Muži to majú ťažšie. Ak chcú zdravo žiť, musia cvičiť oveľa viac ako ženy, tvrdia vedci

  • Americkí vedci otestovali veľkú vzorku ľudí
  • Zistili, že ženské telo potrebuje menšie množstvo aktivity
žena a muž robia fitness
Freepik
  • Americkí vedci otestovali veľkú vzorku ľudí
  • Zistili, že ženské telo potrebuje menšie množstvo aktivity

Ženy nemajú často výhodu nad mužmi, hlavne čo sa fyzického hľadiska týka. Podľa novej štúdie by sa mohli predsa len niečomu tešiť.

Nový výskum amerických vedcov totiž preukázal, že ženy sa nemusia tak snažiť, aby sa udržali v dobrej fyzickej kondícii a celkovom zdraví. Táto štúdia je ďalším dôkazom, že obe pohlavia potrebujú iný rozsah telesnej aktivity, aby dosiahli čo najkvalitnejšiu úroveň života. 

Nedávno sa udial rozsiahly prieskum uverejnený v Journal of the American College of Cardiology, ktorého sa zúčastnilo viac ako 400 000 dospelých v Spojených štátoch. Naznačuje, že ženy nemusia pohybu venovať toľko času ako muži, aby si udržali fyzickú kondíciu a celkové zdravie, informuje ScienceAlert.

Štúdia, ktorú uskutočnili výskumníci zo Schmidt Heart Institute v Kalifornii, sledovala zdravotné údaje účastníkov od roku 1997 do roku 2019. Vedci analyzovali úroveň ich fyzickej aktivity a dávali ju do súvisu s mierou úmrtnosti na rôzne ochorenia.

Zistili, že ženy sa v porovnaní s mužmi venovali podstatne menej náročným fyzickým aktivitám. Bavila ich hlavne rýchla chôdza, bicyklovanie, posilňovanie alebo cvičenie jadra tela. Zároveň ale ženy, ktoré aj skromnejšie cvičili pravidelne každý týždeň, preukázali pozoruhodné zníženie rizika úmrtia z akejkoľvek príčiny, a to až o 24 %. Naopak, u mužov bolo zníženie úmrtnosti zo všetkých príčin spojené s pravidelnou fyzickou aktivitou nižšie, len o 15 %. 

Muži a ženy potrebujú inú úroveň aktivity

Zistenia priekopníckej štúdie naznačujú, že muži a ženy môžu vyžadovať rozdielnu úroveň pravidelného posilňovania svalov a kardiovaskulárnych cvičení, aby dosiahli maximálny zdravotný prínos z hľadiska dĺžky života.

Napríklad, zatiaľ čo muži dosiahli optimálne hodnoty približne piatich hodinách kardio cvičenia týždenne, ženy dosiahli podobné výsledky len s niečo viac ako dvoma hodinami stredne intenzívneho až intenzívneho kardio cvičenia týždenne. Podobné výsledky vedci pozorovali aj pri ťažších fyzických výkonoch.

Muži dosiahli najlepšie výsledky pri troch tréningoch vzpierania alebo cvičenia jadra tela týždenne, zatiaľ čo ich náprotivok dosiahol porovnateľný prínos len pri jednom tréningu týždenne.

Prečo sa to deje? Podľa vedcov príčiny zatiaľ zostávajú nejasné, ale výskumníci predpokladajú, že ženy môžu kompenzovať svoju relatívne nižšiu beztukovú telesnú hmotnosť tým, že trénujú svoj kardiovaskulárny systém, aby počas fyzickej aktivity fungoval efektívnejšie.

Ženy, ktoré cvičia, budú žiť dlhšie

Podľa autorov štúdie „fyziologické štúdie ukázali, že ženy vykazujú väčšiu cievnu vodivosť a prietok krvi počas cvičenia, pričom hustota kapilár na jednotku kostrového svalu je v porovnaní s mužmi vyššia“.

Tento medicínsky miš-maš v jednoduchosti znamená, že cvičenie prospieva obom pohlaviam, no ženské z neho má trošku väčšie výhody. Najmä čo sa týka dlhovekosti. 

Fyziológ Emmanuel Stamatakis, ktorý sa na štúdii nepodieľal, sa pre The Guardian vyjadril, že „hoci sa ženy venujú menej voľnočasovým aktivitám, ich riziko úmrtnosti klesá prudšie pri akomkoľvek týždennom množstve alebo frekvencii cvičenia“. Tento jav pripisuje vyššej fyzickej námahe, ktorú ženy vynakladajú v porovnaní s mužmi pri podobných úlohách.

Samozrejme, vedci musia vykonať ďalší výskum na potvrdenie týchto zistení. Zároveň ale zdôrazňujú, že musíme uznať individuálne prístupy, ktoré pohlavia odlišujú aj pri cvičení. Zbytočne pri pri podpore fyzického zdravia uplatňujeme univerzálny prístup.

Kardiologička Christine Albert sa zas optimisticky vyjadrila, že tento prelomový výskum povzbudí ženy, aby boli aktívnejšie. Chce, aby si uvedomili podstatné zdravotné výhody, ktoré ponúka pravidelné cvičenie. Veď ženám ho možno treba menej.

Zdroje: ScienceAlert, cedars-sinai.org, Journal of the American College of Cardiology, The Guardian

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá