Na zmenu zdravotnej poisťovne ostávajú posledné dni, pozor však na časté podvody

 • Vybrať si môžeš iba 1 poisťovňu
 • Zmena sa akceptuje od 1. januára nasledujúceho roka
 • Poistenec je povinný informovať o nej svojho zamestnávateľa
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Ilustračný obrázok, TASR/Pavol Zachar
 • Vybrať si môžeš iba 1 poisťovňu
 • Zmena sa akceptuje od 1. januára nasledujúceho roka
 • Poistenec je povinný informovať o nej svojho zamestnávateľa

Na zmenu zdravotnej poisťovne zostáva posledných pár dní. Ľudia tak môžu urobiť do konca septembra. Vybrať si môžu medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) apeluje na poistencov, aby boli obozretní.

„Poistenci často prihlášku podpisujú v rýchlosti, bez domyslenia dôsledkov, poskytujú svoje osobné údaje, avšak následne namietajú, že prihlášku nepodpísali, že podpis na prihláške bol sfalšovaný a podobne. V prípade, že sa poistenci domnievajú, že boli zneužité ich osobné údaje, odporúčame nahlásiť tieto skutočnosti na polícii. Aktuálne je možné podanú prihlášku kedykoľvek až do 31. októbra kalendárneho roka vziať späť, a to aj bez udania dôvodu,“ skonštatovala predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová.

Upozornila, že v minulosti sa vyskytli prípady, keď k zmene zdravotnej poisťovne došlo bez vedomia poistencov alebo im osoby, ktoré s nimi prihlášku spísali, poskytli nepravdivé či zavádzajúce informácie. Dané prípady odporúča oznámiť úradu.

„Chceme však veriť, že v súlade s novoprijatou legislatívou zdravotné poisťovne už urobili účinné opatrenia, aby k takýmto nekalým praktikám nedochádzalo a tohtoročná kampaň bude férovejšia,“ dodala.

Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, pričom prihlášku možno poslať len do jednej poisťovne. Ak poistenec podal prihlášku do viacerých poisťovní, je povinný vziať do 30. septembra podané prihlášky späť a vybrať si jednu, na ktorej trvá.

Ak tak neurobí, všetky jeho prihlášky podané z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sú neplatné. Zmena sa akceptuje od 1. januára nasledujúceho roka. Poistenec je povinný informovať o nej svojho zamestnávateľa.

Ako zmeniť poisťovňu?

Pre úspešnú zmenu poisťovne musíš dodržať tieto kroky:

 1. Daj pozor na termín: Požiadať o zmenu poisťovne môžeš raz ročne, a to do 30. septembra tohto roku. Novú poisťovňu potom začneš využívať od 1. januára budúceho roku.
 2. Vyplň prihlášku: Prihlášku do novej poisťovne môžeš vyplniť osobne na pobočke vybranej poisťovne, alebo využiť pohodlie internetu a vyplniť ju online cez webové stránky poisťovní.
 3. Preber si nový zdravotný preukaz: Po akceptovaní prihlášky ti nová poisťovňa zašle nový preukaz zdravotného poistenia a od 1. januára budúceho roku budeš poistencom novej poisťovne.
 4. Zabezpeč si nový európsky preukaz: Ak vlastníš občiansky preukaz s čipom, nová poisťovňa ti vystaví európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý budeš môcť využívať aj pri cestách do zahraničia.
 5. Upovedom zamestnávateľa: V januári do 8 dní informuj svojho zamestnávateľa o zmene poisťovne. Ak si živnostník, nezabudni upraviť trvalý príkaz na odvody.
 6. Oznám zmenu svojmu lekárovi: Zmenu poisťovne nemusíš však okamžite oznamovať svojim lekárom. Stačí to spomenúť pri najbližšej návšteve.

Ako študent zo zahraničia potrebuješ okrem dokladu totožnosti k prihláške doložiť aj potvrdenie o návšteve školy, doklady z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o tom, že ide o poistenca na zabezpečenie medzinárodných zmlúv a záväzkov, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Keďže každá zdravotná poisťovňa poskytuje rôzne benefity a služby. Treba ich ponuky porovnať a zvážiť, ktoré sa ti pre teba a tvoju rodinu zdajú najdôležitejšie a najvýhodnejšie. Následná zmena poisťovne môže priniesť zlepšenie tvojich zdravotných a finančných možností.

Zdroje: TASR, Fingo

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá