Väčšina Slovákov mala obavy z vojny už pred napadnutím Ukrajiny (PRIESKUM)

  • Agentúra AKO zisťovala pre TV Joj pocity Slovákov ešte pred vypuknutím vojny
  • Väčšina Slovenska mala pred konfliktom rešpekt už pred napadnutím Ukrajiny
Snímka obrazovky 2022-02-24 o 22.32.36
SIU na základe dát prieskumu AKO pre TV JOJ/Na hrane
  • Agentúra AKO zisťovala pre TV Joj pocity Slovákov ešte pred vypuknutím vojny
  • Väčšina Slovenska mala pred konfliktom rešpekt už pred napadnutím Ukrajiny

Zobudili sme sa do čierneho rána. Svet zaplavili informácie o tom, že Rusko skutočne zaútočilo na Ukrajinu. Agentúra AKO pre reláciu TV Joj Na Hrane uskutočnila prieskum o pocitoch Slovákov, údaje zbierali ešte pred vypuknutím vojenského konfliktu. Vyplynulo z neho, že sa väčšina Slovenska vojny obávala.

Skoro štvrtina sa nebála vôbec

Takmer šiesti z desiatich opýtaných počas prieskumu vyjadrili svoje obavy z vojny. 22,1 % opýtaných uviedlo, že má veľké obavy. Možnosť, ktorou vyjadrili, že sa obávajú trochu, uviedlo 37,3 % respondentov.

Opačné pocity malo pred vypuknutím konfliktu 37,3 % opýtaných. Takmer štvrtina Slovenska, 23,4 %, sa vojny neobávala vôbec. Formulku „ani nie“ a „neobávam sa“ označilo 13,9 % účastníkov prieskumu. 3,3 % opýtaných sa k otázke nechceli či nevedeli vyjadriť.

Veľké obavy z nadchádzajúceho konfliktu vyjadrovali častejšie ženy, šlo o 28 %. V prípade mužov išlo o veľké obavy pri 16 % opýtaných. Najväčší strach uvádzali ľudia starší ako 66 rokov a ľudia bez maturity.

Najmenej sa boja ľudia s maturitou

V prieskume sa ukázalo, že sa intenzita strachu zvyšovala práve s vekom respondenta. Najviac odpovedí, ktoré naznačovali, že sa respondenti neobávajú, nazbierali počas prieskumu vo vekovej skupine od 18 do 33 rokov, kedy išlo dokopy o 42 %.  

Strach z konfliktu pociťovali najviac najmä menej vzdelaní ľudia, teda tí, ktorí dokončili základnú školu či učňovku, išlo o 24 %. V tejto skupine však prieskum zaznamenal aj najviac odpovedí „Vôbec sa neobávam“, a to 25 %. Obe možnosti, ktoré vyjadrovali nesúhlas so strachom, a teda „Ani nie, neobávam sa“ a „Vôbec sa neobávam“ zaškrtávala najmä skupina respondentov s dokončenou stredou školou s maturitou, šlo o 39 %.

Z hľadiska veku sa najviac obávali starší ľudia od 50 do 65 rokov, naopak, ľudia do 33 rokov vyjadrili svoje obavy najmenej často.

Najviac sa boja východniari

Agentúra AKO si Slovákov rozdelila aj na drobné. Zistili, že sa sporu medzi Ukrajinou a Ruskom najviac obávali obyvatelia Košického kraja, kde išlo o 30 % opýtaných. V prípade druhého kraja na východnom Slovensku, prešovského, šlo len o niečo nižšie percento opýtaných, a to 27 %.

Najmenší strach pociťovali ľudia z Trenčianskeho a Banskobystrického kraja, kde išlo v oboch krajoch o 19 %.

Najväčšie obavy mali voliči Slovenskej národnej strany, z ktorých sa obávala takmer polovica, 48 %. Nasledovali voliči Republiky (27 %) a nerozhodnutí voliči (25 %). Naopak, najmenšie obavy hlásili voliči Smeru, a to 52 %, či opäť voliči Republiky, kedy išlo o ešte vyššie číslo – 55 % respondentov.

Zdroj: TV Joj

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá