Na Slovensku je prebytok absolventov niekoľkých odborov. Tieto zase chýbajú 

  • Pozri si aktuálny prehľad odborov, ktoré sa ti v našej krajine oplatí študovať
  • Zoznam, ktorý zverejnilo naše ministerstvo školstva upozorňuje aj na absolventov, ktorých je už dnes na trhu práce nadbytok 
TASR
  • Pozri si aktuálny prehľad odborov, ktoré sa ti v našej krajine oplatí študovať
  • Zoznam, ktorý zverejnilo naše ministerstvo školstva upozorňuje aj na absolventov, ktorých je už dnes na trhu práce nadbytok 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aktualizovalo zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a naopak aj tie s nedostatočným počtom absolventov.

Zoznamy boli vypracované v spolupráci so zamestnávateľmi a nadobúdajú účinnosť od 1. septembra 2020, nevzťahujú sa však na ročníky žiakov, ktorí začali štúdium pred 1. septembrom 2020. Nové zoznamy sú špecifikované podľa jednotlivých krajov. 

Analýzy jasne ukazujú, že nad rozsah potrieb trhu máme momentálne absolventov odboru služby v cestovnom ruchu a to konkrétne v Trnavskom kraji. V Trenčianskom a Žilinskom kraji je podľa ministerstva prebytok masérov a Banskobystrický kraj hlási nabytok kozmetičiek a vizážistiek. 

Naopak, najčastejšie chýbajú absolventi odborov mäsiar, resp. mäsiar lahôdkar (v šiestich krajoch) a agromechanizátor opravár a to v troch krajoch. Vo všeobecnosti zamestnávatelia pociťujú nedostatok absolventov najmä v oblasti strojárstva, stavebníctva, potravinárstva a telekomunikácií.

Bratislavský kraj 

V Bratislavskom kraji konkrétne chýbajú absolventi odboru strojný mechanik, mäsiar, cukrár, odborníci na informačné systémy, sociálno-výchovní pracovníci, ale aj grafickí dizajnéri. 

zdroj: unsplash.com

Trnavský kraj 

Čo sa týka Trnavského kraja, aj v tomto prípade je zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce pomerne pestrý. Chýbajú programátori obrábacích a zváracích strojov, obrábači kovov, ale aj maliari, elektrotechnici či sanitári.

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji by nemali mať núdzu o prácu operátori sklárskej výroby, tak ako aj v iných krajoch – mäsiari, murári, inštalatéri, ale aj učitelia pre materské školy a inštalatéri. 

Nitriansky kraj

V Nitre a okolí zase chýbajú krajčíri, operátori drevárskej výroby, odborníci na geodéziu, kartografiu a agromechanizátori.

zdroj: unsplash.com

Žilinský kraj 

Najviac nedostatkových odborov je identifikovaných v Žilinskom kraji, spolu až desať. Akútny nedostatok je napríklad mechanikov strojov, ale aj automobilovej výroby, nasleduje technológ ochrany a tvorby životného prostredia a trojicu uzatvárajú mäsiari. V rámci tohto kraja však chýbajú aj predavači a odborníci na fotografický dizajn. 

Banskobystrický  kraj 

Banská bystrica hlási nedostatok hutníkov, operatórov strojárskej výroby, autoopravárov, elektromechanikov, mäsiarov, cukrárov a v neposlednom rade pekárov. 

zdroj: pixabay.com

Prešovský kraj 

V Prešovskom kraji na trhu práce chýbajú absolventi len dvoch odborov. Ide o mäsiarov a sanitárov. 

Košický kraj

Košický kraj sa v posledných rokoch potýka predovšetkým s nedostatkom hutníkov, autoopravárov, taktiež mäsiarov a zdravotníckych laborantov. 

Over si tvoje kariérne uplatnenie online

Na portáli o uplatniteľnosti absolventov škôl uplatnenie.sk si môžeš aj ty nájsť informácie o absolventoch, ktorí ukončili školu v roku 2018. Ide zatiaľ len o informácie o jednom kariérnom roku. Po vyhľadaní konkrétnej školy a študijného odboru sa teda konkrétne ukáže, aké kariérne uplatnenie majú absolventi danej školy.

„Každý si môže zistiť, ako vyzerá kariérne uplatnenie absolventov každej strednej a vysokej školy na Slovensku podľa vyštudovaného odboru. Chceme nastaviť zrkadlo školám, aby vedeli, ako kvalitne pripravujú absolventov na pracovné uplatnenie. Poskytujeme obrovský analytický potenciál,“ uviedol v tlačovej správe štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

zdroj: TASR

Problémom podľa neho stále zostáva fakt, že vysoké školy nepripravujú absolventov na uplatnenie na pracovnom trhu v odbore, ktorý študujú. Príkladom a jedným z výstupov nového systému je to, že najviac absolventov vysokých škôl z roku 2018 sa zamestná na pozícii predavača. „To isté nám vyskočilo aj pri stredoškolákoch, avšak pozícia predavača sa dnes charakterizuje ako pozícia, pri ktorej sa vyžaduje stredoškolské vzdelanie,“ upozornil Branislav Ondruš.

A práve tento systém dáva reálny obraz kariérneho uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl.

Zdroje: minedu.sk, uplatnenie.sk, employment.gov.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá