskom Plese skolaudovali vyhliadkovú vežu aj napriek zmenám
  • Stavebník podal návrh na kolaudáciu koncom októbra 2020
štrbské pleso vyhliadkova veza
TASR/Roman Hanc
  • Na Štrbskom Plese skolaudovali vyhliadkovú vežu aj napriek zmenám
  • Stavebník podal návrh na kolaudáciu koncom októbra 2020

Stavebný úrad v Štrbe skolaudoval vyhliadkovú vežu na Štrbskom Plese a stavebníkovi povolil zmeny. Vo veži malo byť pôvodne Múzeum TANAP-u, namiesto neho rozšírili reštauračné služby. Ako TASR informoval starosta Štrby Michal Sýkora, miestny stavebný úrad nemohol zamietnuť dodatočné povolenie zmien stavby. Rozhodnutie vydal úrad 19. januára, zatiaľ nie je platné.

Stavebník podal návrh na kolaudáciu koncom októbra 2020. Keďže sa zistilo, že na stavbe sú zmeny, začalo sa konanie o dodatočnom povolení zmeny spojené s kolaudačným konaním. Ako priblížil úrad, plocha navrhovaného múzea sa pričlenila k už povolenej prevádzke reštauračných služieb. Takisto sa upravil vstup do priestorov prízemia a vonkajšie spevnené plochy. Zmenou stavby sa podľa úradu nemenili rozmery veže ani jej celkový vzhľad, ktoré boli určené v územnom pláne obce a stavebnom povolení.

Vyhliadková veža na Štrbskom plese bude onedlho hotová, Slovákov rozdelila na dva tábory

Stavebný úrad poukázal na to, že žiadne z predložených záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií nebolo nesúhlasné, ani stanovisko Okresného úradu v Poprade, odboru starostlivosti o životné prostredie. Podľa neho okresný úrad dal stanovisko s pripomienkami, ktorými sa stavebný úrad zaoberal.

Občianske združenie Tatry máme radi žiada všetky zainteresované subjekty, aby zamedzili ukončeniu kolaudačného rozhodnutia. Podľa združenia obec Štrba nezobrala do úvahy záväzné stanovisko Okresného úradu v Poprade, že súčasná podoba veže nezodpovedá stavu spred vydania stavebného povolenia. V súčasnosti beží lehota, počas ktorej sa dajú vzniesť námietky voči kolaudačnému rozhodnutiu. Združenie ocenilo postoj Okresného úradu v Poprade, ktorý avizuje nesúhlas.

zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Starosta Štrby podotkol, že stavebný úrad musí postupovať podľa stavebného zákona. Ako doplnil, pokiaľ zmena stavby nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, územným plánom obce a zároveň žiadne zo záväzných stanovísk nie je nesúhlasné, je zákonnou povinnosťou stavebného úradu žiadosti stavebníka vyhovieť a požadované zmeny stavby dodatočne povoliť.

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech